Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform

Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
IUNO logo
Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, der skal indføre en ny arbejdsskadereform. Den nye arbejdsskadereform indebærer omfattende ændringer og helt nye tiltag, som virksomheder og forsikringsselskaber skal indrette sig efter. Det gælder både en række nye pligter og frister, når der skal sendes oplysninger og anlægges sager.

I september 2022 indgik regeringen en aftale om et forbedret arbejdsskadesystem. Aftalen skal styrke og forbedre arbejdsskadesystemet med fokus på at forkorte sagsbehandlingstiderne, øge erstatningsniveauet og fremme medarbejderes tilknytning til arbejdsmarkedet efter, at de er kommet til skade. Det skal ske gennem en række initiativer.


Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, som skal indføre initiativerne. Reglerne forventes at træde i kraft i 2024 og 2025. Vi gennemgår de vigtigste punkter i lovforslaget.

Ny pligt til at tegne en voldsskadeforsikring

Visse arbejdsgivere får pligt til at tegne en ny forsikringsordning kaldet voldsskadeforsikring. Det gælder arbejdsgivere, der har ansatte inden for social-, ældre-, sundheds- og undervisningsområdet, som er i særlig risiko for at blive udsat for vold fra personer, de skal drage omsorg for. Forsikringen skal dække skader, der opstår på grund af vold, trusler eller andre voldsomme hændelser mod medarbejdere på arbejdspladsen.


Ny bødestraf for visse aktører, der ikke hjælper med at oplyse sagen

Professionelle aktører skal fremsende oplysninger senest 14 dage efter, at de har modtaget en rykker fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen om at komme med oplysningerne. Hvis de ikke har oplysninger, skal de orientere om det. Hvis fristen ikke bliver overholdt, kan det føre til en bøde Professionelle aktører er blandt andet arbejdsgivere, kommuner og andre offentlige myndigheder. Den nye bødestraf skal gøre sagsbehandlingstiden hurtigere.


Slut med dobbelt kompensation

Fremover skal tilskadekomne ikke have mulighed for at opnå dobbelt kompensation for tab af erhvervsevne.


Årslønnen skal beregnes på en ny måde

Årslønnen skal fastsættes ved at se på de seneste fem år forud for skaden. Indtægten fra det år, hvor medarbejderens indkomst var højest, skal bruges til at fastsætte årslønnen.


Større intervaller i beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne

Erhvervsevnetab skal fastsættes i 10 procentpoint intervaller i stedet for 5 procentpoint intervaller. Det betyder, at nogle medarbejdere fremover vil få en højere erstatning, mens nogle vil få en lavere erstatning.


Nye krav til genoptagelse af arbejdsskadesager

Det bliver en betingelse for, at medarbejdere kan genoptage sin sag, at der er nye oplysninger. Oplysningerne skal indebære en vis chance for, at genoptagelsen vil føre til et andet resultat.


Nye frister og krav for at anlægge sager hos domstolene

Arbejdsskadesager skal som noget nyt være behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen før sagen kan anlægges ved domstoleneMedarbejderne har 12 måneder til at indbringe Ankestyrelsens afgørelse for domstolene, mens arbejdsgivere og forsikringsselskaber kun har seks måneder.


IUNO mener

Lovforslaget er vidtrækkende, fordi det både ændrer eksisterende arbejdsgange- og processer og kommer med helt nye tiltag. Lovforslaget introducerer derfor en helt ny arbejdsskadereform, der vil ændre måden, som arbejdsskadesager bliver afgjort på i dag.


IUNO anbefaler, at virksomheder og forsikringsselskaber er opmærksomme på, hvornår de forskellige tiltag træder i kraft, og hvilken betydning tiltagene har for dem. Derudover kan de allerede nu med fordel begynde at forberede sig på de nye pligter og frister. Hvis fristerne ikke overholdes, kan det resultere i bødestraf, og adgangen til at anlægge sager kan mistes.


[L 23 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen) af den 4. oktober 2023]

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
I går
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted