Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav

NJORD Law Firm
09/09/2019
Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav
NJORD Law Firm logo

Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en sag om stjålet gods.y principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af kravSagen angik en transport af cigaretter fra Ungarn til Danmark. Ved leveringen kunne det konstateres, at der manglede 756 kartoner cigaretter, altså omkring 3,6 millioner cigaretter. Disse var blevet stjålet under et ophold ved en rasteplads nær Køge den 19. september 2011, som chaufføren i henhold til transportaftalen ikke var berettiget til at holde på. Den 20. september underrettede den udførende transportør sit forsikringsselskab om tyveriet og det deraf følgende krav.

Skadelidte anlagde herefter den 21. september sag an i England mod den udførende transportør samt kontraherende transportør med krav om erstatning for det stjålne gods. Den højeste retsinstans i England, The Supreme Court, afviste sagsanlægget på grund af manglende værneting for kravet.

Imens sagen blev behandlet i England, gik den udførende transportør konkurs. Derfor rettede skadelidte et direkte krav mod den udførende transportørs hollandske forsikringsselskab ved Sø- og Handelsretten. Dette skete i oktober 2016 efter, at sagen var blevet færdigbehandlet i England. Her gjorde det sagsøgte forsikringsselskab blandt andet gældende, at kravet var forældet.


Dansk værneting for kravet


Sø- og Handelsretten fandt indledningsvist ved en kendelse af 10. november 2017, at der var dansk værneting for kravet, selvom der forelå en modstridende værnetingsaftale mellem forsikringsselskabet og den konkursramte udførende transportør. Sø- og Handelsretten kom frem til denne konklusion på baggrund af sagens samlede karakter, idet skaden skete i Danmark, sagsøger havde dansk hjemting samt at udførende transportør havde udført andre forretninger i Danmark.

Angående kravets mulige forældelse fandt Sø- og Handelsretten, at kravet var forældet, da retten fandt, at den danske forældelseslovs udgangspunkt om en 3-årige forældelsesfrist fandt anvendelse. Sø- og Handelsretten var af den holdning, at hverken undtagelserne til den 3-årige forældelsesfrist i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5 eller § 95, stk. 2, og herunder også deres forarbejder, gav mulighed for at begrunde, at kravet ikke var forældet. Her blev der yderligere lagt vægt på, at forsikringsselskabet ikke blev inddraget i sagen, da kravet blev gjort gældende ved de engelske domstole, og forsikringsselskabet heller ikke blev opfordret til at varetage deres interesse af skadelidte under sagsanlægget i England. Derfor blev forsikringsselskabet frifundet for kravet.


Dommen viser


Dommen understreger tydeligt, at skadelidte før sagsanlæg skal overveje nøje, hvor der er værneting for sagsanlægget og dermed også, hvor sagen anlægges. Et sagsanlæg ved det forkerte værneting kan nemlig føre til forældelse af kravet.

Herudover indskærper dommen, at skadevolders underrettelse af sit forsikringsselskab om en skade ikke nødvendigvis afbryder forældelsesfristen i forholdet mellem forsikringsselskabet og skadelidte under et direkte sagsanlæg. Man bør således som skadelidt sikre sig, at ansvarsforsikringsselskabet er underrettet om et sagsanlæg mod den skadevoldende forsikringstager, så forældelse ikke kan indtræde.

Dommen er anket.

NJORD holder dig opdateret på, hvordan ankesagen falder ud. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om rækkevidden af denne dom, er du meget velkommen til enten at kontakte partner Thomas Ryhl eller partner Ulla Fabricius.

 
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted