Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget

Bech Bruun
30/03/2022
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
Bech Bruun logo
En milepæl på vejen til indfrielse af Danmarks klimamål er nået, da Folketinget i dag har vedtaget en lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Med loven fastsættes de nærmere krav til etablering og drift af offentligt tilgængelige ladepunkter til elektriske køretøjer på offentlige arealer.

Med lovens vedtagelse får kommuner og regioner endelig en reel mulighed for at fremme opstillingen af ladepunkter. Loven implementerer det såkaldte AFI-direktiv og træder i kraft den 6. april 2022.


Muligheden for at fremme udbredelsen af ladepunkter sker ved, at der åbnes op for, at kommuner og regioner kan tildele private ret til at virke som operatører af ladepladser på arealer, som det offentlige har råden over. Det  kan fx være vejarealer, men også matrikulerede arealer ejet eller lejet af kommunen eller regionen. Det er således ikke en betingelse, at arealerne er udskilt til vejareal i matriklen.


Det forudsættes i loven, at tildeling af retten til at opstille ladepunkter for private aktører skal ske på markedsvilkår, samt at retten til at virke som operatør skal udbydes efter de almindelige udbudsregler, som gælder i dag.   


Derudover er det i loven sikret, at kommuner og regioner i forbindelse med indgåelse af aftaler om etablering af offentligt tilgængelige ladepunkter har mulighed for at yde betaling til operatøren af ladepunkter i visse situationer, herunder hvis:


  1. Etablering af ladepunkter eller levering af opladningstjenester finder sted for at opfylde kommunens eller regionens forpligtelser i anden lovgivning.
  2. Betaling sker med midler, der er modtaget fra enten staten, EU eller private med henblik på at etablere ladepunkter på kommunens eller regionens arealer.
  3. Betaling sker med midler, der stammer fra indtægter, som kommunen eller regionen tidligere har modtaget i forbindelse med indgåelse af aftaler om etablering af offentligt tilgængelige ladepunkter.
  4. Ladepunktet etableres med henblik på opladning af private køretøjer tilhørende kommunens eller regionens medarbejdere og gæster.
  5. Ladepunktet etableres med henblik på opladning af kommunens eller regionens egne elektriske køretøjer, og kommunen eller regionen samtidig bestemmer, at ladepunktet skal gøres helt eller delvist offentligt tilgængeligt. I dette tilfælde kan kommunen eller regionen ifølge lovbemærkningerne yde betaling til operatøren for at virke som operatør af ladepunktet i de tidsrum, hvor ladepunktet er offentligt tilgængeligt.
  6. Adgangen til at yde betaling følger af regler fastsat af transportministeren.

Formålet med at give transportministeren en bemyndigelse til at fastætte yderligere regler for kommunal og regional medfinansiering skal ses i lyset af, at der kan være behov for at sikre, at der også i yderområder er et marked for at etablere offentligt tilgængelige ladepunkter.


Udover at lovforslaget konkret giver kommuner og regioner mulighed for at fremme opstillingen af ladepunkter, fremgår det også af lovbemærkningerne, at kommuners og regioners hidtidige ret efter kommunalfuldmagts- og myndighedsfuldmagtsreglerne til at etablere ladestandepladser til eget brug – fx til opladning af hjemmeplejens elbiler – bevares, ligesom kommuner og regioner i medfør af disse regler fortsat har mulighed for at sælge overskudskapacitet til markedspris. Det beror dog på en konkret vurdering, når det skal afgøres, om betingelserne for salg af overskudskapacitet er opfyldt.


Bech-Bruuns kommentar

Lovens vedtagelse er et stort skridt på vejen mod en grønnere transportsektor og giver en lang ræk-ke muligheder henset til by- og trafikplanlægning. På samme vis skaber loven gode forudsætninger for tilskyndelse til etablering af ladestandere og dermed køb af elbiler. Det bliver således spændende at se, om formålet med loven bliver realiseret i tilstrækkeligt stort omfang.  


Tildelingen af retten til at opstille ladestandere skal ifølge loven ske på baggrund af et udbud og på markedsvilkår med det formål, at der sker en passende og hensigtsmæssig annoncering. Kommuner og regioner bør derfor – såfremt de ikke allerede har gjort det – afsøge markedet, så de offentlige forventninger kan indfries bedst muligt.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
30/04/2024
Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
03/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Tilbudsgiver får klippet pladerne
06/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
07/05/2024
Udbud
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
14/05/2024
Udbud
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted