Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023

Bech Bruun
27/10/2022
Nordisk Søforsikringsplan af 2013, version 2023
Bech Bruun logo
Den Nordiske Søforsikringsplan af 2013 er for nyligt opdateret til version 2023, der træder i kraft 1. januar 2023. Den nye version indebærer en væsentlig revidering af loss of hire, forlængelse af fristen for anmeldelse af havari, samt øget fokus på sociale og miljømæssige hensyn.

Du kan læse den Nordiske Søforsikringsplan af 2013, version 2023 her


Revideret ”loss of hire”

Den væsentligste ændring af Planen vedrører kapitel 16 om betingelserne for forsikringstab. Disse blev senest revideret i 2003. 


Ændringerne indebærer en præcisering, således det er sikredes indkomsttab, der dækkes, snarere end skibets indkomsttab. Ændringerne sikrer et bredere anvendelsesområde, der giver bedre dækning af sikrede end hidtil. 


Punkt 16-11: Afhjælpningsudgifter

Hidtil har forsikringsselskaber som udgangspunkt dækket ekstra omkostninger ved ekstraordinære foranstaltninger for at minimere ”tidstab”. En ændring af formuleringen i punkt 16-11, stk. 1 fastslår nu, at der kan opnås dækning, hvis formålet er at reducere ”tab”. Den mere generelle formulering indebærer således et bredere ansvarsområde, hvis tabet ikke allerede er dækket af kaskoforsikringen. 


Punkt 16-12: Bortfald af loss of hire ved totaltabssituationer

Den tidligere hovedregel i punkt 16-12 medførte, at loss of hire ikke var dækkende, hvis sikrede kunne kræve totaltabserstatning efter Planens punkt 11. Den hidtidige formulering af punkt 16-12 medførte, at der i nogle situationer opstod et dækningsgab i sager, hvor sikrede ikke var berettiget til totaltabserstatning efter de indgåede forsikringsbetingelser ved kaskoforsikringen, trods dette var berettiget efter Planens punkt 11. Denne situation er nu afværget ved præciseringen af punkt 16-12. 


Punkt 16-9 - Værftsudbud

Ved havari indhentes ofte tilbud fra flere forskellige reparationsværfter. En ændring af punkt 16-9, stk. 2 forenkler reglerne om, hvordan sådanne tilbud bør sammenlignes med henblik på at afgøre, hvilket der er lavest. En revidering af stk. 3 indebærer en begrænsning af forsikringsselskabets ansvar til det laveste tilbud. Se dog nedenfor om ESG.


Punkt 16-15: Forsinkelser ved overdragelse af ejendomsretten

Sikrede opnår efter ændring af punkt 16-15 nu en bredere dækning, hvor overdragelse af ejendomsretten forsinkes af hændelser, der er omfattet af loss of hire. I sådanne tilfælde vil sikrede efter punkt 16-15, stk. 1 kunne kræve erstatning for både rentetab og omkostninger til løn og opretholdelse af besætningen under forsinkelsen. 


Forlænget tidsfrist for anmeldelse af havari

Version 2023 forlænger fristen for sikredes anmeldelse af havari fra 6 til 12 måneder i punkt 5-23.


Øget opmærksomhed på etiske, sociale og miljømæssige hensyn (ESG)

Også på shipping-området er vigtigheden af etiske, sociale og miljømæssige overvejelser stigende. Sådanne overvejelser har resulteret i ændringer af Planens kapitel 12 om reglerne for forsikredes valg af reparationsværft. 


En ændring af Planens punkt 12-12, stk. 3 muliggør nu, at sikrede kan fravælge visse værfter, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Det kunne være et værfts ringe præstationer på miljø- og socialforvaltningsområdet. En ændring af punkt 12-12, stk. 2 giver nu også sikrede mulighed for at få dækket udvalgte øgede omkostninger, når det kommer til valg af værft, hvis sikrede vælger en mere klimavenlig løsning frem for det mest omkostningseffektive alternativ. Tidligere var forsikringsselskabets ansvar i henhold til punkt 12-12, stk. 2 begrænset til det mest omkostningseffektive alternativ.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted