Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Manglende partshøring resulterede i hjemvisning

Manglende partshøring resulterede i hjemvisning
TVC Advokatfirma logo
Partshøring er en garantiforskrift og et fundamentalt krav efter de forvaltningsretlige regler, når Skattestyrelsen træffer afgørelse til ugunst for en skatteyder.

I en nyere afgjort klagesag ved Landsskatteretten (sagsnr. 21-0028789), fandt Landsskatteretten at manglende partshøring forud for Skattestyrelsens afgørelse måtte resultere i hjemvisning af afgørelsen, idet partshøringen ikke var iagttaget forud for, at Skattestyrelsen traf afgørelse i en sag om nulstilling af A-skat og AM-bidrag, hvorfor Landsskatteretten hjemviste afgørelsen til fornyet behandling.


I den konkrete sag havde Skattestyrelsen foretaget nulstilling af den ellers godskrevne A-skat og AM-bidrag, som var indeholdt af selskabet, hvor den pågældende skatteyder tidligere var ansat. Herefter hæftede skatteyderen for de A-skatter og AM-bidrag, som arbejdsgiveren havde indeholdt i lønnen.


Afgørelsen blev påklaget til Skatteankestyrelsen, og det blev i den forbindelse bl.a. gjort gældende, at Skattestyrelsens afgørelse ikke kunne opretholdes, som følge af den manglende partshøring.


Klagesager om nulstilling er et sagsområde, hvor Skatteankestyrelsen er bemyndigede til at træffe afgørelse i klagesagerne. På grund af sagens særlige omstændigheder, blev klagesagen visiteret til Landsskatteretten som en principiel sag. Situationen var den, at partshøringen var kommet retur med posten til Skattestyrelsen, som herefter traf afgørelse i stedet for at gennemføre partshøringen på anden vis, f.eks. via e-Boks.


På den baggrund fandt Landsskatteretten, at afgørelsen ikke kunne opretholdes på grund af den manglende partshøring og hjemviste herefter afgørelsen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.


Skattestyrelsen havde under klagesagen fastholdt, at partshøringen ikke havde haft indflydelse på afgørelsen, og dermed skulle afgørelsen opretholdes.


Landsskatteretten anførte følgende i sine præmisser:


”Da Skattestyrelsen ikke har godtgjort, at manglen er konkret uvæsentlig for sagens udfald, må manglen anses for væsentlig.”


Landsskatteretten var dermed uenig med Skattestyrelsen i vurderingen af, om partshøringen ville have haft indflydelse på Skattestyrelsens afgørelse.


Afgørelsen viser med tydelighed, at en afgørelse fra Skattestyrelsen kan indeholde sagsbehandlingsfejl, som ikke direkte relaterer sig det materielle skattekrav. Det kan derfor være afgørende for resultatet af en klagesag, at den angribes fra flere vinker.


Har du brug for en vurdering af en tvist med Skattestyrelsen?

Såfremt du eller din virksomhed bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du meget velkommen til at kontakte os.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?
01/03/2024
Skatte- og afgiftsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
15/03/2024
EU-ret, Stats- og forvaltningsret
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted