Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommune erstatningsansvarlig som vejmyndighed trods tilstrækkeligt tilsyn

Bech Bruun
10/04/2015
Kommune erstatningsansvarlig som vejmyndighed trods tilstrækkeligt tilsyn
Østre Landsret har pålagt en kommune erstatningsansvar for en borgers fald til trods for, at kommunen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af sit tilsyn ikke havde handlet ansvarspådragende.

Den 26. september 2009 faldt en kvinde og kom til skade på et vej- og fortovshjørne, da kvindens sko sad fast i et hul i fortovet. Kvinden blev sygemeldt fra sit arbejde og blev senere afskediget.

Kvinden lagde herefter sag an mod kommunen med påstand om, at kommunen skulle anerkende erstatningsansvaret for ulykken. Kommunen blev i byretten frifundet, hvorefter sagen blev anket til landsretten.

Østre Landsrets afgørelse
Der blev i sagen fremlagt fotos samt foretaget syn og skøn, hvor skønsmanden fandt, at der var tale om både niveauforskelle og åbne fuger. Skønsmanden vurderede, at der var en niveauforskel på cirka 10-15 mm mellem stenene.

Landsretten lagde på baggrund af fotografierne i sagen og skønsmandens forklaringer til grund, at

”det omhandlede vej- og fortovshjørne er belastet med forholdsvis tæt trafik af fodgængere og køretøjer, herunder tunge erhvervskøretøjer, og at den smalle kørebane sandsynligvis medfører, at køretøjer ikke sjældent kører op på fortovet.”
Landsretten fandt – ligesom byretten – at det ikke var godtgjort, at kommunen ved tilrettelæggelse af de regelmæssige tilsyn eller ved gennemførelsen heraf havde handlet ansvarspådragende.

Landsretten fandt dog samtidig, at kvinden havde bevist, at kommunen havde udført ”en utilstrækkelig reparation af fortovet.” Kommunen ifaldt herefter erstatningsansvar for ikke at have holdt det pågældende fortov i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver, jf. vejlovens § 10.

De konkrete oplysninger i sagen
Det fremgår af sagens oplysninger, herunder fotografier af det pågældende hul, at hullet målte cirka 50 cm på den ene led og cirka 15-20 cm på den anden led. Hullets dybde var cirka fem cm.

Under sagen oplyste kommunens vedligeholdelsesmedarbejder, at vejene i kommunen er opdelt i zonerne A, B og C. Inddelingen af zonerne afhænger af trafikintensiteten. Antallet af årlige tilsyn afhænger af trafikintensitet og de økonomiske ressourcer. Det pågældende sted hvor kvinden faldt, var kategori C og på daværende tidspunkt var der tre årlige tilsyn, hvor der i dag kun er to.

Det fremgår i øvrigt at sagens oplysninger, at de seneste tilsyn inden kvindens uheld den 26. september 2009 var i juni 2009 og august 2009.

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen viser, at vejmyndigheden - til trods for et tilstrækkeligt tilsyn – ligeledes kan blive erstatningspligtige efter vejlovens § 10, hvis der ikke foretages en tilstrækkelig reparation af det pågældende forhold.

Dommen fastholder udgangspunktet om, at vejmyndigheden efter vejlovens § 10 både har en vedligeholdelses- og en tilsynspligt, der begge kan overtrædes med den konsekvens, at der foreligger et ansvarsgrundlag. Der er i den forbindelse givet vejmyndigheden et vist skøn i relation til omfanget af vedligeholdelsen samt antallet af tilsyn.

Dommen viser dog også, at vejmyndigheden kan ifalde ansvar, hvis vejmyndigheden vælger”en utilstrækkelig reparation”.

Bemærk her, at til forskel fra Vestre Landsrets-afgørelsen, hvor kommunen reelt blev pålagt omvendt bevisbyrde om de faktiske forhold, var det her kvinden, der skulle bevise den utilstrækkelige reparation. Det bestyrker, at bevisbyrden kun vendes, hvis vejmyndigheden reelt har umuliggjort bevisførelsen, hvilket var tilfældet i Vestre Landsrets-sagen.

Kommunen skal efter denne dom sørge for at dokumentere en eventuel tilsynsplan samt dokumentation for de gennemførte tilsyn. Herudover skal kommunen – efter dommen - sikre sig dokumentation for, at kommunens valg af løsning ved udbedring af huller, er tilstrækkelig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
02/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Øvrige
Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald
Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald
06/10/2023
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
16/10/2023
Forsikring og erstatning
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted