Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klienten har som udgangspunkt ansvaret for rigtigheden af de faktuelle oplysninger givet til rådgiver

TVC Advokatfirma
01/08/2017
Klienten har som udgangspunkt ansvaret for rigtigheden af de faktuelle oplysninger givet til rådgiver

Vestre Landsret fastslår i ny dom, at revisor, som var repræsenteret af TVC Advokatfirma, ikke havde handlet ansvarspådragende ved at basere sin rådgivning på de faktuelle oplysninger, som klienten havde givet til revisor. På den baggrund frifandt Vestre Landsret revisor fuldt ud i sagen.
tand.


Sagen illustrerer tydeligt, at det klare udgangspunkt ved rådgivning er, at klienten selv bærer ansvaret for rigtigheden af de faktuelle oplysninger, som klienten oplyser til sin rådgiver, og som den professionelle rådgiver baserer sin rådgivning på.


Sagens detaljer


I forbindelse med en likvidation af et selskab foretog den generalforsamlingsvalgte revisor for selskabet en kulancemæssig beregning af den skat, som likvidationen ville udløse for anpartshaveren i selskabet.

Beregningen skete ud fra de oplysninger som anpartshaveren gav til revisor. Anpartshaveren oplyste i den forbindelse fejlagtigt den generalforsamlingsvalgte revisor om, at anskaffelsessummen for anparterne var 125.000 DKK. Efterfølgende viste dette sig dog at være forkert, idet anparterne havde en negativ anskaffelsessum på over 1 million DKK, fordi selskabet var blevet stiftet efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.

Den nuværende revisor havde ikke medvirket ved den skattefri virksomhedsomdannelse, og revisor havde ikke grund til at antage, at anpartshavers oplysninger om anparternes anskaffelsessum ikke skulle være korrekte. Skatteberegningen blev således ”forkert”, idet denne tog udgangspunkt i, at anskaffelsessummen for anparterne var 125.000 DKK og ikke rettelig, at anparterne havde en negativ anskaffelsessum på over 1 million DKK. Skatteberegningen kom således til at vise, at likvidationen af selskabet ville udløse en meget lavere skat for hovedanpartshaveren, end den der reelt blev udløst ved likvidationen. Hovedanpartshaveren sagsøgte derefter revisor for det tab anpartshaver – efter hans opfattelse – havde lidt ved at likvidere selskabet på et forkert grundlag.


Uddrag af Vestre Landsret begrundelse og resultat


”[C] har som generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet ikke haft til opgave at yde skatterådgivning over for [A] i forbindelse med likvidationen. Imidlertid foretog [C] efter drøftelse med [A] rent faktisk beregningen af [A’s] personlige skat som følge af likvidationen. Den blev herefter renskrevet og sendt til ham. Under disse omstændigheder må [C] anses for at have virket som

rådgiver for [A] i relation til spørgsmålet om beregning af skat af likvidationsprovenuet. Det kan ikke føre til et andet resultat, at den renskrevne beregning er adresseret til [B] ApS og ikke til [A] personligt, eller at den er foretaget pr. kulance uden særskilt honorering.

Spørgsmålet er herefter, om [C] har handlet ansvarspådragende ved i forbindelse med skatteberegningen fejlagtigt at tage udgangspunkt i en anskaffelsessum på anparterne på 125.000 kr.

[C] var ikke bekendt med, at der var en negativ anskaffelsessum på anparterne, og [C] havde ikke som led i varetagelsen af revisoropgaven for [B] ApS haft anledning til at undersøge dette forhold nærmere. Det er ubestridt, at [C] telefonisk kontaktede [A], som bekræftede, at anskaffelsessummen for anparterne kunne fastsættes til 125.000 kr. Som anført af byretten må [A] betragtes som erhvervsdrivende. Han har sammen med sin daværende revisor og advokat i juni 1999 stiftet anpartsselskabet efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, og han kan ikke da eller senere være uvidende om, at han i den forbindelse udskød en meget betydelig skattebetaling svarende til den skattemæssige værdi af 1.155.520 kr. Han har således været nærmest til at oplyse [C] herom, og [C] har ikke i øvrigt haft grund til at antage, at [A’s] oplysning om anskaffelsessummen var forkert.

Under disse omstændigheder har [C] ikke haft anledning til at foranstalte nærmere undersøgelser vedrørende anskaffelsessummen, herunder indhente oplysninger fra CVR, og det kan derfor ikke anses for ansvarspådragende, at [C] lagde oplysningen om en anskaffelsessum på 125.000 kr. til grund for beregningen af likvidationens skattemæssige konsekvenser for [A]. [C] frifindes derfor.”

Sagen er ført af Managing Partner, Advokat (H) Leo Jantzenog advokat Mads K. K. Sørensen.

Vi har stor erfaring med at føre rådgiveransvarssager for professionelle rådgivere. Ligesom vi fører rådgiveransvarssager på sagsøgers side. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående. Vi tilbyder altid en uforpligtende vurdering af din konkrete sag.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted