Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kan fejl i et accepteret tilbud føre til regulering af kontraktsummen?

Bech Bruun
30/09/2016
Kan fejl i et accepteret tilbud føre til regulering af kontraktsummen?
Der skal faktisk meget til, for at en entreprenør får tilsidesat et fejlbehæftet tilbud. Det afhænger af de konkrete omstændigheder, men entreprenøren vil ofte være bundet af sit fejlagtige tilbud, med mindre fejlen er åbenbar. Det er derfor vigtigt, at man som entreprenør er omhyggelig med at udarbejde tilbud.
I en kendelse, som for nylig er bragt i Tidsskriftet for Bolig og Byggeret (TBB2016.541), fandt Voldgiftsretten, at en entreprenør var bundet af sit fejlbehæftede tilbud, og dermed ikke kunne kræve regulering af sit vederlag, idet bygherren hverken indså eller burde have indset, at der forelå en fejltagelse. Fejlbehæftede tilbud og spørgsmålet om den tilbudsgivende entreprenør er bundet heraf, er en klassisk entrepriseretlig problemstilling, som ofte giver anledning til tvister.

Efter princippet i aftalelovens § 32, stk. 1, er en tilbudsgiver ikke bundet af sit tilbud, hvis modtageren indså eller burde have indset, at tilbuddet, på grund af en fejl fra tilbudsgiverens side, har fået et andet indhold end tilsigtet. Det princip gælder også i entrepriseretlige aftaleforhold.

En entreprenør er altså bundet af sit fejlagtige tilbud, med mindre entreprenøren kan bevise, at bygherren var i ond tro om fejlen ved aftalens indgåelse. Vurderingen af den onde tro kan være vanskelig, og det er derfor ikke en bevisbyrde, som er let at løfte for entreprenøren.

 

Voldgiftsrettens kendelse

Den konkrete sag omhandler en anlægs- og råhusentreprise i et større projekt udbudt i forskellige fagentrepriser. Entreprisesummen var på knap 38 mio. kr.

Der opstod tvist om en lang række forhold, som blev behandlet under voldgiftssagen. Et af sagens hovedpunkter var entreprenørens krav på vederlagsregulering som følge af et fejlbehæftet tilbud.

Ifølge entreprenøren var der sket en fejlkalkulation i forbindelse med opgørelsen af udgiften vedrørende udførelse af vægge. Entreprenøren anså sig derfor berettiget til en regulering af kontraktsummen efter princippet i aftalelovens § 32, stk. 1.

Voldgiftsretten fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for at antage, at bygherren eller dennes rådgivere indså eller burde have indset, at der var fejl i entreprenørens tilbud.

Ved vurderingen af den onde tro lagde Voldgiftsretten til grund, at forskellen mellem entreprenørens tilbud og den næstlavest bydendes tilbud ikke var så betydelig (ca. 21 %), at det i sig selv kunne føre til ond tro hos bygherren eller dennes rådgiver. Voldgiftretten bemærkede hertil, at det kan være vanskeligt at sammenligne enhedspriser i et tilbud på grund af variationerne i den måde en tilbudsgiver kan vælge at sammensætte sit tilbud på, blandt andet hvordan avancen foretrækkes at blive placeret mellem forskellige enhedspriser.

Entreprenørens krav om vederlagsregulering blev derfor ikke taget til følge.

 

Vurderingen af den onde tro

Den rets- og voldgiftspraksis som ligger på området, viser nogle af de momenter, der indgår i vurderingen af den onde tro.

Et afgørende moment kan være forskellen på det fejlbehæftede og det næstlaveste tilbud. Dette er dog ikke et moment, som kan stå alene. I en kendelse fra 2014 (TBB2015.185VBA), havde entreprenøren i sit licitationstilbud ved en tastefejl angivet en udgift til kraner til 58.000 kr. i stedet for 5.800.000 kr.

Voldgiftsretten fandt det bevist, at der var sket en tastefejl, men fandt det ikke bevist, at bygherren og dennes rådgivere indså eller burde have indset, at tilbuddet ved en fejl havde fået et andet indhold end tilsigtet.

Under sagen forklarede bygherrens rådgiver, at han var opmærksom på, at udgiften til kraner var lav og foretog derfor en ekstra gennemgang af posten ”Byggesagsbeskrivelse”. Rådgiveren fandt overordnet, at de tre laveste tilbud var meget sammenlignelige på posten, og entreprenørens tilbud var på en anden underpost væsentligt højere end næstlavestbydende. Der kunne ligge strategiske overvejelser bag en lav udgift til kraner, og udgiften kunne – ligesom udgiften til lifter – være indeholdt i andre underposter, der skulle betales tidligere.

Til trods for den betydelige fejlskrift, fandt Voldgiftsretten det derfor ikke godtgjort, at bygherren eller dennes rådgiver havde været i ond tro om, at tilbuddet havde fået et andet indhold på grund af tastefejlen.

Et eksempel på ond tro findes i højesteretsafgørelsen, UfR2000.60H, hvor et boligselskab som bygherre udbød opførelsen af 48 plejehjemsboliger. En entreprenør havde afgivet et tilbud på smedeentreprisen på 1,3 mio. kr. Det næstlaveste tilbud var på 1,8 mio. kr.  Efter licitationen konstaterede entreprenøren, at tilbuddet fejlagtigt kun omfattede en del af smedeentreprisen, hvilket skyldtes en tydelig fejl i udfyldningen af tilbudsblanketten. Det blev ved afgørelsen lagt til grund, at bygherren eller dennes rådgiver burde have indset, at tilbudsblanketten var fejlagtigt udfyldt, hvorfor entreprenøren ikke var bundet af sit tilbud.

 

Bech-Bruuns kommentarer

De ovenstående kendelser illustrerer, hvor vanskeligt det er for en entreprenør at få tilsidesat et fejlbehæftet tilbud, og understreger dermed også vigtigheden af, at man som entreprenør er omhyggelig med at udarbejde tilbud.

Der skal meget til, for at den onde tro slår igennem hos tilbudsmodtageren. Vurderingen beror i hvert tilfælde på de konkrete omstændigheder, men entreprenøren vil som hovedregel være bundet at sit fejlagtige tilbud, med mindre fejlen er åbenbar.

Et andet spørgsmål er, om der altid kan blive tale om korrektion af et fejlbehæftet tilbud – uanset om dette er ugyldigt som følge af en fejlskrift eller ej. Ikke sjældent kan bygherre og entreprenør begge have en interesse i korrektion af tilbuddet. En sådan korrektion er ikke pr. automatik udelukket, men ikke mindst den offentlige bygherre skal tage udbudsreglerne, herunder ligebehandlingsprincippet i ed.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
21/03/2024
Udbud
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
22/03/2024
Udbud
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt om entreprenørprojektering
Nyt om entreprenørprojektering
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Aktindsigt i udbud
Aktindsigt i udbud
09/04/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted