Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvordan skal tab opgøres for konkurrenceretlige overtrædelser?

Kromann Reumert
16/03/2023
Hvordan skal tab opgøres for konkurrenceretlige overtrædelser?
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen har i en nylig dom behandlet rækkevidden af domstolenes muligheder for i forbindelse med konkurrence-retlige overtrædelser at fastsætte sagsomkostninger og fastsætte en erstatning skønsmæssigt i fraværet af egentlig tabs-dokumentation. Læs om dette og mere i denne nyhed.

EU-Domstolens dom i sag C-312/21, Tráficos Manuel Ferrer SL

Baggrund for sagen
Dommen vedrører en erstatningssag som opfølgning på lastbilkartellet, hvor en række lastbilproducenter blev idømt bøder for at have koordineret priser, hvilket har medført en række opfølgende nationale erstatningssøgsmål. Denne sag vedrører alene én af de nationale erstatningssager. I sagen havde to spanske virksomheder købt 15 lastbiler, heraf seks hos sagsøgte Daimler AG ("Daimler"), hvorefter sagsøgerne anlagde sag mod Daimler med påstand om athave lidt et tab i form af en gennemsnitlig overpris på 16,35% på lastbilerne på baggrund af en sagkyndig erklæring udarbejdet efter egne udregninger. Sagsøgerne gjorde gældende, at de havde krav på erstatning på den betalte overpris fra Daimler. Leverandørerne af de restende 11 lastbiler var ikke part i sagen.

Daimler valgte herefter at fremlægge sin egen sagkyndige erklæring, hvoraf fremgik, at kravet var ugrundet. Daimler gav også udenretligt sagsøgerne adgang til de oplysninger, der indgik i udarbejdelsen af Daimlers sagkyndige erklæring. Den nationale domstol fik ikke adgang til disse oplysninger. Da sagsøgernes tab var opgjort skønsmæssigt som den gennemsnitlige overpris, foreslog den nationale domstol parterne, at der blev stillet en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af erstatningsdirektivet.

Efter aftale med parterne blev der derfor stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen, herunder (i) om det var i strid med retten til fuld erstatning alene delvist at tildele sagsomkostninger til sagsøgerne, såfremt disse ikke får fuldt medhold i påstanden, og (ii) om det var i overensstemmelse med retten til fuld erstatning, at domstolen kunne fastsætte tabet skønsmæssigt, når sagsøgernes tab var opgjort skønsmæssigt, når Daimler havde givet adgang til de samme oplysninger, som Daimler havde anvendt ved opgørelsen, samt når kun en af skadevolderne var sagsøgt i sagen.


Sagen for EU-Domstolen
Til spørgsmålet om sagsomkostninger fandt EU-Domstolen, at spørgsmålet om fordelingen af sagsomkostninger som udgangspunkt er et nationalt civilprocessuelt anliggende. Det kan dog være i strid med effektivitetsprincippet, såfremt fordelingen medfører, at sagsøgerne umuligt eller alene med uforholdsmæssige vanskeligheder kan anlægge sagen. Dette var ikke tilfældet i den konkrete sag.

Til spørgsmålet om domstolenes mulighed for at opgøre et tab skønsmæssigt i en situation, hvor sagsøgers tab var opgjort skønsmæssigt, fandt EU-Domstolen, at det kun er muligt i overensstemmelse med retten til fuld erstatning skønsmæssigt at fastlægge tabet, såfremt det er fastslået, at der faktisk er lidt et tab, og at størrelsen heraf er praktisk umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig at opgøre nøjagtigt. En skønsmæssig opgørelse forudsætter dermed, at sagsøger uden held har forsøgt at opgøre tabet, herunder gennem anvendelse af de processuelle regler, såsom edition.

I sagen var det ikke tilstrækkeligt til at tillade et skøn, at Daimler frivilligt havde udleveret nogle oplysninger, da dette ikke forhindrede muligheden for indenretlig edition, hvor yderligere beviser kunne fremlægges. Tværtimod kunne de udvekslede oplysninger have ført til viden om, at der var yderligere oplysninger, som der skulle begæres edition i. At sagen var rejst mod kun én af kartellisterne, var desuden irrelevant, da disse hæfter solidarisk for skade som følge af overtrædelsen, og sagsøgerne kunne desuden begære edition mod disse tredjeparter også. Dette begrænsede dermed heller ikke sagsøgernes adgang til at opgøre tabet. Disse argumenter var dermed irrelevante og kunne ikke bruges som argument for, at en opgørelse var umulig eller uforholdsmæssig vanskelig. På den baggrund blev det fastslået, at domstolen ikke var berettiget til at skønne over tabet.

Vores bemærkninger
I de senere år er der anlagt mange erstatningssager som konsekvens af konkurrenceretlige overtrædelser, men der har været stor usikkerhed forbundet med denne private håndhævelse af konkurrencereglerne, hvorfor EU-Domstolen adskillige gange har truffet afgørelse om privat håndhævelse.

Denne dom er med til at afklare nogle af de usikkerheder, som foreligger ved erstatningsdirektivets formodning for tab og udmålingen af tabet, og fastlægger altså, at formodningen for tab ikke overfortolkes til skade for almindelige processuelle og erstatningsretlige principper. Dette sker blandt andet ved at begrænse domstolenes mulighed for at skønne over tabet. Selvom usikkerhed ved tabsopgørelsen altid vil foreligge i kartelsager, kan denne usikkerhed mindskes gennem processuelle skridt, såsom edition. Har en sagsøger derimod ikke forsøgt i tilstrækkeligt omfang at kvantificere tabet, kan denne ikke gøre sig forhåbninger om, at domstolen vil eller må anvende sin skønsmulighed til at rette op på sagsøgerens mangelfulde bevisførelse.

Læs Domstolens afgørelse her.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
08/03/2024
Konkurrenceret, EU-ret
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
04/03/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
16/04/2024
Konkurrenceret
Generaladvokaten foreslår begrænsning af henvisningsreglerne
Generaladvokaten foreslår begrænsning af henvisningsreglerne
19/04/2024
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted