Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade

Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
IUNO logo
I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om de skader, som en medarbejder fik i forbindelse med en færdselsulykke, da hun var på vej til arbejde, kunne anerkendes som en arbejdsskade. Højesteret fastslog, at skaderne ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at hverken tjenesteforholdet til virksomheden eller hensynet til virksomhedens interesser havde indflydelse på den valgte transport til og fra arbejde.

En social- og sundhedsassistentvikar var i 2009 udsat for en færdselsulykke, da hun i egen bil var på vej fra sit hjem til sit arbejde, hvilket blandt andet resulterede i, at hun brækkede nakken to steder. Skadelidte anmeldte herefter ulykken som en arbejdsskade, men både Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og Ankestyrelsen afviste at anerkende ulykken som en arbejdsskade. Skadelidte lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen.


Skadelidte mente, at hendes skader udgjorde en arbejdsskade, da skaden skete under forhold, som må anses for at være i virksomhedens interesse. Virksomheden var nemlig afhængig af, at hun kunne møde med kort varsel på forskellige arbejdssteder, og hun var ikke blevet ansat, hvis hun ikke havde haft bil.


Ankestyrelsen var uenig og argumenterede for, at der ikke var omstændigheder, som kunne føre til en fravigelse af den klare hovedregel om, at ulykkestilfælde, der indtræffer på vej til og fra arbejde, ikke kan anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.


Ankestyrelsen mente også, at blot fordi skadelidte kørte i egen bil, da virksomheden ikke havde mulighed for at stille en firmabil til rådighed, ikke indebar, at transporten primært skete i virksomhedens interesse. Skadelidte kunne have valgt en anden transportform, så længe hun mødte på arbejde til tiden.


Spørgsmålet i sagen var derfor, om de skader, skadelidte havde fået, kunne anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.


Skadelidte kunne have valgt anden transportform

Højesteret udtalte indledningsvist, at skader opstået under transporten til og fra en arbejdsplads kunne anerkendes som en arbejdsskade, hvis tjenesteforholdet til arbejdsgiveren eller hensynet til virksomhedens interesser havde indflydelse på transporten.

Derudover bemærkede Højesteret, at skader opstået under transport til og fra arbejde som udgangspunkt ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da virksomheder ikke har nogen indflydelse på forholdene under medarbejderes færden til og fra arbejde.


Højesteret lagde til grund, at skadelidte ikke var tilkaldt den pågældende dag af virksomheden, og at skadelidte kunne have valgt en anden transportform end kørsel i egen bil, så længe hun kunne møde til den fastsatte arbejdstid. Derudover kunne kravet om, at hun skulle have egen bil for at blive ansat som vikar, ikke indebære, at tjenesteforholdet eller hensynet til virksomhedens interesser havde haft indflydelse på transporten den pågældende dag.


Højesteret fastslog herefter, at skadelidtes transport fra hendes hjem til arbejdspladsen ikke kunne anses for omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Skaderne fra færdselsulykken kunne derfor ikke anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.


IUNO mener

Sagen viser, at der skal meget til for at fravige hovedreglen om, at skader opstået under transporten til og fra arbejde ikke kan anerkendes som en arbejdsskade. I den konkrete sag, kunne skader opstået under transporten til skadelidtes arbejde ikke anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, selv om det var et krav for skadelidtes ansættelse, at skadelidte havde egen bil. Skadelidte kunne i stedet have benyttet sig af andre transportmuligheder til arbejdspladsen som for eksempel offentlig transport.


IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber for så vidt angår skader opstået fra og med den 1. januar 2017 er opmærksomme på, om skadelidtes transport til og fra arbejde kan anses som et led i arbejdet eller overvejende er i virksomhedens interesse. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis virksomheden tilrettelægger transporten eller har en økonomisk gevinst ud af den måde, transporten er tilrettelagt på. Opstår der tvivl, bør der altid søges juridisk rådgivning.


[Højesterets dom i sag BS-50886/2019-HJR af den 10. februar 2021]

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
Ny retspraksis for Danmarks fortolkning af Cabotagereglerne har set dagens lys
26/09/2023
Transportret
Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald
Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald
06/10/2023
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
16/10/2023
Forsikring og erstatning
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted