Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade

Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
IUNO logo
I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om de skader, som en medarbejder fik i forbindelse med en færdselsulykke, da hun var på vej til arbejde, kunne anerkendes som en arbejdsskade. Højesteret fastslog, at skaderne ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at hverken tjenesteforholdet til virksomheden eller hensynet til virksomhedens interesser havde indflydelse på den valgte transport til og fra arbejde.

En social- og sundhedsassistentvikar var i 2009 udsat for en færdselsulykke, da hun i egen bil var på vej fra sit hjem til sit arbejde, hvilket blandt andet resulterede i, at hun brækkede nakken to steder. Skadelidte anmeldte herefter ulykken som en arbejdsskade, men både Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og Ankestyrelsen afviste at anerkende ulykken som en arbejdsskade. Skadelidte lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen.


Skadelidte mente, at hendes skader udgjorde en arbejdsskade, da skaden skete under forhold, som må anses for at være i virksomhedens interesse. Virksomheden var nemlig afhængig af, at hun kunne møde med kort varsel på forskellige arbejdssteder, og hun var ikke blevet ansat, hvis hun ikke havde haft bil.


Ankestyrelsen var uenig og argumenterede for, at der ikke var omstændigheder, som kunne føre til en fravigelse af den klare hovedregel om, at ulykkestilfælde, der indtræffer på vej til og fra arbejde, ikke kan anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.


Ankestyrelsen mente også, at blot fordi skadelidte kørte i egen bil, da virksomheden ikke havde mulighed for at stille en firmabil til rådighed, ikke indebar, at transporten primært skete i virksomhedens interesse. Skadelidte kunne have valgt en anden transportform, så længe hun mødte på arbejde til tiden.


Spørgsmålet i sagen var derfor, om de skader, skadelidte havde fået, kunne anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.


Skadelidte kunne have valgt anden transportform

Højesteret udtalte indledningsvist, at skader opstået under transporten til og fra en arbejdsplads kunne anerkendes som en arbejdsskade, hvis tjenesteforholdet til arbejdsgiveren eller hensynet til virksomhedens interesser havde indflydelse på transporten.

Derudover bemærkede Højesteret, at skader opstået under transport til og fra arbejde som udgangspunkt ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da virksomheder ikke har nogen indflydelse på forholdene under medarbejderes færden til og fra arbejde.


Højesteret lagde til grund, at skadelidte ikke var tilkaldt den pågældende dag af virksomheden, og at skadelidte kunne have valgt en anden transportform end kørsel i egen bil, så længe hun kunne møde til den fastsatte arbejdstid. Derudover kunne kravet om, at hun skulle have egen bil for at blive ansat som vikar, ikke indebære, at tjenesteforholdet eller hensynet til virksomhedens interesser havde haft indflydelse på transporten den pågældende dag.


Højesteret fastslog herefter, at skadelidtes transport fra hendes hjem til arbejdspladsen ikke kunne anses for omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Skaderne fra færdselsulykken kunne derfor ikke anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.


IUNO mener

Sagen viser, at der skal meget til for at fravige hovedreglen om, at skader opstået under transporten til og fra arbejde ikke kan anerkendes som en arbejdsskade. I den konkrete sag, kunne skader opstået under transporten til skadelidtes arbejde ikke anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, selv om det var et krav for skadelidtes ansættelse, at skadelidte havde egen bil. Skadelidte kunne i stedet have benyttet sig af andre transportmuligheder til arbejdspladsen som for eksempel offentlig transport.


IUNO anbefaler, at virksomheder og deres forsikringsselskaber for så vidt angår skader opstået fra og med den 1. januar 2017 er opmærksomme på, om skadelidtes transport til og fra arbejde kan anses som et led i arbejdet eller overvejende er i virksomhedens interesse. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis virksomheden tilrettelægger transporten eller har en økonomisk gevinst ud af den måde, transporten er tilrettelagt på. Opstår der tvivl, bør der altid søges juridisk rådgivning.


[Højesterets dom i sag BS-50886/2019-HJR af den 10. februar 2021]

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Skarp jurist søges til koncerndirektionen i Region Hovedstaden
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
Jurist søges til arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet
Skarp jurist til kommunal- og forvaltningsret
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
I går
Transportret
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
29/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
Skade under sikkerhedskontrol var forældet
11/11/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
09/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
Genarrest af skib var nødvendig og lovlig
06/10/2021
Søret, Transportret
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted