Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Groft uagtsom skibsmægler frifundet, da rederi ikke kunne bevise tab

Groft uagtsom skibsmægler frifundet, da rederi ikke kunne bevise tab


På trods af grov uagtsomhed frifandt Norges Højesteret en skibsmægler for erstatningsansvar, da rederiet, der var blevet vildledt, ikke kunne bevise at have lidt et tab.

En norsk skibsmægler skulle indhente fragttilbud fra rederier til en aluminiumskoncern for en række af transporter. Efter en tilbudsrunde blev det aftalt, at transporterne for aluminiumskoncernen skulle udføres af et dansk rederi.

Det fremgik af de papirer, som skibsmægleren sendte til rederiet, at skibsmægleren skulle have 3,75 % af fragtraten i kommission. Skibsmægleren slettede vilkåret om kommission fra de ellers identiske dokumenter, der blev sendt til aluminiumskoncernen.
Skibsmægleren gav dermed rederiet det forkerte indtryk, at aluminiumskoncernen forudsatte, at der skulle gå 3,75 % af fragtraten til kommission. Aluminiumskoncernen havde ingen viden herom, men måtte formentlig gå ud fra, at skibsmægleren kun skulle have 1,25 % i kommission som sædvanlig.

Ved et møde nogle måneder senere blev forskellen på de to kontrakter opdaget, men skibsmægleren krævede stadig, at rederiet skulle betales 3,75 % i kommission, hvilket det danske rederi først protesterede imod, men siden efterkom. Det danske rederi opdagede senere, at skibsmægleren overførte to tredjedele af de 3,75 % til en shipper (adressekommission).

Rederiet mente, at det kunne have tjent flere penge, såfremt det havde haft de rigtige oplysninger fra starten, fordi rederiet i så fald kunne have afgivet tilbud med højere nettofragt, men til samme bruttopris.

Rederiet sagsøgte skibsmæglerselskabet ved en voldgiftsret og vandt sagen. Imidlertid gik skibsmæglerselskabet konkurs kort efter. Herefter lagde rederiet sag an mod den skibsmægler, som var direktør, ejer og skibsmægler i det konkursramte skibsmæglerselskab. Skibsmægleren blev frifundet ved byretten, men dømt til at betale erstatning ved landsretten.

Endelig kom sagen for den norske Højesteret.

Højesteret: Tab er ikke bevist
Højesteret indledte med at fastslå, at skibsmægleren havde opført sig groft uagtsomt ved at give vildledende oplysningerne både til aluminiumskoncernen og rederiet under aftaleindgåelsen. Spørgsmålet var imidlertid, hvorvidt rederiet havde lidt et tab herved. Højesteret skulle derfor vurdere, om rederiet i tilfælde af at have fået de rigtige oplysninger fra starten ville have udnyttet den korrekte information til at øge nettofragten.

Lederen af rederiets befragtningsafdeling gav under en vidneforklaring udtryk for, at det ikke betød noget for rederiet, hvor meget kommission der skulle betales, men at det var nettoresultatet, der var det afgørende. Højesteret mente, at denne forklaring sammen med yderligere forklaringer trak i retning af, at bruttofragtraten ville være blevet tilsvarende lavere, såfremt rederiet havde indgivet tilbud baseret på 1,25 % i kommission.

Højesteret fandt således, at rederiet ikke havde lidt et tab, fordi skibsmæglerens mangelfulde information ikke havde påvirket rederiets nettorate. Den norske skibsmægler blev derfor frifundet trods den grove uagtsomhed.

IUNO mener
Denne dom illustrerer, at grov uagtsomhed ikke nødvendigvis fører til erstatningsansvar. Det er en grundlæggende betingelse, at man kan bevise at have lidt et tab, før man kan få tilkendt erstatning. Her var det afgørende at vurdere, hvad rederiet ville have gjort under tilbudsgivningen, såfremt de korrekte oplysninger havde været til stede, hvilket i sagens natur er en vanskelig vurdering. Den norske Højesteret valgte at lægge stor vægt på vidneforklaringerne, som indikerede, at kommissionen ikke havde betydning for rederiets tilbud.

[Norges Høyesteretts dom af 20. maj 2015, sag HR-2015-1077-A]
 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted