Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt

Bech Bruun
22/01/2021
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Bech Bruun logo
I forbindelse med en international landevejstransport af LEGO bortkom dele af godset om aftenen eller natten inden den første levering. Der var mellem parterne indgået en rammeaftale, der blandt andet fastlagde retningslinjerne for transporten af godset. Sø- og Handelsretten udtalte navnlig med henvisning til parternes aftale, at fragtføreren havde handlet groft uagtsomt ved at parkere på en ubevogtet industrivej uden nogen form for sikring ud over almindelig gadebelysning. Erstatningsansvaret kunne derfor ikke begrænses efter CMR-lovens kapitel IV.

I den konkrete sag var der mellem LEGO Systems A/S (LEGO Systems) og køber indgået aftale om køb og levering af LEGO, der skulle transporteres fra Tjekkiet til tre lokationer i England. En fragtfører påtog sig som den kontraherende fragtfører at udføre landevejstransporten af godset i overensstemmelse med en rammeaftale indgået med LEGO Systems. Selve transporten blev udført af en undertransportør.


I forbindelse med transporten bortkom dele af godset om aftenen eller natten inden det første aftalte leveringstidspunkt. Den kontraherende fragtfører anerkendte ansvaret for godsets delvise bortkomst og udbetalte som følge heraf erstatning til LEGO Systems efter begrænsningsreglen i CMR-lovens § 29.


Forsikringsselskabet subrogerede i kravet og lagde efterfølgende sag an mod fragtføreren.  Under sagen bestred forsikringsselskabet med henvisning til CMR-lovens § 37, at ansvaret kunne begrænses, da chaufføren efter forsikringsselskabets opfattelse havde parkeret i strid med kontrakten og derved handlet groft uagtsomt.


Sagens hovedspørgsmål for Sø- og Handelsretten var derfor, hvorvidt godset bortkom delvist som følge af grov uagtsomhed fra fragtførerens side.


Sagens oplysninger

Den indgåede rammeaftale mellem LEGO System og den kontraherende fragtfører, om indkøb af logistik og transportydelser, indeholdt blandt andet en række særlige forskrifter for behandlingen og transporten af godset. Det fremgik desuden af aftalen, at godset var særligt eksponeret for tyveri, og at enhver misligholdelse af forskrifterne ville være at anse som groft uagtsomt.


Godset skulle efter købsaftalen mellem LEGO Systems og dennes køber leveres på tre forskellige adresser, hvoraf den første levering skulle finde sted den 29. marts 2016 om formiddagen. Chaufføren forsøgte at levere godset aftenen forinden med henblik på derefter at parkere på købers område, men blev afvist. Chaufføren valgte derfor at parkere et stykke fra leveringsstedet på en ubevogtet industrivej, hvor dele af godset efterfølgende blev stjålet.


Forsikringsselskabet gjorde under sagen gældende, at fragtføreren var ankommet til leveringsstedet uden for det aftalte leveringstidspunkt, og at det valgte parkeringssted ikke levede op til de aftalte forskrifter i rammeaftalen. Det fremgik blandt andet af rammeaftalen, at parkering skulle ske på et velbelyst område tæt på CCTV-overvågning. Ifølge forsikringsselskabet havde chaufføren desuden haft mulighed for at parkere på en nærliggende lokation, som levede op til parternes rammeaftale.


Heroverfor gjorde den kontraherende fragtfører gældende, at levering var forsøgt, men at chaufføren på grund af afvisningen, og som følge af chaufførens køre- og hviletider, valgte at parkere på den ubevogtede industrivej. Den kontraherende fragtfører gjorde desuden gældende, at der var tale om et røveri, som måtte føre til ansvarsfrihed efter CMR-lovens § 24, stk. 2.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten lagde indledningsvist til grund, at levering af godset ikke kunne anses for at være sket, og at den kontraherende fragtfører derfor var ansvarlig for godsets delvise bortkomst efter CMR-lovens § 24, stk. 1, uanset at fragtføreren havde antaget en undertransportør.


For så vidt angik spørgsmålet om grov uagtsomhed lagde retten til grund, at godset var blevet parkeret for natten på en ubevogtet industrivej uden anden sikring end almindelig gadebelysning og derfor i strid med parternes aftale. Sagsøgte havde desuden ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at det ikke var muligt at foretage en sikrere parkering i overensstemmelse med parternes aftale. Retten fandt det heller ikke bevist, at godset var bortkommet ved et røveri, der ellers kunne have medført ansvarsfrihed.


Retten fandt efter en samlet vurdering af omstændighederne, at den kontraherende fragtfører, som ansvarlig for sin underfragtfører, havde pådraget sig et ansvar, og at der var handlet groft uagtsomt. Sagsøgtes erstatningsansvar kunne derfor ikke begrænses efter CMR-lovens § 29, jf. § 37.


Bech-Bruuns kommentar

Dommen illustrerer, at uagtsomhedsvurderingen i høj grad vurderes ud fra den aftale, der er indgået mellem parterne, og at særligt ønsker til forskrifterne om parkering skal overholdes. Dommen er på linje med Sø- og Handelsrettens praksis i lignende sager. Du kan læse mere om dette i vores tidligere nyhedsbrev, der kan findes her

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
Er du klar til den nye kilometerafgift pr. 1. januar 2025?
18/01/2024
Miljøret, Transportret, Skatte- og afgiftsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
21/03/2024
Transportret, EU-ret
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted