Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid

Bech Bruun
15/04/2019
Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid
Bech Bruun logo
Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da godset var blevet henstillet på en offentligt tilgængelig plads en fredag efter lukketid. Leveringen kunne dermed ikke anses for at udgøre en tilstrækkelig levering med risikoens overgang til følge.

Fredag den 27. januar 2017 skulle Skive Køletransport A/S for Tulip Food Company A/S (”Tulip”) fragte en trailer med varer til Claus Sørensen A/S, der blandt andet drev køle- og frysehuse. Der var aftalt levering den 27. januar 2017 kl. 18, men på selve dagen oplyste Skive Køletransport A/S over for Claus Sørensen A/S, at leveringen var aflyst. Det til trods blev varerne alligevel afleveret. Leveringen skete på pladsen foran Claus Sørensen A/S’ frysehus kl. 18, efter den sidste ansatte på kontoret var gået hjem.

Skive Køletransport A/S kunne derfor ikke aflevere traileren ved registrering på Claus Sørensen A/S’ kontor i frysehuset i overensstemmelse med sædvanlig procedure. Traileren blev i stedet for henstillet på en offentligt tilgængelig og ikke overvåget plads foran frysehuset, ligesom godset ikke blev losset. Traileren med godset stod herefter ubevogtet hen, og medarbejdere hos Claus Sørensen A/S kunne den efterfølgende mandag konstatere, at traileren med godset var blevet stjålet henover weekenden.

If Skadesforsikring, som forsikringsgiver for Tulip, lagde sag an mod henholdsvis Claus Sørensen A/S og Skive Køletransport A/S. Forsikringsselskabet påstod sig skadesløsholdt for det tab, som Tulip havde lidt ved, at varerne var blevet stjålet.


Sø- og Handelsrettens afgørelse 


Sø- og Handelsretten skulle konkret vurdere, om godsets varetægt – og dermed ansvaret for varernes undergang – var overgået til Claus Sørensen A/S ved aflevering på pladsen udenfor åbningstid.

Efter reglerne om fragtføreransvar i NSAB, som retten fandt gjaldt for transporten, gælder det, at fragtføreren har ansvaret for godset, indtil godset på bestemmelsesstedet er udleveret til modtageren eller stillet til dennes rådighed på en anvist plads. Levering antages i den forbindelse at være sket, når fragtførerens varetægtsansvar er overgået til modtageren. Det kan være ved modtagerens udtrykkelige eller stiltiende accept, ligesom modtageren skal sættes i stand til at udøve den faktiske rådighed over godset.

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at der ikke var sket levering af godset, da Claus Sørensen A/S netop var blevet orienteret om, at leveringen var aflyst, og dermed ikke havde mulighed for at indrette sig på det modsatte. Skive Køletransport A/S’ henstilling af traileren på pladsen ude foran Claus Sørensen A/S’ frysehuse var derfor ikke tilstrækkelig til, at risikoen var overgået. Derimod burde chaufføren have sikret sig, at traileren var blevet registreret hos Claus Sørensen A/S, før han forlod pladsen og godset.

Derfor kunne også alene Skive Køletransport A/S holdes ansvarlig for godsets undergang og skulle herefter svare erstatning til Tulips forsikringsselskab, sagsøger If Skadesforsikring.


Bech-Bruuns kommentarer


Afgørelsen illustrerer udstrækningen af NSAB’s (strenge) fragtføreransvar og understøtter betydningen af passende levering af godset. Afgørelsen tjener blandt andet til fortolkning af modtagerens ”stiltiende accept”. Det må konstateres, at det i et eller andet omfang skal kunne bevises, at modtageren er underrettet om godsets levering på bestemmelsesstedet, fx ved fremlæggelse af en modtagelseskvittering eller lignende, hvilket ikke var tilfældet i den konkrete sag. Det er derfor ikke tilstrækkeligt for, at fragtføreren kan blive frigjort fra sit transportøransvar at stille godset fysisk til modtagerens rådighed. Modtageren skal også have adgang til faktisk at råde over godset på tidspunktet for levering.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
29/01/2021
Forsikring og erstatning, Selskabsret, Finansiering og bankret
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
28/01/2021
Forsikring og erstatning, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
28/01/2021
Offentlig ret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted