Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forsikringsselskabernes orienteringspligt og forældelse

Forsikringsselskabernes orienteringspligt og forældelse

Forsikringsselskaberne har pligt til at orientere kommunerne om udbetaling af erstatning og/eller godtgørelse til en skadelidt.


Efter sygedagpengelovens § 78, stk. 2, har forsikringsselskaberne pligt til inden 4 uger at orientere skadelidtes opholdskommune, når der udbetales erstatning til skadelidte som følge af en personskade. I tilfælde af, at 4 ugers fristen ikke overholdes, suspenderes forældelsen af kommunernes sygedagpenge-regreskrav frem til kommunen modtager orienteringen.

Bestemmelsen har givet anledning til uenighed mellem kommunerne og forsikringsselskaberne, og en række tvister har omhandlet orienteringspligten og konsekvenserne af manglende orientering. Retsstillingen må for nuværende siges at være den, at forsikringsselskaberne kun har pligt til at orientere skadelidtes opholdskommune én gang. Udbetales godtgørelse og erstatning til skadelidte ad flere omgange, har forsikringsselskaberne ikke pligt til ved hver udbetaling af orientere opholdskommunen.

En særlig problemstilling opstår, hvor skadelidte efter et uheld har været sygemeldt, og derpå bliver raskmeldt i en periode for senere at få tilbagefald, så sygedagpengebetalingen genoptages. I sådanne tilfælde kan man argumentere for, at det samme uheld med to ”adskilte” sygemeldinger må betyde, at forsikringsselskabet ved begge sygemeldinger skal orientere kommune om udbetaling af godtgørelse eller erstatning. En nylig afsagt dom fra Københavns Byret afviser dette synspunkt, idet Byretten alene fandt, at forsikringsselskabet har pligt til at orientere én gang.

En anden relevant problemstilling findes i det forhold, at skadelidte i sin sygeperiode eller mellem to sygeperioder, jfr. ovenfor, får en ny opholdskommune. Også her kan man argumentere for, at forsikringsselskabet har pligt til at orientere begge opholdskommuner om udbetaling af godtgørelse eller erstatning til skadelidte. Samme dom fra Københavns Byret afviser også dette synspunkt.

Ovenstående betyder, at kommunerne skal være særdeles opmærksomme på at rejse krav inden 3 år fra uheldet, idet der ikke gives en suspension som følge af manglende orientering fra forsikringsselskabet i tilfælde, hvor der genindtræder sygdom, eller skadelidte flytter undervejs.

Opmærksomheden henledes dog på, at der i tilfælde, hvor skadelidte sygemeldes på ny, fordi der opstår tilbagefald eller forværring af en ved uheldet forvoldt lidelse, kan være adgang til sygedagpengeregres, forudsat at kravet rejses inden 3 år efter tilbagefaldet, hvis et sådant tilbagefald ikke var påregneligt for skadelidte. En dom fra Vestre Landsret fra 2011 underbygger denne mulighed.

Et til ovennævnte problemstillinger knyttet spørgsmål, er, under hvilke omstændigheder forældelses-fristen afbrydes midlertidigt ved drøftelser/korrespondance mellem forsikringsselskabet og den regressøgende kommunen.




Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted