Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forsikringsselskabernes orienteringspligt og forældelse

Forsikringsselskabernes orienteringspligt og forældelse
Delacour logo

Forsikringsselskaberne har pligt til at orientere kommunerne om udbetaling af erstatning og/eller godtgørelse til en skadelidt.


Efter sygedagpengelovens § 78, stk. 2, har forsikringsselskaberne pligt til inden 4 uger at orientere skadelidtes opholdskommune, når der udbetales erstatning til skadelidte som følge af en personskade. I tilfælde af, at 4 ugers fristen ikke overholdes, suspenderes forældelsen af kommunernes sygedagpenge-regreskrav frem til kommunen modtager orienteringen.

Bestemmelsen har givet anledning til uenighed mellem kommunerne og forsikringsselskaberne, og en række tvister har omhandlet orienteringspligten og konsekvenserne af manglende orientering. Retsstillingen må for nuværende siges at være den, at forsikringsselskaberne kun har pligt til at orientere skadelidtes opholdskommune én gang. Udbetales godtgørelse og erstatning til skadelidte ad flere omgange, har forsikringsselskaberne ikke pligt til ved hver udbetaling af orientere opholdskommunen.

En særlig problemstilling opstår, hvor skadelidte efter et uheld har været sygemeldt, og derpå bliver raskmeldt i en periode for senere at få tilbagefald, så sygedagpengebetalingen genoptages. I sådanne tilfælde kan man argumentere for, at det samme uheld med to ”adskilte” sygemeldinger må betyde, at forsikringsselskabet ved begge sygemeldinger skal orientere kommune om udbetaling af godtgørelse eller erstatning. En nylig afsagt dom fra Københavns Byret afviser dette synspunkt, idet Byretten alene fandt, at forsikringsselskabet har pligt til at orientere én gang.

En anden relevant problemstilling findes i det forhold, at skadelidte i sin sygeperiode eller mellem to sygeperioder, jfr. ovenfor, får en ny opholdskommune. Også her kan man argumentere for, at forsikringsselskabet har pligt til at orientere begge opholdskommuner om udbetaling af godtgørelse eller erstatning til skadelidte. Samme dom fra Københavns Byret afviser også dette synspunkt.

Ovenstående betyder, at kommunerne skal være særdeles opmærksomme på at rejse krav inden 3 år fra uheldet, idet der ikke gives en suspension som følge af manglende orientering fra forsikringsselskabet i tilfælde, hvor der genindtræder sygdom, eller skadelidte flytter undervejs.

Opmærksomheden henledes dog på, at der i tilfælde, hvor skadelidte sygemeldes på ny, fordi der opstår tilbagefald eller forværring af en ved uheldet forvoldt lidelse, kan være adgang til sygedagpengeregres, forudsat at kravet rejses inden 3 år efter tilbagefaldet, hvis et sådant tilbagefald ikke var påregneligt for skadelidte. En dom fra Vestre Landsret fra 2011 underbygger denne mulighed.

Et til ovennævnte problemstillinger knyttet spørgsmål, er, under hvilke omstændigheder forældelses-fristen afbrydes midlertidigt ved drøftelser/korrespondance mellem forsikringsselskabet og den regressøgende kommunen.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
10/03/2021
Forsikring og erstatning
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
05/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted