Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib

Bech Bruun
01/12/2020
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
Bech Bruun logo
I en sag, som for nylig blev behandlet i Sø- og Handelsretten, blev ejeren af et fiskefartøj dømt ansvarlig for kollision med et ankerliggende tankskib. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge tankskibet delvis skyld i henhold til sølovens § 161, stk. 2. Retten anerkendte tabsopgørelsen med undtagelse af en tabspost, der ville medføre en uberettiget berigelse i form af en besparelse for sagsøgeren.

Sagen omhandlede ansvarsfordeling og tabsopgørelse som følge af en hændelse, hvor fiskefartøjet A kolliderede med tankskibet B, der lå for anker.


Parternes tvist handlede hovedsagelig om, hvorvidt det ankerliggende tankskib også havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med kollisionen, og hvordan tabet skulle opgøres.


Sagens oplysninger

Q var ejer af og reder for fiskefartøjet A. B var et tankskib eget af at udenlandsk rederi. I september 2017 kolliderede A og B, mens B lå for anker. Kollisionen skyldtes, at den vagthavende ombord på A var faldet i søvn.


Efter kollisionen sejlede både A og B i havn for at få foretaget reparationer, som følge af skaderne ved kollisionen. I forbindelse med reparationen blev samtlige af B’s tanke, undtagen én affaldstank, rengjort. Senere blev affaldstanken tømt og samtlige tanke blev ventileret. Desuden fik B – udover den endelige reparation – foretaget en række klasseeftersyn.


Spørgsmålet for Sø- og Handelsretten var, hvordan ansvaret for kollisionen skulle fordeles mellem A og B. Dernæst var spørgsmålet, hvordan tabet skulle opgøres, herunder om B ville opnå en uberettiget berigelse, hvis B fik erstatning for omkostninger til klasseeftersyn og om B havde undladt at iagttage sin tabsbegrænsningspligt.


B hævdede, at kollisionen mellem A og B udelukkende skyldtes fejl eller forsømmelse begået af skibsføreren eller besætningen om bord på A, hvorfor B ikke skulle bære en del af ansvaret. Desuden var samtlige afholdte udgifter og tab en direkte, adækvat og kausal følge af påsejlingen og dermed i det hele et erstatningsberettigende tab.


På den modsatte side hævdede A , at både A og B havde udvist skyld i forbindelse med kollisionen, og at ansvaret derfor skulle fordeles efter sølovens § 161, stk. 2, jf. § 151, stk. 1. Desuden var B’s afholdelse af udgifter i forbindelse med klasseeftersynet ikke et tab, som A var ansvarlig for, da det var en sædvanlig driftsomkostning for rederiet, der også ville være afholdt, hvis ikke A var kollideret med B.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten fandt ikke grundlag for at pålægge B delvis skyld i henhold til sølovens § 161, stk. 2. Skylden for den indtrådte kollision lå alene hos A. Retten lagde i den forbindelse til grund, at kollisionen skyldtes, at den vagthavende ombord på A var faldet i søvn, og at vagtalarmen på skibet var slukket. A’s reder, Q, skulle derfor erstatte al skade forårsaget af kollisionen.


I forhold til tabsopgørelsen fandt retten, at reparationen med de ventilerede tanke alene var forårsaget af kollisionen. Desuden fandt retten at det lå inden for de påregnelige følger af en sådan skade, når der tages hensyn til det spillerum af kommerciel og sikkerhedsmæssig karakter, der tilkommer skadelidte. I relation til de øvrige udgifter forbundet med klasseeftersynet fandt retten, at B under alle omstændigheder skulle have afholdt udgifter til tømning af skibets affaldstank i forbindelse med klasseeftersyn. Omkostningerne til denne tømning skulle derfor fradrages i den samlede tabsopgørelse, da B ellers ville opnå en berigelse som følge af kollisionen.


Bech-Bruuns kommentar

Med dommen belyser Sø- og Handelsretten hvor grænsen går i udgangspunktet om, at begge skibe ofte pålægges ansvar i forbindelse med en kollision. I dette tilfælde skyldtes kollisionen udelukkende fejl hos besætningen på det sejlende skib, mens det ankerliggende skib ikke kunne pålægges delvis skyld. Desuden fastslår afgørelsen det erstatningsretlige forbud mod berigelse. Ved tabsopgørelsen skal der derfor gøres fradrag for omkostninger, som skadelidte under alle omstændigheder skulle have afholdt.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
18/01/2024
Transportret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
21/03/2024
Transportret, EU-ret
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted