Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Erhververen af en konkursramt virksomhed hæftede for en opsagt og fritstillet tillidsrepræsentant

Erhververen af en konkursramt virksomhed hæftede for en opsagt og fritstillet tillidsrepræsentant
TVC Advokatfirma logo

Nyere dom fra Højesteret understreger vigtigheden af, at en køber af en (konkursramt) virksomhed sikrer sig indblik i allerede opsagte og fritstillede medarbejders rettigheder og forpligtelser, idet denne risikerer at hæfte for disse.Den 17. oktober 2017 afsagde Højesteret dom i en sag om en erhververs hæftelse for krav rejst af en tillidsrepræsentant, idet konkursboet uberettiget havde opsagt og fritstillet denne inden overdragelsen.

Dommen understreger betydningen af, at en erhverver af en virksomhed, herunder erhververen af en konkursramt virksomhed eller en del heraf, i videst muligt omfang sikrer sig fornødent indblik i allerede opsagte og fritstillede medarbejdere. Dommen viser, at man som erhverver risikerer at hæfte for krav fra medarbejdere, som allerede er opsagt og fritstillet på overdragelsestidspunktet.


Sagens detaljer


Erhververen af en del af en konkursramt virksomhed udvalgte i forbindelse med købet af virksomheden at overtage 42 medarbejdere, svarende til ca. 20 % af medarbejderne i virksomheden. De 42 udvalgte medarbejdere skulle overgå til erhververen pr. 30. december 2011, og de øvrige medarbejdere blev opsagt af konkursboet. Iblandt de af konkursboet opsagte medarbejdere var en tillidsrepræsentant, som konkursboet opsagde og fritstillede den 27. december 2011. Opsigelsesvarslet udløb først efter overtagelsesdagen.

Tillidsmanden rejste herefter krav overfor erhververen af den konkursramte virksomhed for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Tillidsrepræsentanten gjorde i den forbindelse gældende, at opsigelsen var uberettiget, da tillidsrepræsentanten kun kunne opsiges, hvis der forelå såkaldte ”tvingende grunde”, og at dette ikke var tilfældet.

Erhververen afviste og bestred tillidsrepræsentantens rejste krav, ligesom erhververen bestred, at opsigelsen ikke var rimelig begrundet. Ifølge erhververen var tillidsrepræsentanten opsagt og fritstillet, inden erhververen overtog den konkursramte virksomhed, hvorfor erhververen ikke var indtrådt i hverken rettigheder eller forpligtelser i relation til tillidsrepræsentanten.

Sagens hovedspørgsmål var herefter om de af tillidsrepræsentanten rejste krav kunne gøres gældende over for erhververen af virksomheden, eller om kravene måtte gøres gældende overfor konkursboet (overdrageren).

Byretten fandt, at eftersom medarbejderen var afskediget umiddelbart før konkursboet overdrog virksomheden, kunne medarbejderens krav rettes mod erhververen af virksomheden. Landsretten fandt derimod, at erhververen ikke hæftede for de af tillidsrepræsentanten rejste krav. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at medarbejderens ansættelsesforhold hos konkursboet reelt ikke bestod på overdragelsestidspunktet, idet denne var opsagt og reelt fritstillet.


Højesterets dom: Afskedigelse i strid med virksomhedsoverdragelsesloven


Højesteret ændrede landsrettens dom, idet Højesteret i modsætning til landsretten fandt, at tillidsrepræsentanten blev afskediget som følge af virksomhedsoverdragelsen.

Højesteret lagde ved sin vurdering vægt på, at afskedigelsen af tillidsrepræsentanten skete i nær sammenhæng med virksomhedsoverdragelsen. Erhververen udvalgte 42 medarbejdere, men ikke tillidsrepræsentanten, og Højesteret lagde derfor til grund, at tillidsrepræsentanten blev afskediget på grund af virksomhedsoverdragelsen.

Endvidere udtalte Højesteret, at det måtte lægges til grund, at tillidsrepræsentanten havde bred erfaring og kunne bruges i alle funktioner i den overdragede del af virksomheden. Højesteret fandt det herefter ikke godtgjort, at der forelå ”tvingende grunde” til at afskedige tillidsrepræsentanten, idet 42 af de hidtidige medarbejdere i virksomheden blev overtaget af erhververen.

På denne baggrund fandt Højesteret, at afskedigelsen af tillidsrepræsentanten var sket i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, og erhververen af virksomheden hæftede for tillidsrepræsentantens løn i opsigelsesperioden og for godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensområdet og rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, herunder de særlige ansættelsesretlige regler. Vi er specialiseret i behandling af konkursboer og insolvensretlige problemstillinger, og vi sikrer, at kreditroernes interesser varetages bedst muligt. Har du spørgsmål til den konkrete dom eller en sag af lignende karakter, er du altid velkommen til at kontakte en af nedenstående advokater.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Personalejurist med HR kompetencer til Billund Kommunes HR og Sundhedsstab
Vil du løse HR-juridiske opgaver i et ministerium, der arbejder med grøn omstilling?
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
Faglig stærk jurist med viden om og interesse for ophavsret - også i en politisk kontekst
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovligt at bortvise medarbejder, der nægtede at blive testet for coronavirus
Lovligt at bortvise medarbejder, der nægtede at blive testet for coronavirus
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
25/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
Virksomhed, der havde fulgt bygherres plan, var ikke ansvarlig for medarbejders ulykke
23/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Lovforslag om ansattes forevisning af coronapas og test er nu fremsat
Lovforslag om ansattes forevisning af coronapas og test er nu fremsat
22/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land
Lovligt at bortvise medarbejder efter ferie til ”orange” land
19/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom afsagt i Østre Landsret om fastholdelsesbonus til lønmodtagere ved konkursbo
Ny dom afsagt i Østre Landsret om fastholdelsesbonus til lønmodtagere ved konkursbo
19/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted