Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejderens skade ved firmaets julefrokost

Bird & Bird
14/12/2018
Arbejdsgiver var ikke erstatningsansvarlig for medarbejderens skade ved firmaets julefrokost
Vestre Landsret afsagde den 28. maj 2018 dom i en sag om arbejdsgiverens erstatningsansvar for en skade, som medarbejderen pådrog sig på dansegulvet under afholdelse af firmaets julefrokost.


Kort om sagen


A var ansat hos en virksomhed, B, og deltog i den forbindelse i virksomhedens julefrokost. Julefrokosten blev afholdt i virksomhedens lokaler. I området, hvor julefrokosten blev afholdt, var der klinkegulv, og B var bekendt med, at gulvet kunne blive glat, når det blev vådt. Under en dans gled A og faldt, hvorved hun beskadigede sin venstre albue så volds0mt, at Arbejdsskadestyrelsen tilkendte A en méngrad på 5 %.

A anlagde herefter sag mod B med påstand om, at B var erstatningsansvarlig for den skade, som A pådrog sig under julefrokosten.


Landsrettens afgørelse


Parterne var enige i opgørelsen af A's krav og den medicinske årsagssammenhæng mellem faldet og den skade, A pådrog sig. Dommen vedrørte derfor alene spørgsmålet om, hvorvidt B havde pådraget sig et erstatningsansvar ved at have handlet uforsvarligt.

Landsretten lagde til grund, at A faldt, mens hun dansede, fordi gulvet på det sted, hvor hun dansede, var glat, da der var spildt drikkevarer. Det var endvidere oplyst, at gulvet tidligere under julefrokosten var blevet vasket med en gulvmaskine, fordi der var spildt drikkevarer.

Landsretten lagde også til grund, at gulvet ikke i almindelighed var glat, når det ikke var vådt, hvorfor det på grund af gulvets generelle beskaffenhed og under hensyn til, at det var første gang, B afholdt firmafest i det område, ikke var uforsvarligt at tillade, at julefrokosten blev afholdt i det område. Landsretten anførte også, at der ikke var grundlag for at fastslå, at B havde handlet uforsvarligt, idet gulvet blev vasket, da de ansvarlige for festen blev opmærksomme på, at der var blevet spildt drikkevarer herpå.

Endelige bemærkede landsretten, at det forhold, at nogle festdeltagere spilder drikkevarer på gulvet, ikke i sig selv medfører, at de pågældende handler uforsvarligt. Der er af denne grund derfor heller ikke grundlag for at pålægge B erstatningsansvar på grund af medarbejdernes ansvarspådragende handlinger efter Danske Lov 3-19-2, som er en bestemmelse, hvorefter en arbejdsgiver hæfter for det erstatningsansvar en ansat måtte pådrage sig i forbindelse med arbejdet.

B blev på det grundlag frifundet.


Bird & Birds kommentarer


Af dommen kan udledes, at arbejdsgivere har en generel pligt til at sikre, at julefrokoster og andre firmafester afholdes på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Tager arbejdsgiveren sine forholdsregler og gør, hvad der rimeligt kan forventes for at undgå ulykker, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt, men efter omstændighederne, heller ikke kunne blive pålagt et eventuelt erstatningsansvar.

Det kan endvidere udledes, at arbejdsgivere efter omstændighederne tillige kan komme til at hæfte for sine medarbejderes ansvarspådragende adfærd til julefrokoster og andre firmaarrangementer. I den konkrete sag havde medarbejderne dog ikke handlet ansvarspådragende, hvorfor arbejdsgiveren ikke kunne pålægges ansvar.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
20/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted