Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse

Bech Bruun
24/06/2019
331
Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til også at afbryde forældelsen på vegne af skadelidte.

I sagen var der tale om en udførende transportør, der i september 2011 skulle fragte gods i form af cigaretter fra Ungarn til Danmark. Fragtføreren havde fået instruks om ikke at holde ind på rastepladser syd for København. Det til trods holdt fragtføreren ind på en ubevogtet rasteplads i Køge, hvorfra godset blev stjålet. Fragtføreren anmeldte herefter skaden til sit forsikringsselskab.

I den mellemliggende periode var sagen omkring de engelske domstole, hvor den – efter at være blevet hørt af flere instanser – i oktober 2015 blev afvist, da retten ikke fandt, at der var værneting i Storbritannien.

Undervejs i sagens behandling ved de engelske domstole gik fragtføreren imidlertid i september 2012 konkurs, og ejeren af godset rettede herefter sit krav mod fragtførerens forsikringsselskab, som skaden oprindeligt var blevet anmeldt overfor af fragtføreren. Forsikringsselskabet var dog ikke medindstævnt ved de engelske domstole, men kun orienteret om sagens eksistens.

Efter sagens afvisning ved de engelske domstole, lagde ejeren af godset i oktober 2016 sag an mod forsikringsselskabet ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Efter forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, var ejeren af godset som konsekvens af fragtførerens konkurs nemlig indtrådt i dennes retsstilling mod forsikringsselskabet. Efter endnu en formalitetsprocedure denne gang ved Sø- og Handelsretten, skulle retten herefter tage stilling til, om kravet mod forsikringsselskabet var forældet. Forsikringsselskabet gjorde i den forbindelse gældende, at ejeren af godset alene havde afbrudt forældelsen over for fragtføreren ved at forfølge sit krav over for denne ved domstolene i England, men ikke direkte over for forsikringsselskabet, der, som anført ovenfor, ikke var medindstævnt i det oprindelige søgsmål.

Heroverfor gjorde ejeren af godset gældende, at fragtførerens anmeldelse havde suspenderet forældelsen, og at forældelse efter forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, derfor først indtrådte tidligst ét år efter forsikringsselskabets hele eller delvise afvisning af dækning.

Spørgsmålet for Sø- og Handelsretten blev derfor, om skadelidte ved sin indtræden i skadevolders ret mod forsikringsselskabet i forbindelse med konkursen tillige indebar, at skadelidte kunne påberåbe sig skadevolders oprindelige anmeldelse over for forsikringsselskabet, hvormed kravet ville være omfattet af tillægsfristen i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5.


Sø- og Handelsrettens afgørelse


Sø- og Handelsretten fandt, at kravet var forældet. På baggrund af tidligere højesteretspraksis fandt retten, at ejeren af godset efter forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, var indtrådt i fragtførerens krav mod forsikringsselskabet allerede på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse i september 2012.

Desuden fandt retten, at ejeren var indtrådt i fragtførerens krav mod forsikringsselskabet på de gældende vilkår i policen. I forlængelse heraf bemærkede retten, at Højesteret tidligere har fastslået, at den særlige forældelsesregel, som følger af forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, kun gælder i forholdet mellem forsikringstager og forsikringsselskabet. Skadelidte kunne derfor ikke påberåbe sig fragtførerens oprindelige anmeldelse. Retten fandt derfor, at forældelsesfristen begyndte at løbe fra skadestidspunktet i september 2011, uanset om ejeren af godset var klar over sit krav, og forældelsen var derfor indtrådt tre år senere i september 2014. Sagsanlægget mod fragtføreren ved de engelske domstole var uden betydning for denne bedømmelse, da forsikringsselskabet ikke havde været medindstævnt.


Bech-Bruuns kommentar


Dommen er udtryk for, at i de tilfælde, hvor en skadelidt indtræder i skadevolderens krav mod sit forsikringsselskab efter forsikringsaftaleloven § 95, stk. 2, indtræder skadelidte – i tilfælde af skadevolderens konkurs – ikke tillige i dennes aktive handlinger, herunder anmeldelsen af skaden. Sø- og Handelsretten har med dommen fastslået Højesterets praksis, hvorefter særreglen om forældelse i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, ikke kan påberåbes af skadelidte, hvis det er skadevolder, der har anmeldt kravet. Derimod skal denne selv sørge for at anmelde kravet til forsikringsselskabet.

Dertil er det også relevant at bemærke, at når skadelidte indtræder i skadevolderens ret mod forsikringsselskabet, betyder dette, at forældelsesfristen som det klare udgangspunkt løber fra skadens indtræden, uanset om skadelidte er klar over sit krav eller ej.

 

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 30.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
25/11/2020
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Aflivning af mink - erstatningsfastsættelse
Aflivning af mink - erstatningsfastsættelse
17/11/2020
Forsikring og erstatning, Øvrige
Vestre Landsret frifinder advokat i ansvarssag
Vestre Landsret frifinder advokat i ansvarssag
16/11/2020
Forsikring og erstatning
Pensionsselskabet er ikke altid ansvarlig for fejl
Pensionsselskabet er ikke altid ansvarlig for fejl
13/11/2020
Forsikring og erstatning
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
04/11/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
28/09/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted