Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation

Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Bech Bruun logo
Hvis det lægges til grund, at kravet om aflivning af mink, og et midlertidigt forbud mod hold af mink, er ekspropriation, har den berørte minkavler krav på fuldstændig erstatning, jf. grundlovens § 73. I de tilfælde, hvor minkavleren har panthavere, vil det naturligvis være yderst relevant for panthaverne, hvorledes retsstillingen er for dem, herunder hvorledes en fuldstændig erstatning udbetales.

Det er i skrivende stund uvist, hvordan reglerne bliver, men i de nugældende ekspropriationsregler er det således, at det er kommissarius, der træffer afgørelse om erstatningens fordeling mellem rettighedshavere og forestår erstatningens udbetaling. For panthavernes vedkommende er prioritetsordenen afgørende. Beløb, der tilkommer en tinglyst panthaver, hvis adresse ikke har kunnet oplyses, kan ikke udbetales uden hans samtykke. I øvrigt kan en erstatning udbetales uden samtykke fra panthaverne, når kommissarius skønner, at ekspropriationsindgrebet i forhold til ejendommens størrelse og værdi er ubetydeligt og ikke indebærer nogen fare for pantesikkerheden. Det fremgår af ekspropriationsprocesloven.


Kommissarius er den person, der leder ekspropriationskommissionerne. Hvis vi får en ”minktaksationskommission”, kommer der formentlig en formand, der får tilsvarende opgaver.


Afgørende om panthaver har partsstatus

Ganske ofte vil panthaverne have en væsentlig interesse i fastsættelsen af ekspropriationserstatningen, og det er nærliggende at overveje panthavernes retsstilling, herunder om panthaverne har partsstatus efter forvaltningsloven. Det vil afhænge af en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvis det er tvivlsomt, om en ekspropriationserstatning vil kunne dække panthavers krav, vil panthaver formentlig have partsstatus.


Problemet er på nuværende tidspunkt, at det er uafklaret, hvorledes erstatningen vil blive fastsat i praksis, og der vil muligvis gå et stykke tid, før der bliver lagt en linje i ”minktaksationskommissionens” praksis. Det betyder, at de fleste panthavere bør interessere sig meget alvorligt for disse sager fra begyndelsen.


Har panthaveren partsstatus, skal panthaverne holdes orienteret om sagens forløb, have mulighed for at komme med kommentarer til erstatningsfastsættelsen, herunder på mødet med minkavleren. Panthaveren kan også, naturligvis afhængig af panthaverens aftale med minkavleren, vælge at repræsentere minkavleren. Det vil sige, at det er panthaverne, der fører ordet for minkavleren med henblik på at sikre minkavleren den rigtige erstatning. Hvis der er flere panthavere, må de naturligvis koordinere håndteringen af sagen.


Man skal være opmærksom på, at det ikke er sædvanligt, at ekspropriationer gennemføres med inddragelse af panthavere, dvs. at man skal gøre en aktiv indsats for at blive involveret. Vi foreslår, at panthaverne, når processen for ekspropriationssagerne er fastlagt, og ”minktaksationskommissionen” er etableret, melder sig på banen overfor kommissionen og anmoder om at blive orienteret om og inddraget i processen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Nu kommer valgplakater op igen
Nu kommer valgplakater op igen
21/05/2024
Øvrige
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted