Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afgørelse om nulstilling af A-skat og AM-bidrag var forældet.

TVC Advokatfirma
28/02/2022
Afgørelse om nulstilling af A-skat og AM-bidrag var forældet.
TVC Advokatfirma logo
I en nyere afgørelsen fandt Landsskatteretten, at Skattestyrelsens afgørelse om nulstilling af A-skat og AM-bidrag på kr. 234.000 var forældet, og Skattestyrelsens forslag til afgørelse afbrød ikke forældelsen.

Det følger af fast praksis, at Skatteforvaltningen under visse omstændigheder kan nulstille et selskabs indeholdelse af A-skat og AM-bidrag hos en skatteyder.


Konsekvensen af en nulstilling er, at skatteyderen ved opgørelse af årets skattebetaling ikke får godskrevet de beløb, arbejdsgiveren har tilbageholdt til betaling af A-skat og AM-bidrag ved udbetaling af løn til skatteyderen. Skatteyderen kommer dermed til at betale skatten af den fulde optjente løn, uanset om vedkommende alene har fået udbetalt nettobeløbet efter fradrag af den A-skat og det AM-bidrag, som arbejdsgiveren skulle have indbetalt til skattemyndighederne.


Betingelserne for, at Skatteforvaltningen er berettiget til at gennemføre nulstilling er:


  • at den, der skulle have indeholdt A-skatten og AM-bidraget er en virksomhed med begrænset ansvar – typisk et aktie- eller anpartsselskab,
  • at virksomhedens insolvens er konstateret ved ophør, konkurs eller lignende,
  • at virksomheden har restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat vedrørende de perioder, hvor skatteyderen er godskrevet lønindeholdelsen,
  • at nulstilling som hovedregel kun kan ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere i virksomhedens anliggender,
  • at nulstilling forudsætter, at skatteyderen i kraft af sin tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag den formelle indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Landsskatterettens afgørelse af den 23. februar 2022 (sagsnr. 20-0072903)


I den nu afgjorte sag var faktum det, at selskabet, som formelt havde indeholdt A-skat og AM-bidrag hos den i sagen omhandlende skatteyder, konkurs den 9. maj 2017.


Selskabet havde indeholdt A-skat og AM-bidrag for ca. kr. 234.000 hos skatteyderen men ikke indbetalt de tilbageholdte midler til skattemyndighederne.


Tvivl om, hvorvidt det var skatteyderen bekendt

Det var i sagen omtvistet, hvorvidt skatteyderen vidste eller burde have vidst, at de indeholdte, men ikke til Skatteforvaltningen indbetalte, A-skatter og AM-bidrag ikke kunne afregnes til Skatteforvaltningen på udbetalingstidspunktet, samt at der ikke var udsigt til, at de efterfølgende ville blive afregnet.


Denne problemstilling blev imidlertid aldrig relevant, da Skattestyrelsens afgørelse var forældet.


Skattestyrelsen fremsendte forslag til afgørelse om nulstilling af skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 2015, 2016 og 2017 den 17. januar 2020. Normalt skal en afgørelse om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat vedrørende så gamle indkomstår træffes senest tre måneder efter fremsendelse af forslag til afgørelse.


Særlig aftale om frist

Skatteyderen aftalte imidlertid med Skatteforvaltningen, at fristen for at træffe afgørelse i sagen skulle udsættes til den 17. august 2020. Dette med henblik på, at skatteyderen fik mulighed for at fremsende supplerende oplysninger og bemærkninger til forslaget til afgørelsen.


Det fremgik af korrespondancen mellem skatteyderen og Skattestyrelsen, at det var fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, der efter aftalen blev udsat. Der var ikke, mellem parterne nogen drøftelser vedrørende spørgsmålet om suspendering af forældelsesfristen i forældelsesloven.


Afgørelse om nulstilling forældet

Skattestyrelsen traf afgørelse om nulstilling i sagen den 18. maj 2020. Dette var mere end tre år efter selskabets konkurs den 9. maj 2017, hvorfor den treårige forældelsesfrist i henhold til forældelsesloven var sprunget.


Landsskatteretten fandt ved sin afgørelse af den 23. februar 2022 (sagsnr. 20-0072903), at Skattestyrelsens krav på A-skat og AM-bidrag som følge af Skattestyrelsens afgørelse var forældet i henhold til forældelsesloven.


Landsskatterettens afgørelse slår fast, at fremsendelsen af et forslag til afgørelse til skatteyderen ikke afbryder forældelsen i henhold til forældelsesloven. Landsskatteretten anførte herom følgende:


”et forslag til afgørelse må i denne henseende anses som en sagsoplysende foranstaltning, der ikke medfører afbrydelse af forældelse.”


Ligeledes anfører Landsskatteretten, at aftalen om udsættelse af fristen for afsigelse af afgørelse, i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, ikke afbryder forældelsen i henhold til forældelsesloven.


Landsskatteretten anfører i sin afgørelse, at mailkorrespondancen ”ikke ses at opfylde betingelserne for afbrydelse af forældelsen efter forældelseslovens regler.”


Landsskatterettens afgørelse er et eksempel på det relativt komplekse samspil mellem forældelsesreglerne angående skatter og afgifter – reguleret i skatteforvaltningsloven – og bestemmelserne om forældelse, der finder anvendelse på civilretlige krav, der ikke selvstændigt er reguleret i skatteforvaltningsloven.


Det er væsentligt at være opmærksom på, at forældelsen ikke altid følger de regler, der gælder for ændring af skatteansættelserne. Derfor kan de rejste krav være forældede, uanset om skattemyndighederne har været berettigede til at gennemføre en ændring af de enkelte skatteansættelser efter skatteforvaltningslovens bestemmelser.


Har du behov for hjælp?

Er du i tvivl om, hvorvidt skattekrav mod dig er forældede, så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af netop din sag.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
I går
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted