Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom

Bech Bruun
02/09/2020
470
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Bech Bruun logo
Et vidne havde i to mails sendt efter sagens anlæg redegjort for sin involvering i sagen. Under forberedelsen blev vidnet sygemeldt og indlagt af flere omgange. I forbindelse med hovedforhandlingen blev der derfor indhentet en lægeerklæring, som dokumenterede, at vidnet var ude af stand til at møde fysisk i retten. Spørgsmålet var herefter, om de to mails kunne fremlægges som bevis i sagen i stedet for den mundtlige vidneforklaring.

Et grundlæggende princip i den danske retspleje er bevisumiddelbarhed, og vidneforklaringer afgives som det klare udgangspunkt mundtligt for retten. Retten kan dog efter retsplejelovens § 297 undtagelsesvist tillade, at der indhentes en skriftlig erklæring fra en person, der ville kunne afhøres som vidne under hovedforhandlingen, hvis retten finder det ubetænkeligt. Det er dog antaget i praksis, at reglen kun gælder erklæringer, der er indhentet efter sagens anlæg, hvorfor skriftlige erklæringer indhentet før sagens anlæg, som udgangspunkt kan fremlægges.


Den pågældende sag omhandlede køb af en beboelsesejendom i en mindre jysk by. Ved køb af ejendommen havde sælgers ejendomsmægler ydet rådgivning til køber. Af købsaftalen fremgik det, at ejendommen var kortlagt på vidensniveau 2 uden angivelse af, hvad dette betød. Køberen af ejendommen fik ved købet at vide af ejendomsmægleren, at køber bare skulle lade være med at plante jordbær på et lille areal i indkørslen.


Da køberen i 2017 ønskede at sælge ejendommen, fandt hun ud af, at det ikke bare var et lille område, men næsten hele ejendommen, der var forurenet, og at ejendommen som følge heraf kun var 400.000 kr. værd, selvom hun havde givet 860.000 kr. for den tilbage i 2011. Forureningen var forårsaget af olie, der var tilløbet grunden fra en højereliggende ejendom, og hun fandt ud af, at en tidligere ejer  af ejendommen var blevet kompenseret for denne. Køberen anlagde derfor et erstatningssøgsmål mod ejendomsmægleren med krav om betaling af 600.000 kr. svarende til værdiforringelsen inklusive renoveringsudgifter.


I forbindelse med sagen ønskede ejendomsmæglerens arbejdsgiver at fremlægge to mails, som ejendomsmægleren havde sendt i forbindelse med den opståede tvist, da det ved en lægeerklæring var dokumenteret, at mægleren på grund af sygdom var ude af stand til at afgive forklaring for retten. De to mails indeholdt mæglerens redegørelse for sin involvering i salget af ejendommen, herunder denne rådgivning til køber. Køber/sagsøger protesterede mod fremlæggelsen af de to mails, idet hun gjorde gældende, at der var tale om ensidigt indhentede erklæringer, der reelt var vidneforklaringer afgivet uden strafansvar og uden mulighed for, at køber kunne stille supplerende spørgsmål. Byretten tilsluttede sig sagsøgers synspunkt og lagde vægt på, at bilagene var udfærdiget efter tvistens opståen samtidig med, at retten fandt det betænkeligt at tillade fremlæggelsen som alternativ til den mundtlige vidneforklaring.


Vestre Landsrets afgørelse

Sagsøgte kærede byrettens afgørelse til Vestre Landsret, som modsat byretten tillod fremlæggelsen. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at det først i januar 2020 var klart, at ejendomsmægleren ikke ville kunne afgive vidneforklaring, og at ejendomsmægleren derfor på tidspunktet for erklæringernes udfærdigelse kunne være afhørt som vidne eventuelt efter bestemmelsen i retsplejelovens § 340 om afhøring inden hovedforhandlingen.


Bech Bruuns Kommentar

Afgørelsen illustrerer den opblødning, der sker i praksis i øjeblikket af reglerne om skriftlige parts- og vidneerklæringer. Det lader således til, at muligheden for at fravige udgangspunktet om bevisumiddelbarhed i højere grad end tidligere tillades i tilfælde, hvor vidner ikke er i stand til at møde fysisk.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
I dag
Forsikring og erstatning, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Brexit – hvad med vores retssager?
Brexit – hvad med vores retssager?
25/11/2020
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold, EU-ret
Annullering som følge af formel fejl
Annullering som følge af formel fejl
04/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Modernisering af retsafgiftsloven
Modernisering af retsafgiftsloven
29/10/2020
Retssager og voldgift
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
21/10/2020
Øvrige, Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
24/09/2020
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted