Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Vedtagelse af lov om ændring af udlændingeloven, der skal styrke den internationale rekruttering

Bird & Bird
29/03/2023
Vedtagelse af lov om ændring af udlændingeloven, der skal styrke den internationale rekruttering
Bird & Bird logo
Folketinget har den 23. marts 2023 vedtaget ændringer til udlændingeloven, der skal gøre det lettere (og billigere) for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Loven træder i kraft den 1. april 2023.

Vores tidligere nyhed om lovforslaget kan læses her.


1. Supplerende beløbsordning

Med vedtagelsen indføres en ny supplerende beløbsordning, hvorefter der efter ansøgning kan meddeles opholdstilladelse, hvis udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 375.000 kr. Efter den eksisterende beløbsordning skal en arbejdstager have en årlig løn på minimum 465.000 kr. (2023-niveau). Denne beløbsordning vil fortsat være gældende.


Derudover er det en betingelse, at de forudgående tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed på ansøgningstidspunktet i gennemsnit ikke har oversteget et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau[1], og at virksomheden erklærer, at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum to uger. Endelig er det fortsat en betingelse for at opnå opholdstilladelse, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlig iht. danske markedsstandarder.


2. Udvidelse af fast-track ordningen

For at give flere virksomheder adgang til fast track-ordningen, som giver mulighed for at ansætte arbejdskraft fra tredjelande hurtigt og fleksibelt, indeholder loven endvidere udvidelse af fast track-ordningen, således, at det nu kun kræver mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark at blive omfattet af ordningen. Det er antallet af fuldansatte på tidspunktet, hvor virksomheden indgiver ansøgning om certificering, der er afgørende for, om en virksomhed har 10 fuldtidsansatte.


Det er - efter et vedtaget ændringsforslag -nu også blevet vedtaget, at virksomheder, som allerede er certificeret, når loven træder i kraft, den 1. april 2023 vil være omfattet af den lempeligere betingelse om 10 fuldtidsansatte. En virksomhed, der er certificeret før den 1. april 2023, men som den 1. april 2023 eller senere ikke længere opfylder betingelsen om 20 fuldtidsansatte vil derfor ikke få inddraget sin certificering, hvis betingelsen om minimum 10 fuldtidsansatte på dette tidspunkt er opfyldt.


Der skal fortsat være tale om fastansatte medarbejdere, og vikarer som er hyret ind af virksomheden, tæller dermed ikke med ved opgørelsen af antal medarbejdere.

3. Bedre mulighed for arbejde efter endt uddannelse

Det er tillige vedtaget, at udlændinge, der afslutter en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse kan meddeles et automatisk jobsøgningsophold på tre år, der skal give adgang til arbejde tre år efter endt uddannelse.


4. Udvidelse af positivlisten

Med vedtagelsen udvides positivlisten for personer med en videregående uddannelse med flere stillingsbetegnelser og gøres mere forudsigelig. Dette sker ved, at de fagligt afgrænsede a-kasser nu har mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser til positivlisten gældende for hele landet inden for den enkelte a-kasses faglige område, og at de regionale arbejdsmarkedsråd har mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på listen for deres respektive regionale områder, ligesom stillinger på positivlisten fremover tidligst skal kunne udgå af listen efter to år.


5. Udvidelse af Start-up Denmark-ordningen

Endelig indebærer vedtagelsen en udvidelse af Startup Denmark-ordningen, så en udenlandsk virksomhedsejer, der ønsker at åbne en filial i Danmark af en eksisterende virksomhed, får adgang til at søge opholdstilladelse efter Startup Denmark, samt at udlændinge, der allerede har stiftet en selvstændig succesfuld virksomhed i Danmark (f.eks. mens udlændingen havde et andet opholdsgrundlag) har mulighed for at søge om opholdstilladelse gennem Startup Denmark-ordningen til at drive virksomheden.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted