Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Tilbudsevaluering på baggrund af en helhedsvurdering

Kromann Reumert
02/07/2020
604
Tilbudsevaluering på baggrund af en helhedsvurdering
Kromann Reumert logo
Tilbudsgiveren DXC klagede over, at Frederikshavn Kommune havde anvendt uens beregningsmetoder i forbindelse med evalueringen af en række delkriterier i forhold til DXC's og den vindende tilbudsgivers tilbud. Kommunen gjorde omvendt gældende, at tilbudsevalueringen var sket ud fra en helhedsvurdering. Men hvad betyder det egentlig?
Klagenævnet for Udbuds kendelse den 27. maj 2020: DXC Technology Scandihealth A/S mod Frederikshavn Kommune


Frederikshavn Kommune havde som udbud med forhandling udbudt en kontrakt om et omsorgsjournalsystem. Tildelingskriteriet var "bedste forhold mellem pris og kvalitet", der skulle vurderes på baggrund af fem underkriterier, herunder en række nærmere delkriterier til de fem underkriterier. Alle kriterierne var givet en individuel vægtning. Evalueringen ville ske på baggrund af en pointmodel fra 0-5 point. 5 point svarede til den fremragende tilbudsbesvarelse.

DXC Technology ("DXC") havde opnået en 2. plads, men indgav klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at kommunen havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved udformningen af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet og under selve tilbudsevalueringen. Særligt påstod DXC, at kommunen havde anvendt uens beregningsmetoder ved evalueringen af de indkomne tilbud. Påstanden blev udslagsgivende for Klagenævnets afgørelse i sagen.


Hvordan foregik evalueringen?


Af udbudsbetingelserne fremgik, at underkriteriet "Use Cases" ville blive evalueret på baggrund af en række delkriterier. Der var i alt 17 use cases, som var inddelt i 6 delkriterier med individuel vægtning. Eksempelvis vægtede use case nr. 1-3 30 %, mens use case nr. 7-8 vægtede 20 %. Det fremgik desuden af udbudsbetingelserne, at hver enkelt use case ville blive vurderet på baggrund af en helhedsvurdering.

I forbindelse med evalueringen havde kommunen nedsat en række arbejdsgrupper. Af en evalueringsvejledning fremgik, at medlemmerne af arbejdsgrupperne skulle gøre sig overvejelser om og notere hvor mange point, de ville give hver use case, og notere korte begrundelser og kommentarer. Overvejelserne og pointgivningen blev indskrevet i et regneark, som DXC i forbindelse med klagesagen fik aktindsigt i. Af regnearket fremgik f.eks. den samlede pointgivning for underkriteriet Use cases samt pointgivningen for de underliggende 6 delkriterier.

Det kunne derfor udledes, at arbejdsgrupperne i forhold til delkriteriet "Use case 7-8" havde evalueret på baggrund af nogle yderligere delkriterier, der ikke fremgik af udbudsbetingelserne. Det fremgik på den måde også, at DXC's samlede point for delkriteriet "Use case 7-8" var fremkommet ved en gennemsnitsberegning af de i alt 6 forskellige point, som arbejdsgrupperne havde noteret i forhold til de ikke-oplyste delkriterier. I modsætning hertil så det ud til, at den vindende tilbudsgivers samlede point for delkriteriet use case 7-8 var fremkommet ved en gennemsnitsberegning af kun de to højeste antal point, som arbejdsgrupperne havde noteret. Arbejdsgrupperne havde herudover kun noteret i alt 4 forskellige point i forbindelse med evalueringen af det vindende tilbud (i modsætning til de i alt 6 forskellige point ved evalueringen af DXC's tilbud).

Evalueringen af delkriteriet use case 7-8 var således umiddelbart sket efter uens beregningsprincipper. Det gjorde sig også gældende for andre delkriterier, hvor DCX's tilbud blandt andet var blevet evalueret ved at summere de laveste point, mens det vindende tilbud var blevet evalueret ved at udregne gemmesnittet af de givne point. Var en ens beregningsmetode blevet anvendt, ville DXC med stor sandsynlighed have vundet udbuddet.

 

Klagenævnet for Udbud

Kommunen gjorde for Klagenævnet gældende, at delkriterierne var blevet vurderet på baggrund af en helhedsvurdering og at de point, som fremgik af regnearket, alene havde karakter af støttepoint for én persons vurdering og derfor ikke var udtryk for den endelige vurdering.

Det var Klagenævnet dog ikke enig i. Indledningsvist udtalte nævnet, at angivelsen af, at evalueringen sker efter en "helhedsvurdering", ikke fritager ordregiveren fra forpligtelsen til at handle i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og at evalueringen skal foretages ensartet og på en gennemsigtig måde for alle tilbud ‒ også selvom den foretages som en helhedsvurdering.

Herefter tilsidesatte Klagenævnet kommunens forklaring og fastslog på baggrund af en gennemgang af eksemplerne fremlagt af DXC, at kommunen havde anvendt forskellige principper - som ikke kan 'forsvares' med henvisningen til en helhedsvurdering - for beregning af den samlede score for delkriterierne, og at dette havde medført en forskelsbehandling af DXC's tilbud.

På den baggrund annullerede Klagenævnet kommunens tildelingsbeslutning.


Kromann Reumerts bemærkninger


Det er ikke overraskende, at Klagenævnet for Udbud fandt, at det var i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, at Frederikshavn Kommune havde anvendt forskellige beregningsmetoder i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud.

Mere interessant er det, at Klagenævnets afgørelse tog udgangspunkt i en vurdering af sagens faktiske omstændigheder og parternes bevisførelse. Og at Klagenævnet i den forbindelse eksplicit tilsidesatte kommunens forklaring om, at arbejdsgruppernes point udelukkende tjente som "støttepoint for én persons vurdering", og derfor ikke var udtryk for den endelige vurdering, som derimod var baseret på en helhedsvurdering. Det er en helt sædvanlig evalueringsproces, at medlemmerne i evaluerings- eller arbejdsgrupper foretager deres egne, første vurderinger, der efterfølgende drøftes i plenum, og som fører til en samlet bedømmelse. Det er naturligvis oplagt, at både de enkelte overvejelser og den samlede bedømmelse skal holde sig indenfor udbudsmaterialets rammer, men også under den proces kan der på både under- og delkriterier være stor forskel blandt enkeltmedlemmer. Efter vores opfattelse har den proces og mulighed IKKE ændret sig med nævnets kendelse. Men vi bliver alle mindet om, at en ordregiver (naturligvis) både skal overholde sine egne spilleregler OG anvende dem ens.

Det kan efter vores opfattelse typisk med fordel fastlægges og beskrives i udbudsmaterialet, hvordan eventuelle (del-)delkriterier skal vurderes, og hvordan disse skal omregnes til en karakter for det pågældende delkriterium, hvis en pointmodel tilsvarende den i sagen anvendes. Den øvelse kan man sagtens gennemføre uden, at det fratager ordregiver sit skøn under selve evalueringen. Og øvelsen er særlig relevant, hvis nogle (del-)delkriterier skal vægte mindre eller mere i evalueringen. Er intet beskrevet, må det dog antages at være mest naturligt, at der benyttes en gennemsnitsberegning.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
CPV-koder – er de så vigtige?
CPV-koder – er de så vigtige?
26/10/2020
Udbud
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
22/10/2020
Udbud
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
19/10/2020
Udbud
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
07/10/2020
Udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
29/09/2020
Konkurrenceret, Udbud
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
24/09/2020
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted