Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt

Skadelidt tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i sagens tyngdepunkt
Bech Bruun logo
Højesteret fastslår i en ny afgørelse, at der ved fordelingen af sagsomkostninger i erstatningssager ikke alene kan tages hensyn til sagens samlede resultat, men også til om der var grundlag for at rejse kravet overfor sagsøgte.

Den konkrete sag vedrørte et spørgsmål om erstatning og godtgørelse i anledning af en arbejdsulykke, som A kom ud for i 2013, mens han var ansat hos X-ApS. Forud for sagens behandling i Højesteret, havde spørgsmålet både været forelagt byretten og landsretten.


A gjorde i byretten gældende, at X-ApS skulle betale 1.067.951 kr. For landsretten var kravet reduceret til 701.673 kr.


Ved landsrettens dom fik A medhold i, at X-ApS var erstatningsansvarlig, og blev tilkendt 191.731 kr. For så vidt angik sagens omkostninger, fandt landsretten, at X-ApS’ forsikringsselskab som mandatar for X-ApS skulle betale sagsomkostninger for både byretten og landsretten med i alt ca. 80.000 kr.


Forsikringsselskabet indbragte sagsomkostningsafgørelsen for Højesteret med principal påstand om ophævelse af sagsomkostninger, subsidiært at A blev tilkendt et mindre beløb.


Højesterets afgørelse

Det følger af retsplejelovens § 313, stk. 1, at når hver af parterne for en del taber og for en del vinder en retssag, fastsættes fordelingen af sagens omkostninger efter rettens skøn.


Forsikringsselskabet gjorde, med henvisning til retsplejelovens § 313, stk. 1, gældende, at A alene havde fået delvist medhold og blev tilkendt 191.731 kr., der svarede til 18 procent af den oprindeligt nedlagte påstand. Det var forsikringsselskabets opfattelse, at der ved opgørelsen af sagsomkostninger måtte tages udgangspunkt i A’s oprindelige påstand på 1.067.951 kr. og ikke påstanden for landsretten på 701.673 kr., da A først kort forinden hovedforhandlingen for landsretten erkendte, at hans fleksjobydelse ikke skulle indgå i fastsættelsen af hans årsløn, og derfor nedsatte sin påstand.


Heroverfor gjorde A gældende, at X-ApS oprindeligt afviste, at der var et ansvarsgrundlag. A fik derfor ikke alene medhold i en del af det påstævnte beløb, men også i at X-ApS i det hele taget var ansvarlig for arbejdsskaden. Der kunne derfor ikke alene tages højde for det beløbsmæssige resultat, men også til at retten havde fundet, at der var grundlag for at rejse kravet.


Højesteret fandt herefter, at sagens væsentligste omdrejningspunkt var, om X-ApS var erstatningsansvarlig og ikke den beløbsmæssige udmåling af erstatningskravet. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens afgørelse om sagsomkostninger.


Bech-Bruuns kommentar

Højesterets kendelse bidrager til forståelsen af det skøn, som retten udøver i medfør af retsplejelovens § 313, stk. 1. Uanset om sagsøger kun i mindre omfang har fået medhold i sit krav, kan der ikke bortses fra, at tildeling af erstatning forudsætter, at der er et ansvarsgrundlag, og hvis dette fra starten blankt afvises af sagsøger, kan en sag i sig selv være nødvendiggjort og begrunde sagsomkostninger. Reglen om, at der (kun) ses på graden af medhold, synes således hovedsageligt at skulle anvendes i tilfælde, hvor ansvaret er anerkendt.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
I dag
Forsikring og erstatning
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
10/03/2021
Forsikring og erstatning
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
05/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted