Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Regler for hjemmearbejdspladsen

IUNO
19/02/2021
Regler for hjemmearbejdspladsen
IUNO logo
Med regeringens seneste anbefalinger vil hjemmearbejdspladsen for mange være en realitet et godt stykke tid endnu. Og for mange er hjemmearbejde kommet for at blive i et større omfang end tidligere. I nyhedsbrevet genbesøger vi derfor hvilke regler og anbefalinger der egentlig gælder for hjemmearbejdspladsen.

De fleste virksomheder befinder sig stadig i en ny og ekstraordinær situation, som fortsat giver anledning til en række spørgsmål og udfordringer i forbindelse med hjemmearbejdspladsen. Med den seneste forlængelse af de skærpede restriktioner, vil mange medarbejdere derfor fortsat skulle arbejde hjemmefra til og med i hvert fald den 28. februar 2021. Og for næsten lige så mange medarbejdere, er hjemmearbejde noget, som vil være en del af arbejdet fremover.


Husk arbejdsmiljøet

Virksomheder skal først og fremmest være opmærksomme på, at de almindelige pligter under arbejdsmiljølovgivningen gælder, når medarbejderen arbejder hjemmefra. De almindelige pligter indebærer helt overordnet, at virksomheder har pligt til at sørge for og medvirke til, at arbejdsforholdene på hjemmearbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Hvis medarbejderen har flere arbejdsgivere, har virksomheder en samarbejdspligt.

Når hjemmearbejde er regelmæssigt og svarer til mindst en dag inden for en normal arbejdsuge, udløser det krav til indretning af arbejdsstedet, herunder til skærmarbejde. Det betyder, at medarbejdere som over en vis periode arbejder hjemmefra flere dage om ugen som følge af restriktioner udløst af coronavirus, er omfattet af reglerne under arbejdsmiljøloven.


Mere konkret betyder det, at virksomheder skal fokusere på regler for skærmarbejde, krav til arbejdspladsvurdering (APV), sundheds- og sikkerhedsarbejde, hvileperiode og fridøgn mv.


I forhold til krav om udarbejdelse af en APV har Arbejdstilsynet tilkendegivet, at virksomheder uanset den nuværende situation fortsat har pligt til at udarbejde en APV. Modsat har virksomheder dog mulighed for at udsætte valg af arbejdsmiljørepræsentanter. I forhold til hvileperiode og fridøgn har Arbejdstilsynet bemærket, at der er adgang til at fravige reglerne om, at medarbejdere skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn. Det gælder dog kun hvis der er tale om konkrete arbejdsprocesser, som er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af coronavirus. Det betyder, at virksomheder, der kommer under særligt arbejdspres, kan have adgang til at opretholde deres aktiviteter.


Arbejdstilsynet har meldt ud, at der normalt ikke bliver ført tilsyn i private hjem, medmindre der er tale om alvorlige ulykker eller klager.


Øget fokus på databeskyttelse

Udover arbejdsmiljølovgivningens almindelige pligter kan hjemmearbejdet samtidig resultere i store udfordringer for datasikkerheden. Virksomheder skal derfor sikre iværksættelse af de rette sikkerhedsforanstaltninger, som blandt andet følger af persondatareglerne, når medarbejderne arbejder hjemmefra. I den forbindelse skal virksomheder især være opmærksomme på:

 • At sikkerhedsniveauet skal modsvare det øgede trusselsbillede mod Danmark
 • At processer for fjernadgang sikres, og at medarbejdere er bekendte med processen
 • At infrastruktur understøtter fjernadgang, og at virksomheden har tilstrækkelig kapacitet, licenser, mv.
 • At der stilles tilstrækkelige krav til sikring af fysiske sikkerhedsniveau
 • At der sikres jævnlige systemopdateringer

I lyset af at størstedelen af databrud opstår som led i forretningsrejser og hjemmearbejde, kan medarbejdere samtidig bidrage til at sikre at virksomheden overholder persondatareglerne ved eksempelvis at have særligt fokus på:

 • Udelukkende at benytte de sikre kommunikationskanaler som virksomheden stiller til rådighed
 • Overholdelse af de krav og sikkerhedspolitikker som virksomheden stiller til rådighed
 • Sikring af fjernadgang, brug af kryptering og jævnlige systemopdateringer
 • Sikring af fysisk adgang til computeren i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer

Hjemmearbejde fra udlandet

For medarbejdere, der bor i et EU/EØS-land og arbejder i et andet EU/EØS-land, kan hjemmearbejde rejse særlige spørgsmål om social sikring og skat.


I forhold til social sikring har Udbetaling Danmark oplyst, at hjemmearbejde på grund af coronavirus ikke kommer til at påvirke den sociale sikring i Danmark, da hjemmearbejde anses for nødvendig for at mindske smittespredningen.


Virksomheder med medarbejdere, der eksempelvis bor i Sverige og arbejder i Danmark, vil derfor ikke opleve, at der sker ændringer i deres sociale sikring på trods af hjemmearbejde.


For samme medarbejdere gælder Øresundsaftalen. Det indebærer normalt, at der bliver trukket skat i det land, medarbejderen arbejder i, selv om medarbejderen har hjemmearbejdsdage, der hvor medarbejderen bor. Denne aftale gælder, når arbejdet i det land medarbejderen pendler til, udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i hver tre-måneders periode. Hvis medarbejderen på grund af coronavirus har flere hjemmearbejdsdage end normalt, kan det betyde, at medarbejderen ikke længere kun beskattes i det land, medarbejderen pendler til.


Det psykiske arbejdsmiljø

Hjemmearbejdet har også sat sit aftryk i det psykiske arbejdsmiljø, da den generelle trivsel og mentale sundhed hos medarbejderne kan blive sat under pres uden det almindelige sociale samvær med kollegaer.

Virksomheder har en forpligtelse til at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder, at virksomheder skal forebygge belastninger i det psykiske arbejdsmiljø.


For at sikre et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø med de ændringer, som coronavirus har medført, kan virksomheder sørge for:

 • At holde en løbende dialog med medarbejderne over eksempelvis videomøder
 • At tale individuelt med medarbejderne om deres trivsel
 • At skabe klarhed i arbejdet og have en god kommunikation
 • At hjælpe medarbejderne, hvis det er nødvendigt, med at sætte grænser mellem arbejde og fritid

IUNO mener

Hjemmearbejdspladsen skaber forsat udfordringer, og virksomheder skal derfor sammen med medarbejderne sikre, at den midlertidige hjemmearbejdsplads sikres bedst muligt. Virksomheder bør derfor sørge for en løbende dialog med medarbejderne og søge at afhjælpe eventuelle gener, der måtte opstå som led i den nye hjemmearbejdsplads.


IUNO anbefaler desuden, at virksomheder udarbejder klare retningslinjer, der sikrer, at persondata fortsat behandles forsvarligt når medarbejderne arbejder hjemmefra, navnlig hvis hjemmearbejde bliver udgangspunktet fremadrettet. Det er samtidig vigtigt, at virksomheder også fører aktivt tilsyn med, at retningslinjerne faktisk overholdes i praksis.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 %
Medarbejder kunne få erstatning, selvom tab af erhvervsevne var mindre end 15 %
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus
Virksomheder kan ikke kræve konsulenter og bestyrelsesmedlemmer testet for coronavirus
I dag
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode
Diskrimination at opsige medarbejder på grund af sygefravær i barselsperiode
13/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
08/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
08/04/2021
Transportret, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
06/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted