Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen

Bech Bruun
05/03/2021
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Bech Bruun logo
Østre Landsret har i en dom afsagt den 23. februar 2021 på ny fastslået, at spildevandsselskabers forsyningspligt indebærer, at selskaberne skal føre stikledninger helt frem til grundgrænsen for hver enkelt matrikel inden for de pågældende selskabers kloakeringsområde. Dommen er i overensstemmelse med landsrettens tidligere afgørelse af 28. januar 2020 i den såkaldte ”Grønttorvssag”, der skal afgøres endeligt i Højesteret.

Den nu afgjorte sag vedrørte en allerede tilsluttet erhvervsejendom beliggende i spildevandsselskabets kloakeringsområde, hvorfra der blev udstykket parceller med henblik på opførelse af boliger. Spørgsmålet var, hvem af parterne der endeligt skulle afholde omkostningerne til tilslutningen af de nye boligejendomme til spildevandsselskabets kloakanlæg.


Sagens kerne var dermed en fortolkning af omfanget af forsyningspligten i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1: Om pligten skulle anses for opfyldt ved matrikelgrænsen for den tidligere erhvervsejendom eller først ved hver enkelt udstykket matrikel.


Landsretten indledte således også i præmisserne med at konstatere, at sagen angik samme situation som i Østre Landsrets dom af 28. januar 2020 i den såkaldte ”Grønttorvssag”.


Den nye dom

Landsretten fandt på ny, at boligejendomme, der udstykkes fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom inden for spildevandsselskabets eksisterende kloakeringsområde, er omfattet af selskabets forsyningspligt, herunder pligten til at føre stikledning frem til de udstykkede ejendommes grundgrænse.


Landsretten lagde i præmisserne vægt på, at denne fortolkning var i overensstemmelse med Miljøstyrelsens opfattelse af spildevandsselskabers forsyningspligt forud for vedtagelsen af miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, og at dette fortsat var styrelsens opfattelse. Derudover blev der lagt vægt på, at spildevandsselskaber ifølge forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, skal føre stikledning frem til grundgrænsen.


Bech-Bruuns kommentar

Vores vurdering er, at forsyningspligten efter miljøbeskyttelsesloven dermed gælder, uanset om spildevandsselskabet har mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsselskaber, der ligger til grund for selskabernes betalingsvedtægter. Det vides dog ikke, om sagen vil blive forsøgt anket til Højesteret.


Resultatet i sagen er i fuldstændig overensstemmelse med ”Grønttorvssagen”, der skal afgøres endeligt i Højesteret.


Højesterets afgørelse vil, ud over at have betydning for den konkrete sag, have økonomisk betydning for alle spildevandsselskaber i Danmark og for de bygherrer, der udvikler projekter for omdannelse af allerede tilsluttede erhvervsejendomme.


For Højesteret skal ”Grønttorvssagen”, på vegne af bygherren, føres af Bech-Bruuns proces- og miljøretsteam i afdelingen for Offentlig Virksomhed ved partner, advokat (H) Jacob Schall Holberg. Sagen skal hovedforhandles den 6. august 2021.


Læs mere om ”Grønttorvssagen” og vores anbefaling til ejendomsudviklere og bygherrer ved at klikke på de pågældende.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
30/10/2019
Miljøret
Nyt tiltag mod skrald i havet
Nyt tiltag mod skrald i havet
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
03/04/2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
20/03/2019
Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted