Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye ændringer til udlændingeloven medfører skærpede krav for arbejds- og opholdstilladelser

Bird & Bird
05/03/2021
Nye ændringer til udlændingeloven medfører skærpede krav for arbejds- og opholdstilladelser
Bird & Bird logo
Den 21. december 2020 vedtog Folketinget en ændring til udlændingeloven, som bl.a. medfører, at der nu ifm. med ansøgningen om arbejds- og opholdstilladelse er indført et generelt krav om udbetaling af løn til en dansk bankkonto, og at der i visse situationer gælder et krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer til tredjelandsstatsborgere. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2021.

Krav om udbetaling af løn til en dansk bankkonto

Forud for ændringerne gjaldt alene et krav om lønudbetaling til en dansk bankkonto for ansøgere på beløbsordningen og fasttrack ordningen.

Med vedtagelsen af ændringerne er dette krav nu skærpet således, at der skal ske lønudbetaling til en dansk bankkonto i relation til ansøgninger, der er indgivet efter den 1. januar 2021, på følgende ordninger:


 • Fast track-ordningen
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten for højtuddannede
 • Positivlisten for faglærte
 • Forskere
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Fodermestre og driftsledere
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning
 • Praktikantordningen

Ydermere er kravet til udbetaling til dansk bankkonto skærpet, så det ikke alene er lønudbetalingen på op til minimumslønnen (hvor en sådan er fastsat) der skal ske til en dansk bankkonto, men at al udbetaling af likvide midler skal ske til en dansk bankkonto.


Derudover er det nu alene aflønning i form af likvide midler som efter ændringernes vedtagelse indgår i beregningen af lønniveauet, når Styrelsen for International Rekruttering og Integration (”SIRI”) skal tage stilling til, om ansættelsen er sket på ”sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår”. Dette er en skærpelse i forhold til tidligere praksis under fast track- og beløbsordningen, hvor også værdien af eksempelvis fri bil, betalt internet, kost og logi m.v. indgik i denne vurdering.


Hvornår skal den danske bankkonto oprettes?

Den danske bankkonto skal oprettes inden for 90 dage fra tidspunktet, hvor ansøgeren har fået tildelt sin arbejds- og opholdstilladelse. Indrejser ansøgeren først efter meddelelsen om arbejds- og opholdstilladelse er givet, skal oprettelsen af den danske bankkonto ske inden for 90 dage efter indrejsetidspunktet.


Hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet allerede har en anden opholdstilladelse på minimum 3 måneders varighed, gælder 90 dages fristen dog ikke.  


Krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer

Såfremt et medfølgende familiemedlem skal arbejde i samme virksomhed som den, hvor ”hovedpersonens” arbejds- og opholdstilladelse er udstedt i relation til eller i tæt samarbejde med denne virksomhed, skal det medfølgende familiemedlem ansøge om en særskilt arbejdstilladelse.


Dette krav gælder for alle ansøgninger – både nye og ved forlængelser – om arbejds- og opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager, der har lovligt ophold på baggrund af:


 • Fast track-ordningen
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten for højtuddannede
 • Positivlisten for faglærte
 • Trainees
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Ansatte på boreplatforme mv.
 • Fodermestre og driftsledere
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning

Særskilt ansøgning om arbejdstilladelse skal, sammen med en kopi af ansættelseskontrakten, sendes til SIRI. Der er i den forbindelse også et krav om, at ansættelsen er på minimum 30 timer om ugen, og at løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt lever op til de sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår på området.


En særskilt ansøgning om arbejdstilladelse er fritaget for gebyr, og der skal ikke optages særskilt biometri i forbindelse med ansøgningen.


Tiltag på kontrolområdet

Ud over ovenstående skærpelser på udlændingeområdet, indføres der med vedtagelsen af lovændringerne også en øget mulighed for SIRI til at foretage uvarslede, udkørende kontrolbesøg. I forbindelse med disse kontrolbesøg vil arbejdsgiveren og tredjelandsstatsborgeren have pligt til at besvare de spørgsmål, som SIRI stiller. Derudover kan SIRI pålægge arbejdsgiveren at føre en daglig digital logbog i en periode på 12 måneder, hvor arbejdsgiveren skal registrere oplysninger om alle de personer, der forventes at udføre arbejde i virksomheden, herunder navn, personnummer, arbejdstid, løn m.v.


Et sådant pålæg kan eksempelvis gives ved mistanke om:


 • uretmæssigt ulønnet overarbejde
 • manglende overensstemmelse med faktiske antal arbejdstimer og det antal arbejdstimer, der indberettes til E-Indkomst
 • at der udbetales en højere løn end, hvad der er tilfældet for personer i samme type stilling, eller
 • hvis der ikke er en fast plan for, hvornår de ansatte er på arbejde, og arbejdsgiveren ikke kan fremvise en vagtplan.

Bird & Birds bemærkninger

Formålet med ændringerne til udlændingeloven er at hindre social dumping ved ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft, og dette sker konkret ved at stille større krav til både arbejdsgiveren og den udenlandske arbejdskraft for opfyldelse af de formelle krav, der foreligger. Derudover er det nu blevet lettere for SIRI at føre kontrol med, at betingelserne for at opnå arbejds- og opholdstilladelse er – og ved bliver med at være - opfyldt.


Det er alene ansøgninger indgivet efter den 1. januar 2021 som bliver omfattet af de nye og strengere regler. Sådanne ansøgninger vil altså skulle leve op til højere compliancekrav som både arbejdsgiveren og lønmodtageren skal være opmærksomme på, når en ansøgning indgives.


Bird & Bird har stor erfaring med at hjælpe arbejdsgivere med at ansøge om arbejds- og opholdstilladelse på vegne af tredjelandsstatsborgere, og vi hjælper gerne med både ansøgningsprocessen og spørgsmål relateret til processen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted