Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager

Kromann Reumert
03/06/2024
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Kromann Reumert logo
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om aktindsigt i udbudssager, som er målrettet både tilbudsgivere og ordregivere.

Vejledningen beskæftiger sig overordnet med tre væsentlige problemstillinger:


Den første problemstilling vedrører selve aktindsigtsprocessen. Her gives vejledning om valg af rette hjemmelsgrundlag for aktindsigt – hvilket i udbudssager oftest vil være lov om offentlighed i forvaltningen og nogle gange miljøoplysningsloven – men herunder også, hvem der har ret til aktindsigt efter hjemmelsgrundlaget. Der vejledes desuden om nogle typiske faldgrupper såsom (i) rette myndighed, (ii) identifikationskravet samt (iii) ressourcereglen og tidsfrister. Der gives også en særlig vejledning om udbudslovens "nye" regel i § 5 a, der begrænser aktindsigtsadgangen til massemedier og aktører, som er klageberettigede vedrørende det pågældende udbud.


Den anden problemstilling vedrører, hvad der kan gives aktindsigt i vedrørende udbudssager. Afsnittet gennemgår (i) hvilke dokumenter, der kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedsloven, (ii) ekstraheringspligten, (iii) de oplysninger, der kan undtages fra aktindsigt og (iv) princippet om meroffentlighed.


Den tredje og sidste problemstilling vedrører videregivelse af oplysninger under udbudsproceduren, hvilket omfatter alle oplysninger, som ordregiver modtager under eksempelvis konkurrencepræget dialog eller udbud med forhandling. Dette afsnit er bredere end det overordnede tema om 'aktindsigt' og indeholder vejledning om, hvordan både ordregiver og tilbudsgiver kan kommunikere tydeligt om, i hvilket omfang specifikke oplysninger må deles med de øvrige tilbudsgivere eller skal holdes fortrolige.


Herudover indeholder vejledningen nogle overvejelser, der særligt er målrettet tilbudsgivere – eksempelvis vejledning om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at anmode om aktindsigt. Tilbudsgivere vejledes også særligt om, hvordan de skal skære sagen korrekt til, og hvilke af tilbuddets oplysninger, de må forvente, at der kan opnås aktindsigt i.


Endelig indeholder den også nogle overvejelser tiltænkt ordregivere, herunder hvordan der kan underrettes om tildeling på en måde, der vil mindske behovet for aktindsigt for tilbudsgiverne. For ordregivere gives der dermed vejledning i, hvordan man sikrer en mere smidig proces, og hvordan situationer kan forgribes, så behovet for aktindsigt kan være mindre.


Vores bemærkninger

Vejledningen er et godt redskab for både ordregivere og tilbudsgivere, når de står i en aktindsigtssituation. Og det er helt oplagt, at hvis ordregiver sikrer en høj grad af gennemsigtighed i forbindelse med eksempelvis underretninger, så vil også tilbudsgiver nr. 2 typisk få den tilstrækkelige, nødvendige og relevante indsigt til at forstå baggrunden for evalueringen og tildelingen, som derfor mindsker lysten eller behovet for en aktindsigt. Vi har positive erfaringer med, at et underretningsbrev for eksempel vedlægges den fulde evalueringsrapport, som måske endda også indeholder afsnit om de "tvivlssituationer", som ordregiver er blevet sat i, og som for eksempel forklarer baggrunden for en berigtigelse, vurderingen af et konditionsmæssighedsforhold eller de udslagsgivende faktorer omkring et muligt, unormalt lavt tilbud. Den ordregiver, som sikrer gennemsigtigheden, er således typisk mindre udsat for "konspiratoriske tanker" end den lukkede ordregiver.


Klagenævnet for Udbud har i de seneste år haft fokus på at offentliggøre flere afgørelser om aktindsigt, om end der vist ikke er kommet helt så meget ud af det fokus, som man kunne håbe. Men vejledningen samler de væsentligste overvejelser fra lovgivning og praksis, herunder udbudslovens § 5 a, i et format, der er særligt velegnet som opslagsværk i forbindelse med udbudssager.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted