Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny Højesteretsdom vedr. fradrag af anden indtægt i den tabsafhængige del af minimalerstatningen ved en uberettiget bortvisning

Bird & Bird
17/12/2019
Ny Højesteretsdom vedr. fradrag af anden indtægt i den tabsafhængige del af minimalerstatningen ved en uberettiget bortvisning
Bird & Bird logo
Sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperioden, kunne af Lønmodtagernes Garantifond fradrages i krav på erstatning ud over minimalerstatningen. Dommen har også betydning for evt. modregning for en arbejdsgiver i en situation, hvor en medarbejder får medhold i, at en bortvisning var uberettiget.


Sagens omstændigheder


Medarbejderen A blev den 4. marts 2014 uberettiget bortvist fra sin stilling som produktions‐ og serviceleder i en virksomhed, der efterfølgende gik konkurs. Han var omfattet af funktionærloven og havde et opsigelsesvarsel på fem måneder. Han modtog sygedagpenge i hele opsigelsesperioden.

Sagen angik, i hvilket omfang Lønmodtagernes Garantifond havde pligt til at dække As krav på erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 2 udover minimalerstatningsperioden på 3 måneder, som parterne var enige om, at A som minimum havde ret til.

Spørgsmålet var, om A's krav i de resterende to måneder af varslet skal reduceres med den indtægt i form af sygedagpenge, som A havde i hele opsigelsesperioden eller om der i stedet kun skal ske fradrag for de sygedagpenge, han modtog i de to sidste måneder af opsigelsesperioden, dvs. kun en del af opsigelsesperioden.


Gældende lovgivning


Funktionærlovens § 3, stk. 2 siger, at:

"Stk. 2. Har funktionæren ved arbejdsgiverens uberettigede afbrydelse af tjenesteforholdet krav på mere end 3 måneders varsel, bliver erstatningen at fastsætte efter de almindelige erstatningsregler. Tilsvarende gælder, hvis funktionæren er tidsbegrænset ansat og der er mere end 3 måneder tilbage af denne ansættelse. Funktionæren har dog mindst krav på en erstatning svarende til lønnen indtil fratræden med 3 måneders varsel i overensstemmelse med § 2."


Højesterets bemærkninger


Højesteret statuerede, at efter ordlyden af § 3, stk. 2, 1. pkt., skal erstatningsopgørelsen ske efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Som en undtagelse hertil har en funktionær dog efter 3. pkt. ret til minimalerstatning, uanset at funktionæren ikke har haft et modsvarende tab.

Der er dog ikke holdepunkter i forarbejderne til, at funktionæren, uanset anden indtægt i opsigelsesperioden, har ret til yderligere tabsuafhængig erstatning.

Højesteret fandt således – med henvisning til en dom fra 1951*, at funktionærlovens § 3, stk. 2 må forstås således, at anden indtægt i hele opsigelsesperioden skal fradrages i den tabsafhængige del af erstatningen.

Som følge heraf var Lønmodtagernes Garantifond berettiget til at fradrage de sygedagpenge, som A modtog i hele opsigelsesperioden, i hans krav på erstatning ud over minimalerstatningen, jf. funktionærlovens § 3, stk. 2.


Bird & Birds kommentarer


Ligesom Lønmodtagernes Garantifond berettiget til at fradrage de sygedagpenge, som A modtog i hele opsigelsesperioden vil en arbejdsgiver også kunne modregne anden indtægt fra perioden på samme måde. Udover sygedagpenge, kunne det f.eks. være indtægt fra selvstændig virksomhed eller løn fra et nyt arbejde i perioden.

* UfR1951.577

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted