Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold

WSCO Advokatpartnerselskab
16/10/2023
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
WSCO Advokatpartnerselskab logo
En spritny amerikansk retssag om dækning i henhold til LEG 3-klausulen, er for nylig blevet afgjort i forsikringstagerens favør. Dommen kan - selv om den ikke er dansk - få betydning for danske forsikringstageres lignende krav.

LEG 3-klausulen

Det kan være komplekst at afgøre, om en skade er dækket af en entrepriseforsikring eller ej. En All Risk Entrepriseforsikring dækker enhver skade på den forsikrede byggeentreprise som følge af uforudsete begivenheder. En vigtig undtagelse i standard “all risk” forsikringer er skader som følge af mangelfuldt udført arbejde. Denne undtagelse gælder dog kun for de såkaldte primærskader dvs. skader på samme bygningsdel som den bygningsdel, hvori det mangelfulde arbejde indgår. Her kan en LEG 3-klausul komme de sikrede entreprenører til hjælp.


LEG 3-klausulen giver under visse betingelser dækning for de førnævnte primærskader. En af disse betingelser er, at der skal foreligge en skade (defineret som “damage”) som følge af en uforudset hændelse. Selvom den danske definition af en skade (“fysisk forandring af negativ karakter”) ligger tæt op af klausulens skadebegreb, findes der i Danmark  ikke egentlige fortolkningsbidrag til LEG  3- klausulen. Heller ikke i udlandet findes retspraksis vedrørende LEG 3-klausulen - i hvert fald ikke før sidste i uge, hvor der i Washington


D.C. blev afsagt en meget interessant dom om et krav om forsikringsdækning over en All Risk Entrepriseforsikring med LEG 3-klausul.


Den konkrete sag

I denne sag indgik byggefirmaet South Capitol Bridgebuilders (SCB) en kontrakt med forsikringsselskabet Lexington i forbindelse med opførelsen af  Frederick  Douglas Memorial Bridge i Washington DC. Under konstruktionen af broen opstod udfordringer med arbejdet med vibrering af betonen, hvilket resulterede i skader, nærmere defineret som “honeycombing” og  “voiding” (se foto). Disse forhold blev vurderet til at kræve omfattende reparationer, som SCB søgte forsikringsdækning for, i henhold til forsikringsaftalen, Dette afviste Lexington.


Tvisten mellem parterne centrerede sig mere præcist om definitionen af “skader” i LEG 3- klausulen og dermed hvorvidt konstruktionsfejlene var dækket under forsikringen. SCB var af den overbevisning, at LEG 3-klausulen indeholdte tvetydige termer, herunder “damage”. SCB krævede derfor betaling for  udbedringsomkostninger forbundet med reparation af skaderne. Den eneste undtagelse under LEG 3-klausulen er omkostninger til forbedring af konstruktionen. Parterne var i den forbindelse uenige om, hvorvidt udbedringen indebar en forbedring af konstruktionen.


LEG-3's nøglefunktioner

  1. Den udelukker "all costs rendered necessary by defects". Åbningslinjen af klausulen skaber en generel udelukkelse for alle omkostninger forårsaget af defekter.
  2. Fokus er på at ekskludere omkostninger, og derfor bør forsikringsselskaberne være mindre bekymrede over, hvilken præcis afhjælpende foranstaltning forsikringstageren implementerer.
  3. Hvis der opstår en skade, som er større end selve manglen, er forsikrede berettiget til at genoprette hele den beskadigede ejendom, herunder den defekte del; og
  4. Omkostninger, der påløber for at forbedre den oprindelige materialeudførelsesdesignplan eller - specifikation, skal udelukkes


Dommen

I dommen fandt retten først og fremmest, at eventuelle uklarheder ved forståelsen af forsikringsbetingelserne og LEG 3-klausulen måtte komme forsikringsselskabet til skade. Herefter vurderede retten, om betingelsen om “damage” var opfyldt. “Damage” skulle - ifølge dommeren - ikke kun vurderes med udgangspunkt i den amerikanske definition af skadebegrebet, men skulle vurderes med udgangspunkt i hele forsikringsaftalen.


Her bliver det meget  interessant,  idet dommeren finder, at klausulen i sig selv giver dækning for fejl i udførelsen (uden følger på andre bygningsdele) kan udgøre en skade omfattet af forsikringen.


Dernæst går dommeren videre til at vurdere, om der så kan konstateres skader på det forsikrede byggeri. Det var der. Dommeren begrundede dette med, at fejlen i vibration af betonen førte til en reduktion af broens vægtbærende kapacitet. Dette  kvalificeres som en "skadelig ændring i tilstanden af den forsikrede ejendom." Ud over at forårsage et fald i den strukturelle integritet af broen og dens dele, var skaderne flere meter lange, dybe og synlige for det blotte øje. Dommeren fandt således, at skaderne var utvivlsomt indlysende, samt at det var tydeligt, at der var en skadelig ændring i tilstanden.


Fremadrettet betydning

Dommen er yderst interessant - også for forståelsen af LEG 3-klausulen i danske forsikringspolicer. Det skyldes blandt andet, at klausulen anvendes internationalt i samme henseende og med samme ordlyd som i Danmark. Derudover er dommen den første af sin slags. Endelig må det give anledning til eftertanke, om klausulen, der markedsføres globalt, skal underlægges samme forståelse i Danmark, som i andre lande.


Meget konkret, så er det bemærkelsesværdigt, at dommen understreger, at der  i  den konkrete sag, under LEG3-klausulen gives dækning for skader på entreprenørens eget arbejde. Danmark afviser forsikringsselskaberne med,  at  sådanne skader er rene mangler. Dét savner vi en reelt og meningsfuld diskussion om, og forhåbentlig den omtalte dom kan bidrage hertil.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
20/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted