Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nu foreligger erstatnings­afgørelsen i sagen om Region Midtjyllands OPP-kontrakt om etablering af Nyt Psykiatrisk Center

Kromann Reumert
29/05/2017
Nu foreligger erstatnings­afgørelsen i sagen om Region Midtjyllands OPP-kontrakt om etablering af Nyt Psykiatrisk Center
Tilbudsgiveren blev kun tildelt en ganske beskeden erstatning i sagen om. Region Midtjyllands OPP-kontrakt om etablering af Nyt Psykiatrisk Center, selvom Bricks havde opgjort sit erstatningskrav til næsten 17 mio. kr. for blandt andet krav overdraget fra de øvrige konsortiedeltagere. Det skyldtes dels, at Klagenævnet for Udbud ikke har kompetence til at tildele erstatning for krav, der er tiltransporterede eller på anden måde overladt til den klager, som rejser erstatningskrav ved klagenævnet.


Region Midtjylland havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigighed


Region Midtjylland udbød i 2013 en opgave om "OPP-kontrakt vedr. etableringen af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby", der omfattede projektering, opførelse og delvis finansiering af et nyt psykiatrisk center samt drift, vedligeholdelse og levering af serviceydelser i en 30-årig kontraktperiode. I tillæg til OPP-kontrakten udbød Region Midtjylland salget af ejendommen AUH, Risskov, der indeholder det nuværende psykiatriske hospital. Købet af AUH, Risskov indebar, at tilbudsgiver skulle udarbejde en masterplan, som skulle danne grundlag for et kommuneplantillæg og en efterfølgende ny lokalplan.

Region Midtjylland modtog ansøgning fra TEAM KPC og TEAM OPP. Kontrakten blev i sidste ende tildelt TEAM KPC. Denne beslutning klagede TEAM OPP over, og ved kendelse af 9. februar 2016 fastslog Klagenævnet for Udbud, at Region Midtjylland havde fastsat og anvendt uklare og indbyrdes modstridende kriterier for evalueringen af de indkomne tilbud efter underkriteriet "Pris – nutidsværdien af de samlede betalinger over OPP-kontraktens løbetid".

At den udbudsretlige overtrædelse i forbindelse med evalueringen kunne udgøre et ansvarsgrundlag blev ikke bestridt i den efterfølgende særskilte behandling af erstatningsopgørelsen. Da de øvrige erstatningsbetingelser var opfyldt, havde konsortiedeltageren Bricks, som var den eneste klager i den særskilte behandling af erstatningsopgørelsen, krav på erstatning af de forgæves afholdte omkostninger til udarbejdelse af tilbud. Det fremgik af TEAM OPP-ansøgningen, at Bricks var ansvarlig for AUH, Risskov, men ikke i øvrigt skulle deltage i OPP-delen.


Bricks blev tilkendt en vis erstatning


Bricks havde opgjort sit erstatningskrav til næsten 17 mio. kr., som omfattede interne omkostninger, advokatomkostninger og tiltransporterede krav fra de øvrige konsortiedeltagere, DEAS og A. Enggaard, for deres omkostninger til udarbejdelse af tilbud.

Bricks fik imidlertid kun tildelt en erstatning på ca. 800.000 kr. – altså en beskeden andel af det opgjorte krav.


Overdragne krav


Klagenævnet udtalte, at "klageren" efter klagenævnslovens § 14, stk. 1, efter ordlyden, forarbejderne og systematikken forstås som den eller de personer, som har anlagt en sag ved klagenævnet, herunder at de tab, der kan kræves erstattet, er tab, som den pågældende selv har lidt som følge af overtrædelsen. Bricks kunne derfor ikke få tilkendt erstatning for krav, der var overdraget fra DEAS og A. Enggaard.

Denne konklusion er ikke overraskende, da klagenævnet i sin kendelse af 2. december 2015 (Annelise Küseler mod Morsø Kommune) fastslog, at klagenævnet ikke kunne tage stilling til andre end klagers erstatning, uanset om der forelå en aftale om erstatningsfordeling. I sagen om Region Midtjyllands OPP-kontrakt udtalte klagenævnet ligeledes, at det er uden betydning, om krav er overdraget fra potentielle klagere (som i Annelise Küseler-sagen), eller om krav først overdrages, efter at en klager har indgivet en klage, men efterfølgende har opgivet denne (som i denne sag).

Krav for udarbejdelse af den del af tilbuddet, der vedrørte selve OPP-kontrakten:
Da opgørelse af erstatning efter den negative kontraktsinteresse indebar, at Bricks skulle stilles, som om tilbuddet ikke var afgivet, fandt klagenævnet ikke belæg for at tildele Bricks erstatning for konsortieomkostninger til OPP-delen af tilbuddet. Bricks havde ikke deltaget i det TEAM OPP-konsortium, som søgte om prækvalifikation, men var alene angivet som forpligtende underleverandør med opgaven "Projektudvikler, Risskov (AUH)", der som anført ovenfor indebar at udarbejde masterplan og efterfølgende få godkendt lokalplan for købet af ejendommen AUH, Risskov. Der var derfor ikke grundlag for at antage, at Bricks havde betalt eller hæftede for andet og mere end de eksterne ansøgnings- og tilbudsomkostninger, som vedrørte købet af AUH, Risskov-ejendommen.


Krav for interne omkostninger


For så vidt angik interne omkostninger blev Bricks alene tildelt et skønsmæssigt fastsat beløb på 20.000 kr. af de opgjorte omkostninger på ca. 1,7 mio. kr., da der ikke forelå dokumentation for Bricks' direktørers tidsforbrug og rejseudgifter.


Krav for eksterne advokatomkostninger


Bricks havde herudover gjort gældende at skulle have erstattet eksterne advokatomkostninger. Af nogle af fakturaerne fra advokaterne fremgik, at fakturaens beløb var "justerbart" afhængigt af udfaldet af klagesagen. Klagenævnet fandt derfor, at disse advokatomkostninger ikke kunne kræves erstattet, da der ikke forelå en sikker betalingsforpligtelse.

På baggrund heraf blev Bricks alene tildelt et erstatningsbeløb på 828.140 kr. Eftersom der var nedlagt en erstatningspåstand på knapt 17 mio. kr., blev Bricks pålagt at betale sagsomkostninger til Region Midtjylland.

Klagenævnets kendelse viser, at klagenævnet ikke kan tildele en klager erstatning for krav, som klageren har fået transporteret. Derudover viser kendelsen, at det er afgørende for tilbudsgiver, at der løbende sikres dokumentation for udgifter afholdt i tilbudsprocessen, herunder interne omkostninger, med henblik på at sikre et eventuelt erstatningskrav.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse 'Bricks mod Region Midtjylland'

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
03/06/2024
Udbud
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
03/06/2024
Udbud
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
18/06/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted