Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Mulighed for anke til Højesteret i erstatningssag om værneting og lovvalg mod et forsikringsselskab

Bech Bruun
17/03/2015
Mulighed for anke til Højesteret i erstatningssag om værneting og lovvalg mod et forsikringsselskab
Principielle spørgsmål om fortolkning af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, og domsforordningens bestemmelser om værneting i forsikringssager. Sagens afgørelse kunne få indflydelse på skadelidtes mulighed for at rejse direkte krav mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Sagen vedrørte, hvorvidt skadelidte i en erstatningssag mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab i anledning af skader på kajanlægget i Assens Havn skulle respektere vilkår om værneting og lovvalg i forsikringsaftalen mellem ansvarsforsikringsselskabet og det skadevoldende selskab.

Højesterets begrundelse
Der blev meddelt tilladelse til anke af dommen til Højesteret i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 6, 1. pkt., idet Højesteret fandt, at sagen vedrørte principielle spørgsmål om fortolkning af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2 og domsforordningens bestemmelser om værneting i forsikringssager. Endvidere ansås sagens udfald at kunne få generel betydning for skadelidtes mulighed for at rejse direkte krav mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Sagen kort
Sø- og Handelsretten afviste en erstatningssag anlagt af skadelidte mod skadevolders forsikringsselskab med henvisning til, at der ikke var værneting for sagen i Danmark. Der var i forsikringsaftalen mellem ansvarsforsikringsselskabet og det skadevoldende selskab vilkår om værneting og lovvalg.

Skadelidte ankede herefter dommen til Højesteret, som tog stilling til, om betingelserne for anke var opfyldt.

Skadelidte gjorde gældende, at sagen drejede sig om fortolkning af domsforordningens regler om kompetence i forsikringssager, herunder særligt undtagelsen for søforsikring i forordningens artikel 14, jf. artikel 13, nr. 5.

Under sagen blev rækkevidden af Højesterets dom U2013.2785H behandlet, ligesom der blev taget stilling til, om sagen var af principiel karakter med generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen.

Et omdrejningspunkt for sagen var tillige den samfundsmæssige betydning af, om skadelidte har præceptivt værneting efter domsforordningens regler, eller om skadelidte må respektere vilkår om lovvalg of værneting aftalt mellem skadevolder og dennes ansvarsforsikringsselskab.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted