Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Miljømæssige krav i alment byggeri skal accelerere den grønne omstilling

Kromann Reumert
16/05/2023
Miljømæssige krav i alment byggeri skal accelerere den grønne omstilling
Kromann Reumert logo
Den 1. januar 2023 ændredes bygningsreglementet (BR18). Nyt byggeri skal nu opfylde krav om livscyklusberegninger (såkaldte "LCA") og en maksimal CO2-udledning (CO2-grænseværdier). I denne artikel stiller vi skarpt på udfordringer, som den almene bygherre står overfor med de nye krav.

Hvad betyder de nye krav for opførelsen af nye almene boliger?

Almene boligorganisationer er pålagt en målsætning om, at alment byggeri skal have en god miljø- og energimæssig kvalitet. Det er derfor ikke overraskende, at der igennem en årerække har været fokus på stadigt grønnere byggeri i den almene sektor.


De nye krav i BR18 sætter en ny standard, som nyt byggeri skal opfylde for at få udstedt ibrugtagningstilladelse, og bidrager derved til acceleration af den grønne omstilling og bæredygtigt byggeri. Vedtagelsen af de nye krav er dog ikke uden omkostninger for almene bygherrer.


De nye krav: CO2-grænseværdier

Større byggerier må i fremtiden kun udlede en bestemt mængde CO2. Det medfører, at byggeriet skal tilrettelægges med stadig større omhu, herunder i relation til materialevalg og processer.


Ved tilrettelæggelsen af et kommende alment byggeprojekt er det derfor afgørende, at de nye miljøkrav tænkes ind fra start i de tidlige stadier, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af projektmaterialet og helhedsplaner. De nye krav er endvidere en god anledning til at indgå i dialog med byggetekniske rådgivere om at nytænke de vante og sædvanlige processer for at optimere CO2-regnskabet - eksempelvis ved overvejelser om:


  • hvor højt og hvor tæt der bebygges
  • fortætning af bebyggelse frem for nyt byggeri
  • transformering frem for nybyg
  • videreudvikling af eksisterende byggeri - eksempelvis etablering af flere etager.

De nye krav: Livscyklusberegninger ("LCA")

I nye byggerier, hvor der indleveres byggeansøgning efter 1. januar 2023, skal der laves beregninger over, hvor stor en klimapåvirkning byggeriet har i sin levetid - såkaldte livscyklusberegninger ("LCA").


Klimapåvirkningen beregnes på baggrund af bygningens CO2-udledning "fra vugge til grav" (defineret som en 50-årig betragtningsperiode) og omfatter:


  • udledning i forbindelse med produktion og transport at byggematerialer
  • CO2-udledning i driftsfasen
  • klimapåvirkning ved affaldsbehandling efter endt levetid.

Det anslås i den politiske aftale af 5. marts 2021 om national strategi for bæredygtigt byggeri, der ligger til grund for de nye krav, at LCA-beregninger vil påføre byggeriets parter en merudgift på samlet  DKK 218 mio. De øgede udgifter kommer særligt til udtryk ved, at de øgede krav medfører øget administration i forbindelse med indsamling af dokumentation.

Hvem har ansvar for overholdelse af de nye miljøkrav?

Den ansvarlige part for at overholde de nye krav afhænger af entrepriseformen og den konkrete aftale.


I en sædvanlig totalentreprise er totalentreprenøren ansvarlig for indsamling og overholdelse af kravene, mens rollen i en sædvanlig hoved-, stor-, eller fagentreprise påhviler bygherren.


Selvom et alment byggeri opføres i totalentreprise, hvor totalentreprenøren konkret udfører opgaverne forbundet med de nye krav, så vil den øgede administrationsomkostning hos totalentreprenøren medføre en højere entreprisesum.


Økonomisk udfordring for almene byggerier

Almene boligorganisationer er underlagt et maksimumbeløb, som sætter en overgrænse for, hvad den almene boligorganisation må bygge for. Merudgiften forbundet med de nye krav vil skulle afholdes i maksimumbeløbet.


Hvis de højere priser medfører, at maksimumbeløbet overskrides, kan det betyde, at de nye almene byggerier ikke bliver gennemført, at de må afvente, eller at der må gås på kompromis med andre forhold for at få de økonomiske ender til at mødes. BL har blandt andet udtrykt bekymring for, at konsekvensen bliver, at flere byggerier ikke vil blive gennemført.

Den grønne omstilling

Den grønne omstilling er vigtig og venter ikke.


De nye krav medfører specifikke udfordringer for den almene sektor. Et af målene i den politiske aftale er, at de økonomiske byrder forbundet med de nye miljøkrav skal udlignes af byrdelettelser.


På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan disse byrdelettelser vil se ud, eller hvordan lovgiver vil håndtere udfordringer i forhold til maksimumbeløbet.


Vi følger udviklingen inden for området tæt og holder særligt øje med nye politiske initiativer til byrdelettelser, som er essentielle for at opretholde udviklingen af alment byggeri.


Vi anbefaler, at de almene boligorganisationer fastlægger en strategi for håndtering af de nye krav, herunder hvordan de "ekstra trin" i byggeprocessen håndteres og hvordan opfyldelse af kravene prissættes. Strategien bør indeholde fokus på tidlig planlægning og kontraktindgåelsen, hvor en god kontrakt kan medvirke til at sikre et godt samarbejdsmiljø, klare processer og et omkostningsforsvarligt byggeri. De nye krav giver særligt anledning til nytænkning, og det bliver spændende at følge, hvordan nye løsninger og metoder udvikles i kølvandet på de nye klimakrav.


Hvis du har spørgsmål, ønsker en uformel drøftelse en-til-en eller har behov for rådgivning om alment byggeri eller bæredygtigt byggeri i øvrigt, er du mere end velkommen til at kontakte os.   


Læs i øvrigt vores uddybende gennemgang af bygningsreglementets klimakrav.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Eksporterer din virksomhed varer til udlandet? Så er den formentligt underlagt reglerne om eksportkontrol. Annelise Lykke Schmidt, specialist i Trade Compliance, kommer i ovenstående video nærmere ind på reglerne relateret til eksportkontrol.
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted