Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud

Bird & Bird
24/09/2020
230
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
Bird & Bird logo
Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 2. september 2020 taget stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt grundet manglende opnåelse af minimumpointtal i den kvalitative vurdering af delelementer var berettiget.

Faktum

Rigspolitiet iværksatte i maj 2019 et udbud med forhandling af en rammeaftale om levering af uniformer til politiet.  Sagen omhandler én af to delaftaler, der angik anskaffelse af jakkesystem, isolationsjakke og regnbukser.

Det fremgik af udbudsmaterialet, at tilbuddene ville blive evalueret efter en model, hvor prisen først ville indgå efter, at evalueringen af kvalitet var foretaget. Tilbudsgiver ville automatisk blive afvist som ukonditionsmæssigt, hvis tilbuddet for underkriteriet ’Kvalitet’ per delelement modtog under 3 point.


Klagen blev indbragt af en forbigået tilbudsgiver, Goldeck Textil GmbH (Goldeck), hvis tilbud ordregiver afviste som ukonditionsmæssigt under henvisning til, at det tilbudte jakkesystem havde opnået færre end de som minimum krævede 3 point i forbindelse med vurderingen af delelementerne ’komfort’ og funktionalitet’ under det kvalitative underkriterium ”Kvalitet”.


Goldeck nedlagde blandt andet påstand om, at ordregiver i forbindelse med afvisningen af tilbuddet som ukonditionsmæssigt havde tilsidesat princippet om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudslovens § 2, da (i) tilbuddet opfyldte udbuddets mindstekrav, og da (ii) ordregiver havde fejlvurderet tilbudsgivers tilbud, for eksempel ved at have tillagt én mangel vægt i samtlige dele af vurderingen af jakkesystemet.


Rigspolitiet gjorde i den forbindelse gældende, at klagers tilbud ikke var vurderet ukonditionsmæssigt som følge af manglende overholdelse af mindstekrav, men derimod som følge af pointtildelingen i evalueringen af underkriteriet ”Kvalitet”.


Klagenævnet udtaler

Klagenævnet udtalte, at det direkte fremgik af Rigspolitiets udbudsbetingelser, at tilbudsgiver automatisk ville blive diskvalificeret, hvis denne opnåede en score under 3 point per delelement for det kvalitative underkriterium ”Kvalitet”.

Det fremgik af Rigspolitiets afslagsbrev til tilbudsgiver af 24. juli 2020, at Goldecks tilbud var vurderet som værende ukonditionsmæssigt, da dette under den kvalitative vurdering kun havde opnået en score på 2 point vedrørende delelementerne ”komfort” og ”funktionalitet”.


Klagenævnet fandt, at Goldecks tilbud ikke blev afvist af ordregiver grundet manglende opfyldelse af mindstekrav, men derimod grundet manglende opfyldelse af kravene til minimum pointscore, hvorfor tilbudsgivers påstand ikke blev taget til følge.


Klager har efterfølgende trukket klagen tilbage.


Bird & Birds kommentar

Der har været enkelte sager for Klagenævnet med lignende evalueringsmodeller, hvor et tilbud kun vil indgå i den endelige tilbudsevaluering, hvis det opnår en bestemt minimumscore på de kvalitative underkriterier.

Modellen sikrer i højere grad ordregiver, at konkurrencen på pris alene sker mellem tilbudsgivere, der også kan tilbyde en god kvalitet. Ordregiver kan med denne model således stadig vælge at vægte prisen højt i sin evaluering, uden at dette betyder, at en tilbudsgiver med en meget lav tilbudspris vinder udbuddet, hvis denne samtidig tilbyder en meget ringe kvalitet.


Man kan muligvis indvende mod modellen, at man her lader ordregivers skønsmæssige vurdering af kvalitet udgøre et de facto mindstekrav, hvilket i nogen grad er i strid med princippet om, at mindstekrav bør være så entydige, klare og forudsigelige, at en tilbudsgiver på forhånd kan vide, om denne vil opfylde mindstekravet og derfor bruge energi på at afgive tilbud.


Denne sikkerhed er selvsagt ikke til stede i en situation, hvor mindstekravets opfyldelse i det hele afhænger af ordregivers skønsmæssige vurdering af den tilbudte kvalitet, i den konkrete sag bl.a. en brugergruppes vurdering af de indleverede vareprøvers komfort og funktionalitet.


I denne sag tog klagenævnet, ligesom i de tidligere sager (kendelse af 25. april 2018, BilButikken A/S mod Randers Kommune og kendelse af 7. januar 2009, MFI Office Solutions Ltd mod Udenrigsministeriet), dog ikke direkte stilling til, om modellen som sådan er lovlig, idet der ikke var nedlagt påstand herom. Det synes imidlertid forventeligt, at klagenævnet ville have kommet med en sidebemærkning herom, såfremt modellen var decideret uanvendelig.


Klagenævnets kendelse kan tilgås her.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 28.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
CPV-koder – er de så vigtige?
CPV-koder – er de så vigtige?
26/10/2020
Udbud
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
22/10/2020
Udbud
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
19/10/2020
Udbud
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
07/10/2020
Udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
29/09/2020
Konkurrenceret, Udbud
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
24/09/2020
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted