Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter

Kromann Reumert
07/02/2023
Lovforslag sendt i høring i kampen om "overnaturlige" profitter
Kromann Reumert logo
Skatteministeriet har sendt to lovforslag i høring i kampen om "overnaturlige" profitter. Et lovforslag om at indføre et loft over indtægter fra elproduktion og et lovforslag om at indføre et solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne. Læs mere om de to lovforslag i denne nyhed.

Skatteministeriet sendte den 27. januar 2023 to lovforslag i høring. Begge lovforslag har til formål at supplere og gennemføre de bestemmelser, som er fastsat i EU-Rådets forordning nr. 2022/1854 af 6. oktober 2022 om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser (den såkaldte "nødindgrebsforordning").


Det ene lovforslag har til formål at gennemføre bestemmelserne om et obligatorisk loft over markedsindtægter på 180 EUR pr. MWh for produceret elektricitet i perioden fra den 1. december 2022 til den 30. juni 2023. Det andet lovforslag har til hensigt at gennemføre et obligatorisk midlertidigt solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne.


Loft over indtægter fra elproduktion

Det følger af det ene lovforslag, at der lægges et prisloft på 180 EUR/MWh (svarende til ca. 1,34 kr. pr. kWh) over ekstraordinære indtægter fra visse typer af elproduktion. Betalingspligten efter lovforslaget påhviler producenter, som har indtægter fra salg og levering af elektricitet, der i perioden fra og med den 1. december 2022 til og med den 30. juni 2023 er produceret i Danmark ved en af følgende teknologier:


 • Vindkraft
 • Solenergi (solvarme og solceller)
 • Geotermisk energi
 • Vandkraft uden reservoir
 • Biomassebrændsel (fast eller gasformigt), undtagen biomethan
 • Affald
 • Atomkraft
 • Brunkul
 • Råolieprodukter
 • Tørv

Ifølge lovforslaget indføres betalingspligten konkret som et prisloft, der opgøres på månedsbasis som elproducentens samlede indtægter fra salg og levering af elektricitet, som gennemsnitligt overstiger 180 EUR pr. MWh produceret elektricitet. Det indebærer, at der vil skulle anvendes en månedsbaseret beregningsmetode, der tager udgangspunkt i den faktiske produktion og i de faktiske indtægter på månedsbasis, og at prisudsving inden for en kalendermåned dermed vil kunne udlignes. Det er "alene"  90 % af indtægten over 180 EUR/MWh som omfattes.


Er du undtaget?

En række forskellige anlæg, som er omfattet af teknologilisten oven for, er undtaget ud fra forskellige hensyn. Af undtagelserne kan blandt andet fremhæves:


 • små anlæg med en installeret effekt på op til 1 MW
 • kraftvarmeanlæg, hvor elindtægten bidrager til at reducere varmeprisen efter varmeforsyningslovens regler
 • affaldsbaserede kraftvarmeanlæg, hvor elindtægten reducerer varme- og affaldspriser
 • visse produktionsanlæg i vand- og spildevandsforsyningsselskaber
 • visse demonstrationsprojekter
 • visse hybridanlæg, der både kan anvende biomassebrændsel og fossile brændsler
 • produktionsanlæg, der er omfattet af visse støtteordninger i lov om fremme af vedvarende energi

For producenter, der er en del af en koncern, foreslås det, at indtægtsloftet skal omfatte de realiserede indtægter ved salg ud af koncernen. Begrundelsen herfor er, at risikoen for at omgå indtægtsloftet ved at afsætte elektricitet til en lav pris internt i koncernforbundne virksomheder og efterfølgende afsætte det med overnormale profitter på markedet, dermed minimeres.


Solidaritetsbidrag for visse selskaber

Det følger af det andet lovforslag, at det midlertidige solidaritetsbidrag pålægges i indkomståret 2023 og skal betales af selskaber med aktiviteter inden for råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne. Det er en betingelse for at blive omfattet af solidaritetsbidraget, at mindst 75 % af den skattepligtige omsætning i indkomståret 2023, hidrører fra økonomiske aktiviteter inden for råstofudvinding, minedrift, raffinering af råolie eller fremstilling af koksovnsprodukter.


Beregningsgrundlaget skal efter forslaget som udgangspunkt være selskabets eller det faste driftssteds skattepligtige indkomst opgjort før eventuel sambeskatning i indkomståret 2023. Solidaritetsbidraget skal dog kun svares af den del af det selskabsskattepligtige overskud, der overstiger selskabets eller det faste driftssteds gennemsnitlige skattepligtige overskud før sambeskatning i de 4 første indkomstår påbegyndt den 1. januar 2018 eller senere med tillæg af 20 %.


Det midlertidige solidaritetsbidrag udgør 33 % af det opgjorte beregningsgrundlag.


Virkningstidspunkt

Der er høringsfrist for begge lovforslag den 24. februar 2023.  


Begge lovforslag foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.


Kromann Reumerts skatteteam vil følge arbejdet med lovforslagene tæt, og vi står til rådighed, hvis I har spørgsmål eller behov for sparring.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted