Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag om indsats mod seksuel chikane på arbejdspladser er vedtaget

Kromann Reumert
28/03/2023
Lovforslag om indsats mod seksuel chikane på arbejdspladser er vedtaget
Kromann Reumert logo
Den 23. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven. Lovforslaget har til formål at udmønte en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2023.

Lovforslagets baggrund

I marts 2022 indgik den daværende regering og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om seksuel chikane. Formålet med denne trepartsaftale er at styrke indsatsen mod seksuel chikane samt at fremme en sund kultur på landets arbejdspladser.


Den nu vedtagne lov udmønter trepartsaftalen og består af flere dele, der hver især skal styrke indsatsen mod seksuel chikane, og som derfor skal være med til at understøtte den nødvendige kulturændring på den enkelte arbejdsplads.

Arbejdsgiverens og medarbejderens ansvar i sager om seksuel chikane

Det kommer nu til at fremgå direkte af ligebehandlingsloven, at arbejdsgiveren er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane. Det er ikke en nyskabelse i forhold til gældende retspraksis, men formålet med ændringen er at tydeliggøre arbejdsgiverens ansvar i sager om seksuel chikane.


Herudover tydeliggøres det i arbejdsmiljøloven, at arbejdsledere og medarbejdere har pligt til at give meddelelse om arbejdsmiljøproblemer, som omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø dækker blandt andet seksuel chikane.


Godtgørelse - kriterier og udmåling

Lovændringen medfører videre, at der fra politisk side gives retning til domstole og nævn i forbindelse med disses udmåling af godtgørelser til krænkede personer. Med lovændringen bliver det præciseret, at der i skærpende retning bør lægges vægt på krænkelsens grovhed og omstændighederne i øvrigt, herunder blandt andet handlingens beskaffenhed, varigheden af chikanen, eksistensen af et over/underordnelsesforhold mellem krænkeren og den krænkede mv. Yderligere vil et eventuelt magtforhold skulle tillægges vægt i skærpende retning ved udmålingen af godtgørelsen. Arbejdsgiverens forebyggende indsats og håndtering af sagen, herunder om arbejdsgiveren har formuleret en personalepolitik om seksuel chikane, bør ifølge lovforslaget ligeledes tillægges vægt.


Udover en præcisering af kriterierne, der skal tillægges vægt i skærpende retning ved udmålingen af godtgørelsen, vil godtgørelsen i særligt grove sager ligeledes blive forhøjet med en tredjedel. Dette kan eksempelvis være gældende i sager, hvor der er tale om grove krænkelser, eller hvor den krænkede part er del af en udsat gruppe såsom elever.

Mulighed for godtgørelse direkte fra krænkeren

Lovændringen medfører som noget nyt, at den krænkede kan tilkendes en godtgørelse direkte fra krænkeren i medfør af ligebehandlingsloven. Derved kan krænkeren søge godtgørelse hos både arbejdsgiveren og krænkeren efter ligebehandlingsloven. Dette er en nyskabelse i forhold til det hidtil gældende, hvor den krænkede skal rette krav mod arbejdsgiveren og krænkeren efter to forskellige regelsæt.

Bedre retsstilling for elever og lærlinge

For elever og lærlinge, som indgår i en af de udsatte grupper, indføres der i erhvervsuddannelsesloven regler, som medfører, at elever og lærlinge, der udsættes for seksuel chikane, kan se bort fra fristen på én måned, i det tilfælde de ønsker at ophæve uddannelsesaftalen med deres praktiksted. Yderligere vil en godkendelse af et lærested kunne blive tilbagekaldt i tilfælde af sager om seksuel chikane.

Vores bemærkninger

Store dele af loven er en kodificering af gældende ret og er dermed ikke en nyskabelse. Når det fra politisk side alligevel er fundet nødvendigt at vedtage loven, understreger det, at formålet i stor grad er at sætte fokus på at modgå seksuel chikane på arbejdspladsen og herved at imødegå en kulturændring.


Hvis du har spørgsmål til de nye regler eller har brug for hjælp til forebyggende indsatser, herunder udarbejdelse af en personalepolitik om seksuel chikane, er du altid velkommen til at kontakte vores team af specialister i arbejds- og ansættelsesret.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted