Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag: Øgede kontrolbeføjelser til Arbejdstilsynet

IUNO
26/03/2018
Lovforslag: Øgede kontrolbeføjelser til Arbejdstilsynet


Beskæftigelsesministeriet har netop fremsat et lovforslag, der blandt andet vil give Arbejdstilsynet mulighed for at tale med medarbejdere, uden, arbejdsgiveren er til stede. De nye regler skal især sikre, at Arbejdstilsynet nemmere kan få adgang til oplysninger om det psykiske arbejdsmiljø. Men lovforslaget er ikke uden problemer.Formålet med lovforslaget er at skabe klare rammer for, hvad Arbejdstilsynets beføjelser er, når der føres tilsyn med arbejdsmiljøet hos virksomheder. De nye regler skal især sikre, at Arbejdstilsynet har adgang til at indhente de nødvendige oplysninger for at kunne konstatere, om arbejdsmiljølovgivningen er overtrådt. Reglerne er især udarbejdet med henblik på at sikre det psykiske arbejdsmiljø.

Lovforslaget lægger blandt andet op til, at Arbejdstilsynet skal kunne tale med medarbejderne enkeltvis og i grupper, uden at arbejdsgiveren deltager.


Enkeltvise samtaler med medarbejdere


I dag er der ingen udtrykkelig hjemmel til at afholde samtaler med medarbejdere, uden at arbejdsgiveren er til stede. Samtaler med medarbejdere kan i stedet ske ved rundgang i virksomheden eller ved en forudgående aftale med arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisationen. Samtalerne gennemføres dog kun, hvis arbejdsgiveren ikke modsætter sig dem.

Det nye lovforslag gør det muligt for Arbejdstilsynet at afholde samtaler med medarbejderne enkeltvis, og uden at arbejdsgiver eller arbejdsgivers repræsentant er til stede. Dette fulgte også af den forrige arbejdsbeskyttelseslov fra 1954. Baggrunden for at genindføre hjemlen til at afholde lukkede samtaler med medarbejderne er, at medarbejderne i nogle tilfælde vil være mindre tilbøjelige til at dele relevante oplysninger om arbejdsmiljøet, når ledelsen er til stede under samtalen.


Gruppesamtaler med medarbejdere


I dag er der heller ikke hjemmel i loven til, at Arbejdstilsynet kan afholde gruppesamtaler med medarbejdere, uden at arbejdsgiver, arbejdsgivers repræsentant eller en person, som arbejdsgiver har udpeget, er til stede. Arbejdstilsynets nuværende praksis er derfor, at der kun afholdes sådanne samtaler, hvis arbejdsgiver ikke modsætter sig det. Gruppesamtaler afholdes typisk, når det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads skal undersøges.

Hvis lovforslaget vedtages, vil Arbejdstilsynet kunne afholde gruppesamtaler med medarbejderne, når det er begrundet af hensyn til arbejdsmiljøet. Samtidig kan arbejdsgiver, arbejdsgivers repræsentant eller en person, som arbejdsgiver har udpeget, nægtes adgang til at deltage i gruppesamtalerne, hvis Arbejdstilsynet vurderer, at formålet med gruppesamtalerne forspildes, hvis ledelsen deltager i samtalerne.


Samtale med virksomheden


Når Arbejdstilsynet har haft samtaler med virksomhedens ansatte, skal tilsynet også have en samtale med virksomheden. Hvis Arbejdstilsynet påtænker at træffe en afgørelse, skal der endvidere foretages en egentlig forvaltningsretlig høring af virksomheden. Arbejdstilsynet har dog samtidig en særlig tavshedspligt i forhold til klager over arbejdsmiljøet. Oplysninger fra de ansatte vil derfor blive præsenteret i anonymiseret form.


IUNO mener


Arbejdstilsynets udvidede beføjelser er problematiske på flere punkter. Arbejdstilsynets tavshedspligt kan for eksempel gøre det svært for virksomheden at forsvare sig, da det reelt kan være svært for virksomheden at modbevise en anonym klage. I lande, hvor man har lignende ordninger, oplever man også problemer med beskyttelse af medarbejderen, fordi der stilles ledende spørgsmål, og fordi medarbejderen ikke efterfølgende kan genkende beskrivelsen fra tilsynet. Her anbefaler man derfor altid, at virksomheden opfordrer sine medarbejdere til at optage samtalen.

IUNO anbefaler, at virksomhederne selv arbejder aktivt for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Virksomhederne bør også overveje at etablere sin egen i whistleblower-ordning, og gerne med mulighed for at anmelde til en ekstern hotline, så eventuelle problemer identificeres og løses i virksomheden, før Arbejdstilsynet involveres. Virksomhederne bør også udarbejde klare politikker for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Og endelig kan virksomheden bruge arbejdspladsvurderingen (APV) som et redskab til at identificere eventuelle problemer.

Vi følger lovforslaget tæt og vender tilbage, når der er nyt i sagen.

[L 181 ”Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø” fremsat den 14. marts 2018]


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted