Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges

Bech Bruun
03/05/2024
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
Bech Bruun logo
I en ny dom har Sø- og Handelsretten afgjort, at det ikke var muligt for en virksomhed at opsige en konkurrenceklausul i en situation, hvor medarbejderen forinden var blevet opsagt på grund af virksomhedens forhold med syv måneders varsel. Medarbejderen fik derfor tilkendt engangskompensation.

Ansættelsesklausullovens bestemmelser

Ansættelsesklausulloven trådte i kraft den 1. januar 2016 og regulerer blandt andet hvilke gyldighedsbetingelser, der gælder for konkurrenceklausuler, og hvornår konkurrenceklausuler kan gøres gældende. En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderen om, at hvis medarbejderen opsiges må medarbejderen, i en vis periode efter fratrædelsen, hverken tage ansættelse i eller drive konkurrerende virksomhed. 


Det fremgår af ansættelsesklausullovens § 11, stk. 1, at hvis medarbejderen bliver opsagt på grund af virksomhedens forhold, vil konkurrenceklausulen ophøre med at være gyldig på opsigelsestidspunktet. Selv om konkurrenceklausulen ikke er gældende, har medarbejderen dog krav på engangskompensation.


En arbejdsgiver har samtidig mulighed for, på hvilket som helst tidspunkt under ansættelsen, at opsige en konkurrenceklausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Det fremgår af ansættelsesklausullovens § 10, stk. 2, at engangskompensation skal betales i de situationer, hvor medarbejderen fratræder sin stilling senere end tre måneder efter, at medarbejderen har tiltrådt ansættelsesforholdet, og inden seks måneder efter, at klausulen er opsagt (”Tidsmæssige Betingelser”), og hvis fratrædelsen skyldes forhold, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre klausulen gældende. 


Spørgsmålet i sagen var derfor, om engangskompensation skulle betales, når medarbejderen fratrådte sin stilling senere end seks måneder efter, at konkurrenceklausulen blev opsagt, og medarbejderen forinden var blev opsagt på grund af virksomhedens forhold, og konkurrenceklausulen derfor ikke kunne gøres gældende.


Sagen kort

Medarbejderen blev i oktober 2017 ansat som områdedirektør i en virksomhed. Parterne indgik i september 2018 en konkurrenceklausul, og retten lagde derfor til grund, at reglerne i ansættelsesklausulloven fandt anvendelse. 


Medarbejderen blev opsagt den 26. april 2022 med syv måneders varsel til fratræden den 30. november 2022. Parterne var enige om, at medarbejderen var blevet opsagt på grund af virksomhedens forhold, og at konkurrenceklausulen som konsekvens heraf ikke kunne gøres gældende. Den 6. maj 2022 opsagde virksomheden konkurrenceklausulen. 


Spørgsmålet i sagen var herefter, hvorvidt medarbejderen havde krav på engangskompensation, eller om virksomheden kunne opsige klausulen uden at betale kompensation til medarbejderen. 


Parternes synspunkter

Medarbejderen gjorde gældende, at klausulen var blevet ugyldig ved hendes opsigelse, og at medarbejderen derfor var berettiget til engangskompensation. Medarbejderen gjorde desuden gældende, at virksomheden ikke kunne frigøre sig for forpligtelsen til at betale engangskompensation ved blot at opsige klausulen, uanset at medarbejderen måtte fratræde sin stilling senere end seks måneder efter opsigelsen af klausulen.


Virksomheden gjorde gældende, at det afgørende for, om medarbejderen havde krav på engangskompensation var, om medarbejderen fratrådte senere end seks måneder efter, at konkurrenceklausulen blev opsagt.


Sø- og Handelsretten: En ugyldig aftale kan ikke opsiges

Sø- og Handelsretten fandt, at en konkurrenceklausul, der var blevet ugyldig, ikke efterfølgende kunne opsiges af virksomheden med den virkning, at de Tidsmæssige Betingelser skulle være opfyldt for, at medarbejderen ville have krav på engangskompensation. 


Medarbejderen havde derfor krav på engangskompensation.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Strejke i søsterselskabet
Strejke i søsterselskabet
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted