Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Østre Landsret har truffet afgørelse vedrørende denne sondring

Bird & Bird
08/10/2019
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Østre Landsret har truffet afgørelse vedrørende denne sondring
Bird & Bird logo
Medarbejder kunne ikke betragtes som lønmodtager i funktionærlovens forstand og havde derfor ikke krav på løn i en opsigelsesperiode, godtgørelse for manglende ansættelsesbevis eller feriepenge.

 

Sagens omstændigheder

A udfærdigede selv i marts 2013 en samarbejdsaftale til virksomheden, V. Aftalen skulle danne rammerne for parternes samarbejde, herunder A's arbejdsopgaver, honorering m.v.

Af samarbejdsaftalen fremgik det, at A's primære opgave var at tiltrække varer til salg samt at etablere samarbejder for at øge salget hos V. A fik en fast, men lav, månedsløn og var herudover provisionslønnet. A's udbetalte løn ville blive modregnet i provisionsopgørelsen.

Det fremgik endvidere af samarbejdsaftalen, at A skulle deltage i relevante møder hos V, men at A ellers selv planlagde sin arbejdstid samt udvælgelsen af kunder og varer.

Parterne var enige om, at V bar risikoen for A's udførte arbejde, og A fik udbetalt løn direkte til sin Nemkonto. A afregnede A-skat af lønudbetalingen og af lønsedlerne fremgik endvidere, at lønnen var feriepengeberettiget. Samarbejdsaftalen kunne opsiges af begge parter med én måneds varsel.

I 2017 opsagde V samarbejdsaftalen med A. A gjorde herefter gældende, at han havde været ansat som funktionær og dermed lønmodtager hos V, og at A på den baggrund havde krav på løn i sin opsigelsesperiode (iht. funktionærloven), krav på feriepenge og endvidere krav på godtgørelse for manglende ansættelsesbevis. V gjorde derimod gældende, at A skulle betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i henhold til samarbejdsaftalen.


Sondringen mellem at være lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende


Funktionærloven og ferieloven er alene gældende for lønmodtagere. Arbejdsgivere har således alene pligt til at overholde funktionærlovens og ferielovens regler, herunder betale løn i opsigelsesperioden og betale løn under ferie eller feriegodtgørelse, hvis en medarbejder er omfattet af lønmodtagerbegrebet. Endvidere er det også alene lønmodtagere, som har krav på at få et ansættelsesbevis senest 30 dage efter ansættelsen.

Det beror på en konkret afvejning af de enkelte forhold i samarbejdet, om en person vil være omfattet af lønmodtagerbegrebet eller ej.

SKAT har i et cirkulære* opstillet en række kriterier, som kan anvendes som rettesnor for denne vurdering. Det følger heraf, at der til understøttelse for lønmodtagerbegrebet blandt andet kan lægges vægt på, om arbejdsgiveren har almindelig adgang til at udøve sin ledelsesret, om medarbejderen har en eller flere indtægtskilder, om der er ret til opsigelsesvarsel, om medarbejderen modtager almindelig løn, om lønnen udbetales periodisk og om denne i overvejende grad er nettoindkomst. Til støtte for, at man er selvstændig erhvervsdrivende kan der blandt andet lægges vægt på, om man selv leder, fordeler og fører tilsyn med sit arbejde, om man er begrænset i sin adgang til at udføre arbejde for andre, om man selv bærer risikoen for arbejdets udførelse og om indtægten primært afhænger af ens præstation.


Landsrettens bemærkninger


I den konkrete sag vurderede Landsretten, at A ikke skulle betragtes som lønmodtager.

Landsretten tillagde det specielt vægt, at A i det væsentligste selv havde udarbejdet samarbejdsaftalen, at A selv planlagde sin arbejdstid, at A kun afholdte en uges ferie, ligesom han i øvrigt arbejdede selvstændigt med udvælgelsen af kunder. A deltog endvidere ikke i møder og kom i øvrigt sjældent hos V. Desuden modtog A ikke dækning af sine udgifter, ligesom størrelsen af provisionsudbetalingen afhang af A's arbejdsindsats.

Selvom A modtog fast løn som udbetaltes som de "almindeligt" ansattes, og A betalte A-skat af dette, og selvom V bar den økonomiske risiko for arbejdets udførelse og i øvrigt til dels havde instruktionsbeføjelser over for A, vurderede både Landsretten, at dette ikke var tungtvejende nok til at kunne give A lønmodtagerstatus.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.


Bird & Birds kommentarer


Det er værd at bemærke, at dommen understøtter den svære sondring imellem, hvornår man betragtes som lønmodtager, og hvornår man betragtes som selvstændig erhvervsdrivende - og at det i hver sag fortsat beror på en konkret vurdering. Dommen understøtter dog, at der alligevel skal noget til for at betragte en person som lønmodtager, hvis begge parter i øvrigt har indrettet sig i overensstemmelse med en samarbejdsaftale (særligt, hvis denne er udarbejdet af "leverandøren" af ydelserne).

Det kan have stor økonomisk betydning, hvis man fejlagtig antager en person som selvstændigt erhvervsdrivende, hvor denne reelt var at betragte som lønmodtager. Det er derfor væsentligt at overveje konsekvenserne heraf, inden man indgår et samarbejde men den pågældende.

* Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted