Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

LEGO havde ikke afgivet urigtige oplysninger ved tegning af forsikring

Horten
08/12/2015
LEGO havde ikke afgivet urigtige oplysninger ved tegning af forsikring
Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag mellem LEGO og et forsikringsselskab vedrørende opsigelse af parternes forsikringsaftale. Landsretten konstaterede, at det ikke var berettiget, at forsikringsselskabet havde opsagt forsikringsaftalen, idet det ikke var bevist, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger. Derfor skulle forsikringsselskabet betale en større erstatning til LEGO.

I 2011 satte LEGO sin forsikringsdækning for fast ejendom, løsøre og driftstab i udbud. Der var tale om en forsikring, som skulle dække anlæg og bygninger verden over. If Skadeforsikring vandt udbuddet og udstedte police, der oprindeligt dækkede skader på over 5 mia. kr. og indtil 17 mia. kr.

Forsikringen blev tegnet for en 3-årig periode, men skulle fornys hvert år med opdaterede værdier. I forbindelse med fornyelsen i 2013 vurderede If dog, at der var sket en så væsentlig ændring i risikoforholdene og de forudsætninger, hvorunder forsikringen var tegnet, og derfor meddelte man ved brev af 22. marts 2013 til LEGO, at der pr. 1. april 2013 kun kunne tilbydes en dækning for skader over 2 mia. kr. og op til 5 mia. kr.

Dette betød, at LEGO stod uden forsikring pr. 1. april 2013 for skader over 5 mia. kr., og LEGO valgte derfor at etablere 24 timers brandvagt ved de ikke-forsikrede anlæg og bygninger, indtil der igen måtte være forsikringsdækning.

URIGTIGE OPLYSNINGER I UDBUDSMATERIALET?
If gjorde gældende, at LEGO havde afgivet urigtige oplysninger i udbudsmaterialet i 2011, og at opsigelse af forsikringen derfor var berettiget i medfør af forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2, subsidiært efter forudsætningslæren.

LEGO gjorde heroverfor gældende, at det fremgik af udbudsmaterialet, at der skete en stor udvikling år for år, og at forsikringsselskabet derfor var bekendt med risikoen for ændringer i risikoprofilen. Endvidere gjorde LEGO gældende, at forsikringsselskabet ved indgåelsen af aftalen i 2011 ikke havde forstået graden af den indbyrdes afhængighed mellem LEGO's fabrikker, som betød, at en skade på én fabrik også kunne føre til et tab på en anden fabrik.

Urigtige oplysninger var ikke bevist eller sandsynliggjort – Opsigelse var uberettiget
Østre Landsret kom frem til, at If ikke havde bevist eller sandsynliggjort, at de oplysninger, som LEGO havde afgivet i forbindelse med tegningen af forsikringen, var urigtige, hvorfor det ikke var berettiget at opsige eller ophæve forsikringen.

Østre Landsret gav derfor LEGO medhold og dømte If til at betale erstatning på i alt 5,6 mio. kr. opgjort som:

  • LEGO's udgifter til tegning af ny forsikring

  • LEGO's udgifter til rådgivning ved nyt forsikringsudbud, og

  • LEGO's udgifter til 24 timers brandvagt


HORTEN BEMÆRKER
Landsrettens afgørelse viser, at ændringer i risikoprofilen ikke i sig selv medfører, at et forsikringsselskab kan opsige forsikringen i medfør af forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2. Dette gælder også, selvom ændringerne kan anses for væsentlige.

Opsigelse efter forsikringsaftalelovens § 5, stk. 2, kræver, at de oplysninger, der er afgivet ved tegningen af forsikringen, er urigtige.

Landsrettens afgørelse viser, at der stilles krav til forsikringsselskabers evne til at forstå og tage højde for forsikringstagerens virksomhed, herunder virksomhedens risikoprofil og – i det konkrete tilfælde – den indbyrdes økonomiske afhængighed af produktionsanlæg.

Afgørelsen illustrerer desuden, at en uberettiget opsigelse af en forsikring kan medføre betydelige udgifter for det opsigende forsikringsselskab, fordi forsikringstagerens omkostninger som følge af opsigelsen kan få et ganske omfattende omfang, og disse omkostninger kan forsikringstager som udgangspunkt få erstattet.

Endelig giver afgørelsen anledning til overvejelser om betydningen og håndteringen af fornyelsesprocesser, herunder om det kan få betydning for forsikringsdækningen, hvad der oplyses – eller ikke oplyses – i forbindelse med den årlige fornyelse i en flerårig police. I den konkrete sag var forsikringen tegnet for en 3-årig periode, men forsikringen skulle fornys årligt med opdaterede værdier. Det har imidlertid ikke – ud fra de tilgængelige oplysninger om den konkrete sag – været muligt at konkludere, hvorvidt dette er tillagt betydning.

Læs Østre Landsrets resumé af dommer her.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
Afbestilte flybilletter resulterede i boardingafvisning
28/02/2024
Forsikring og erstatning
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
28/06/2024
Forsikring og erstatning, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted