Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten

Kromann Reumert
01/09/2020
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen har tidligere på året behandlet spørgsmålet om, hvor nær en tilknytning en advokat må have til en juridisk person, førend advokaten er afskåret fra at repræsentere den juridiske person i tvister ved EU-domstolene. Domstolen ophævede i den kon

EU-Domstolens dom af 4. februar 2020 i de forenede sager C-515/17P og C-561/17 P, Uniwersytet Wroclawski


Baggrund

Sagen omhandlede Wroclaw Universitet i Polen, som i forbindelse med et forskningsprogram indgik en tilskudsaftale med Forvaltningsorganet for Forskning (REA). REA ophævede efterfølgende tilskudsaftalen og sendte universitetet tre debetnotaer, da universitetet ikke havde overholdt vilkårene i aftalen. Universitetet anlagde sag med påstand om annullation af ophævelsen af tilskudsaftalen og tilbagebetalingspligten.


Retten afviste at behandle sagen, idet den repræsentant (som i henhold til polsk lovgivning ikke var advokat, men såkaldt "juridisk rådgiver"), som repræsenterede Universitetet, var tilknyttet dette som underviser. Retten mente således, at repræsentanten ikke var uafhængig i medfør af statutten for Den Europæiske Unions Domstols artikel 19 (som også finder anvendelse på sager ved Retten), fordi vedkommende havde en tilknytning til Universitetet som underviser.


EU-Domstolens afgørelse

Domstolen fastslog generelt, at formålet med en advokats repræsentationsopgave især består i på bedste vis at beskytte og forsvare klientens interesser i fuld uafhængighed og under overholdelse af loven og de faglige og etiske regler. Domstolen understregede, at advokatens uafhængighed ikke kun defineres negativt ‒ altså ikke kun med henvisning til, at der ikke foreligger et ansættelsesforhold ‒ men også positivt med henvisning til de faglige forpligtigelser. Pligten til uafhængighed skal derfor ikke forstås som, at der ikke må foreligge en forbindelse mellem advokaten og klienten. Det skal derimod forstås som et krav om, at der ikke må foreligge forbindelser, der åbenlyst er til skade for advokatens evne til at udføre sin opgave, der består i at tjene klientens interesser på bedste vis.


Domstolen anførte videre, at en advokat ikke i tilstrækkelig grad er uafhængig i forhold til klienten, hvis advokaten har væsentlige administrative og finansielle beføjelser inden for den pågældende juridiske person, som indplacerer advokaten på et højt ledelsesniveau. Som eksempel anførte Domstolen, at en advokat ikke vil være uafhængig, hvis advokaten udøver lederfunktioner inden for den juridiske person, f.eks. som bestyrelsesformand, eller hvis advokaten har aktier i den pågældende juridiske person.


Domstolen fandt ikke, at repræsentantens tilknytningsforhold havde en sådan karakter, at det åbenlyst var til skade for evnen til på bedste vis og i fuld uafhængighed at forsvare klientens interesser. Domstolen ophævede derfor Rettens afgørelse og hjemviste sagen.


Konklusion: En konkret vurdering

Dommen ændrer ikke på, at det altid vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt en advokat kan repræsentere en virksomhed i en sag for Retten og/eller EU-Domstolen. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at uafhængighedskravet altid skal være opfyldt. Domstolens dom synes at være et udtryk for en pragmatisk og således mindre formalistisk tilgang til vurderingen.


Læs dommen

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
11/06/2024
Retssager og voldgift, Øvrige
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
13/06/2024
Immaterialret, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted