Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten

Kromann Reumert
01/09/2020
340
Kravet til advokaters uafhængighed efter EU-retten
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen har tidligere på året behandlet spørgsmålet om, hvor nær en tilknytning en advokat må have til en juridisk person, førend advokaten er afskåret fra at repræsentere den juridiske person i tvister ved EU-domstolene. Domstolen ophævede i den kon

EU-Domstolens dom af 4. februar 2020 i de forenede sager C-515/17P og C-561/17 P, Uniwersytet Wroclawski


Baggrund

Sagen omhandlede Wroclaw Universitet i Polen, som i forbindelse med et forskningsprogram indgik en tilskudsaftale med Forvaltningsorganet for Forskning (REA). REA ophævede efterfølgende tilskudsaftalen og sendte universitetet tre debetnotaer, da universitetet ikke havde overholdt vilkårene i aftalen. Universitetet anlagde sag med påstand om annullation af ophævelsen af tilskudsaftalen og tilbagebetalingspligten.


Retten afviste at behandle sagen, idet den repræsentant (som i henhold til polsk lovgivning ikke var advokat, men såkaldt "juridisk rådgiver"), som repræsenterede Universitetet, var tilknyttet dette som underviser. Retten mente således, at repræsentanten ikke var uafhængig i medfør af statutten for Den Europæiske Unions Domstols artikel 19 (som også finder anvendelse på sager ved Retten), fordi vedkommende havde en tilknytning til Universitetet som underviser.


EU-Domstolens afgørelse

Domstolen fastslog generelt, at formålet med en advokats repræsentationsopgave især består i på bedste vis at beskytte og forsvare klientens interesser i fuld uafhængighed og under overholdelse af loven og de faglige og etiske regler. Domstolen understregede, at advokatens uafhængighed ikke kun defineres negativt ‒ altså ikke kun med henvisning til, at der ikke foreligger et ansættelsesforhold ‒ men også positivt med henvisning til de faglige forpligtigelser. Pligten til uafhængighed skal derfor ikke forstås som, at der ikke må foreligge en forbindelse mellem advokaten og klienten. Det skal derimod forstås som et krav om, at der ikke må foreligge forbindelser, der åbenlyst er til skade for advokatens evne til at udføre sin opgave, der består i at tjene klientens interesser på bedste vis.


Domstolen anførte videre, at en advokat ikke i tilstrækkelig grad er uafhængig i forhold til klienten, hvis advokaten har væsentlige administrative og finansielle beføjelser inden for den pågældende juridiske person, som indplacerer advokaten på et højt ledelsesniveau. Som eksempel anførte Domstolen, at en advokat ikke vil være uafhængig, hvis advokaten udøver lederfunktioner inden for den juridiske person, f.eks. som bestyrelsesformand, eller hvis advokaten har aktier i den pågældende juridiske person.


Domstolen fandt ikke, at repræsentantens tilknytningsforhold havde en sådan karakter, at det åbenlyst var til skade for evnen til på bedste vis og i fuld uafhængighed at forsvare klientens interesser. Domstolen ophævede derfor Rettens afgørelse og hjemviste sagen.


Konklusion: En konkret vurdering

Dommen ændrer ikke på, at det altid vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt en advokat kan repræsentere en virksomhed i en sag for Retten og/eller EU-Domstolen. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at uafhængighedskravet altid skal være opfyldt. Domstolens dom synes at være et udtryk for en pragmatisk og således mindre formalistisk tilgang til vurderingen.


Læs dommen

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brexit – hvad med vores retssager?
Brexit – hvad med vores retssager?
25/11/2020
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold, EU-ret
Annullering som følge af formel fejl
Annullering som følge af formel fejl
04/11/2020
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Modernisering af retsafgiftsloven
Modernisering af retsafgiftsloven
29/10/2020
Retssager og voldgift
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
Højesteret: Manglende indlevering af ekstrakt medførte afvisning af ankesag
21/10/2020
Øvrige, Retssager og voldgift
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
24/09/2020
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
Vestre Landsret tillod skriftlige vidneerklæringer ved sygdom
02/09/2020
Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted