Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Konkursloven kan være en positiv bidragsyder til virksomhedernes likviditetsudfordringer

TVC Advokatfirma
20/03/2020
Konkursloven kan være en positiv bidragsyder til virksomhedernes likviditetsudfordringer
TVC Advokatfirma logo
Konkurslovens regler om rekonstruktion kan vise sig at være en kærkommen følgesvend for de virksomheder, som måtte blive alt for likviditetsudfordrede.


I en række artikler inden for de seneste dage har TVC Advokatfirma blandt andet beskæftiget sig med den likviditetsudfordring, som mange virksomheder bliver udsat for i disse dage.

Vi har derudover også beskrevet de tiltag, som Folketinget har iværksat med henblik på at bistå virksomhederne med at løfte denne likviditetsudfordring.

De tiltag, som Folketinget generelt stiller til rådighed, vedrører i overordnet form en udskydelse af fristerne for betaling af A-skat, AM-bidrag, moms og B-skatter. De medfører således en udskydelse af pligten til at betale. Med andre ord skal virksomhederne stadig sikre sig den nødvendige likviditet til at betale kravene på de nye forfaldstidspunkter.

I den kommende tid vil det ikke være alle virksomheder, som vil være i stand til at generere tilstrækkelig omsætning til at kunne betale til tiden selv efter de udskudte betalingsfrister. Det kan derfor frygtes, at man blot skubber problemet, da regningerne skal betales på et tidspunkt.

Konsekvensen heraf kan i værste tilfælde være, at en kreditor, eventuelt skattemyndighederne, indgiver konkursbegæring mod virksomheden.

TVC Advokatfirma har i en tidligere artikel berørt mulighederne for at indgå frivillige aftaler med sine kreditorer om betalingsudsættelse af udestående beløb. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke lykkes at få alle kreditorerne med på en aftale, og konsekvensen kan så være indgivelse af konkursbegæring. Konkursloven indeholder dog et regelsæt, som kan sætte virksomhederne i stand til at gennemtrumfe en ordning om blandt andet betalingsudsættelse også over for kreditorer, som ikke måtte være indstillet her på.

Indleder en virksomhed rekonstruktionsbehandling, er udgangspunktet, at driften i virksomheden ikke ophører. Formålet med en rekonstruktionsbehandling er at afdække, om der er mulighed for at indgå en aftale med kreditorerne om den gæld, der er i virksomheden. En sådan aftale kan gå ud på, at kreditorerne accepterer en udsættelse af betalingen i en given periode, og den kan eventuelt kombineres med en aftale om nedbringelse af den samlede gæld.

Det er vigtigt at understrege, at det er virksomhedens kreditorer, som i udgangspunktet bestemmer efter nogle nærmere angivne afstemningsregler. Et rekonstruktionsforslag er vedtaget, medmindre et flertal af de fremmødte kreditorer stemmer imod. Hermed forstås, at hvis man kan få mere end 50% af den samlede kreditormasse i beløb til at stemme for, kan man altså tvinge de andre kreditorer med i en ordning.

Både en kreditor og virksomheden selv kan indgive en begæring om rekonstruktionsbehandling.

Vælger en kreditor i stedet at indgive konkursbegæring, vil virksomheden helt frem til tidspunktet for behandlingen af konkursbegæringen, kunne indgive en begæring om rekonstruktionsbehandling. Indgives en begæring om rekonstruktionsbehandling under disse forhold, er skifteretten forpligtet til at behandle begæringen om rekonstruktion først. I det tilfælde at skifteretten beslutter rekonstruktionsbehandling, vil behandlingen af konkursbegæringen blive udsat og bortfalde, hvis det måtte lykkes at få en ordning med kreditorerne. Får virksomheden ikke en aftale med sine kreditorer, udløser det dog automatisk en konkurs over virksomheden.

Reglerne om rekonstruktionsbehandling kan altså være en mulighed for likviditetsudfordrede virksomheder til at få en ordning med kreditorerne – også i situationer, hvor det ikke er lykkes at få en aftale i stand uden rettens mellemkomst.

I TVC Advokatfirma har vi erfaring med reglerne om rekonstruktionsbehandling, og vi står til rådighed for en snak om mulighederne og anvendelsen af regelsættet generelt.

Vores erfaring viser os, at det ofte kan betale sig, at indlede dialogen med sine kreditorer, inden man beslutter sig for at gå i rekonstruktionsbehandling. På denne måde skabes et bedre grundlag for at beslutte, om rekonstruktionsbehandlingen er en farbar vej.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
22/01/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige?  Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige? Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
18/12/2020
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
07/12/2020
Forsikring og erstatning, Transportret
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
02/12/2020
Forsikring og erstatning, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted