Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Konditionsmæssigheden bør altid kontrolleres, inden man starter en klagesag

Kromann Reumert
16/10/2015
Konditionsmæssigheden bør altid kontrolleres, inden man starter en klagesag
Tildelingsbeslutning blev ikke ændret, selvom en kommune havde overtrådt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprin-cippet. Dette skyldtes, at de øvrige tilbud ikke var konditionsmæssige og overtrædelsen havde dermed ikke haft konkret indflydelse på tildelingen.

Slagelse Kommune havde udbudt en kontrakt om levering af et omsorgs- og journalsystem til kommunens Center for Sundhed og Omsorg. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriteriet pris samt forskelli-ge kvalitative underkriterier. Derudover indeholdt udbuddet en række optioner, der angik uddannelse af brugere af sy-stemet, funktioner som talegenkendelse og besøgsplanlægning samt support og helpdesk døgnet rundt. Kommunen modtog bud fra Avaleo ApS, KMD A/S og CSC Danmark A/S, og kontrakten blev tildelt til CSC.

KLAGE OG PÅSTANDE
Efter tildelingen indgav Avaleo en klage til Klagenævnet for Udbud med to separate påstande om, at klagenævnet skulle konstatere, at kommunen havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet samt en sædvanlig påstand om, at nævnet skulle annullere tildelingsbeslutningen.

Avaleos argumenter for, at kommunen havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet var, 1) at kommunen udelukkende havde evalueret optionerne på grundlag af pris, selvom udbudsgrundlaget ikke var tilstræk-keligt præcist til at muliggøre ren priskonkurrence, og 2) at kommunen konkret havde evalueret optionerne på en uigen-nemsigtig måde, herunder ved at undlade evaluering af optionen om talegenkendelse på mobile enheder.

Til støtte for sin anden påstand om overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet anførte Avaleo, at kommunen ikke havde oplyst i udbudsbetingelserne, hvordan kommunens interne ressourceforbrug ville blive prissat ved tilbudsvurderingen. Det var alene anført, at beløbet ville blive beregnet ud fra de oplysninger, der fremgik af tilbudde-ne. Avaleo anførte således, at Kommunen under evalueringen havde lagt et beløb til den tilbudte pris for internt ressour-ceforbrug i forbindelse med implementering og uddannelse uden at oplyse beløbets størrelse eller grundlaget for bereg-ningen af beløbet. Tilbudsgiverne havde dermed ikke haft mulighed for at tilrettelægge tilbuddet herefter.

KLAGENÆVNETS AFGØRELSE
Klagenævnet tog ikke Avaleos argument om, at udbudsgrundlaget ikke var tilstrækkeligt præcist til at muliggøre ren pris-konkurrence til følge, idet nævnet lagde til grund, at det efter en indledende spørgerunde med kommunen måtte have stået tilbudsgiverne klart, at tilbuddene på optioner kun ville blive evalueret efter underkriteriet pris. Tilbudsgiverne havde således haft tilstrækkeligt grundlag til at optimere deres tilbud, selvom ydelserne kunne leveres på forskellig måde.

Derimod blev Avaleos argument om, at kommunen konkret havde vurderet tilbuddene på en uigennemsigtig måde, taget til følge. Klagenævnet anførte således, at kommunen havde fraveget udbudsbetingelserne ved slet ikke at inddrage til-buddene på optionen om talegenkendelse under tilbudsvurderingen. Tilbudsgiverne burde kunne gå ud fra, at tilbudspri-serne på uddannelsesoptionerne ville indgå med lige vægt, og da dette ikke var tilfældet, handlede kommunen i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

For så vidt angik Avaleos selvstændige påstand om overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, hvorefter kommunen ikke havde oplyst i udbudsbetingelserne, hvordan kommunens interne ressourceforbrug ville blive prissat ved tilbudsvurderingen, erkendte kommunen overtrædelsen, hvorfor klagenævnet reelt ikke behandlede spørgs-målet.

På trods af kommunens overtrædelser blev Avaleos påstand om annullering af tildelingsbeslutningen ikke taget til følge. Dette skyldtes, at både Avaleo og KMD's tilbud i øvrigt var ukonditionsmæssige, hvorfor kommunens overtrædelser ikke konkret havde haft betydning for resultatet af udbuddet.

VURDERING
Kendelsen viser, at når en ordregiver har angivet at ville inddrage forskellige elementer i evalueringen, så skal ordregive-ren - naturligvis - også gøre dette. Men som tilbudsgiver bliver man "ikke reddet af" en ordregivers overtrædelse af lige-behandlings- og gennemsigtighedsprincippet i forbindelse med evaluering af modtagne tilbud, hvis man selv har lavet fejl i sit tilbud, som derfor måtte være ukonditionsmæssige. Konditionsmæssigheden af ens eget tilbud bør derfor - altid - kontrolleres, inden man starter en klagesag, idet en fejning for egen dør altid er forudsætningen for at kaste sten mod et glashus! Derudover understreger kendelsen den teoretisk simple regel, men i praksis ofte svære kunst, at ordregiverne bør give tilstrækkelige oplysninger om udbuddet, ligesom ordregiverne reelt skal evaluere på det, der sendes i udbud.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse her. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
30/04/2024
Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
03/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Tilbudsgiver får klippet pladerne
06/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
07/05/2024
Udbud
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
14/05/2024
Udbud
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted