Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?

Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
Bech Bruun logo
I anledning af det kommende kommunalvalg bliver det fra på lørdag den 23. oktober 2021 muligt at hænge valgplakater op rundt omkring i landet. Her gennemgås, hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med ophængning af valgplakater.

Reglerne for ophængning af valgplakater er reguleret i lov om offentlige veje m.v. (vejloven), se lov nr. 1520 af 27. december 2014 og lov om private fællesveje (privatvejsloven), se, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.


Reglerne er en undtagelse fra de almindelige regler om reklamer i åbent land og råden over vejareal. Det er derfor ikke et krav, at der søges om tilladelse til ophængning af valgplakater, hvis ophængningen sker efter de nedenfor gengivne regler.   


Hvad er en valgplakat?

En valgplakat bliver defineret som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2”, jf. vejlovens § 3, stk. 1, nr. 10 og privatvejslovens § 10, stk. 1, nr. 17.


Hvornår må en valgplakat hænges op?

Der må hænges valgplakater op i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. Selve ophængningen må ske fra kl. 12:00. Nedtagningen af valgplakater og midler, der er blevet anvendt til fastgørelse af dem, skal senest ske ved døgnets afslutning, jf. vejlovens § 84, stk. 1 og privatvejslovens § 66 a, stk. 1.


Det vil sige, at der må hænge valgplakater i gadebilledet fra lørdag den 23. oktober 2021 til og med den 24. november 2021.


Hvor må en valgplakat hænge?

Der kan ikke frit hænges valgplakater op. Valgplakater må hænges op på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater, jf. vejlovens § 84, stk. 2 og på private fællesveje, jf. privatvejslovens § 66 a.


Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan valgplakater hænges op. Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en måde, så de ikke dækker for lovligt etableret eller autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignede udstyr. Valgplakater må heller ikke forhindre hensigtsmæssige oversigtforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden, jf. vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 3.


Det skal fremgå af valgplakaterne, hvem der har hængt dem op, herunder adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, jf. vejlovens § 85, stk. 1 og privatvejslovens § 66 b, stk. 1.


Der må ikke hænges valgplakater op:


  • På eller over motorveje, motortrafikveje eller disse vejes rampelys
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
  • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder,
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
  • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Konsekvenserne ved manglende overholdelse

En manglende overholdelse af ovenfor listede kriterier har konsekvenser.


Hvis reglerne ikke overholdes, skal valgplakaten tages ned inden for 24 timer efter, at Vejdirektoratet eller kommunalbestyrelsen har meddelt et påbud herom, jf. vejlovens § 85, stk. 2 og privatvejslovens § 66 b, stk. 2.


Hvis valgplakaten ikke nedtages inden for 24 timer eller ikke er blevet taget ned inden for den tilladte tidsperiode, kan Vejdirektoratet eller kommunen selv tage valgplakaten ned, jf. vejlovens § 85, stk. 3 og privatvejslovens § 66 b, stk. 3.


Hvis valgplakaten udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan Vejdirektoratet, kommunen eller politiet straks tage valgplakaten ned, jf. vejlovens § 85, stk. 4 og privatvejslovens § 66 b, stk. 4.


De udgifter, som vejmyndigheden, kommunen eller politiet har i forbindelse med håndhævelse af ovenfor nævnte regler samt udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af den person, som har hængt valgplakaten op. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning, jf. vejlovens § 85, stk. 6 og privatvejslovens § 66 b, stk. 6.


Bech-Bruuns kommentarer

Vi glæder os til at se de mange valgplakater pryde bybilledet, men husk nu at følge reglerne. Valgplakater skal ikke være til fare for borgerne, og der er ingen grund til, at det offentlige skal bruge ressourcer på at tage forkert opsatte plakater ned.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Uddannet jurist (gerne nyuddannet) til Københavns Universitetets Rektorsekretariat
Dygtige jurister til et politisk og udfordrende miljø i Transportministeriets departement
Skarpe jurister til internationalt kontor (genopslag)
To dygtige jurister (fuldmægtig/specialkonsulent) til Sundhedsjura
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
Whistleblowerordninger i kommuner og offentlige virksomheder
25/11/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Reglerne for kommuners støtte til selvejende idrætsanlægs aktiviteter
Reglerne for kommuners støtte til selvejende idrætsanlægs aktiviteter
01/11/2021
Konkurrenceret, Offentlig ret
Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
Kommunalvalg: Hvordan er det nu med valgplakaterne?
15/10/2021
Offentlig ret, Øvrige, E-handel og markedsføring
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted