Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommunal vinterservice på private fællesveje

Horten
01/02/2019
Kommunal vinterservice på private fællesveje

Kan en kommune overtage vintervedligeholdelsen på en privat fællesvej og efter hvilke regler skal det i så fald ske? Det viser sig at være et – retligt set – farligt vejkryds.


Adskillige kommuner har længe haft en serviceordning, hvor kommunen efter aftale med grundejerne på en privat fællesvej står for at udføre vintervedligeholdelsen på vejen mod betaling, typisk af et fast beløb. Vintervedligeholdelse omfatter – helt eller delvist - snerydning, saltning/grusning og renholdelse.


Ophævelse af gældende serviceaftaler


Ankestyrelsen har – som tilsynsmyndighed – i juni 2017 udtalt, at der ikke er hjemmel i Privatvejsloven til, at en kommune kan tilbyde kommunens grundejere en sådan serviceordning. Ankestyrelsen understregede desuden, at en sådan ordning heller ikke kan anses for lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Kommuner, der hidtil har haft etableret serviceordninger om vintervedligeholdelse på private fællesveje, er derfor forpligtet til at ophæve sådanne serviceaftaler. Og det er tilsyneladende også ved at ske hos flere kommuner.

Ankestyrelsens afgørelse har dog ikke betydet, at grundejerne på private fællesveje har forladt ønsket om, at kommunen mod betaling påtager sig vintervedligeholdelsen. Det er også tydeligt, at der stadig er kommuner, der ønsker at kunne levere den service.

Spørgsmålet er derfor, om og i givet fald hvordan det kan lade sig gøre?


Privatvejslovens regler om vintervedligeholdelse


Efter Privatvejsloven er de vejberettigede generelt ansvarlige for, at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, jf. Privatvejslovens § 13. Men en privat fællesvej er jo privat i ordets egentlige betydning – og der er som udgangspunkt tale om selvforvaltning fra grundejernes side.

Kommunalbestyrelsen kan imidlertid både gennem et generelt regulativ og konkrete afgørelser bestemme, at ejerne skal udføre vintervedligeholdelse. Bestemmelsen retter sig mod de grundejere på vejen, hvis ejendomme grænser op til en privat fællesvej, og som har vejret til vejen. Regulativet kan definere forskellige kvalitetsniveauer på indsatsen.

Efter Privatvejslovens § 83 kan kommunalbestyrelsen så yderligere bestemme, at kommunen for grundejers regning overtager de pligter, som påhviler grundejeren, jf. lovens § 79. Det sker ved, at kommunen træffer afgørelse om udstedelse af et påbud til den enkelte grundejer med vejret. I den forbindelse skal kommunen som altid overholde alle forvaltningsretlige forskrifter, herunder lægge vægt på saglige hensyn, der må tage udgangspunkt i, hvad der er nødvendigt at gennemføre tvangsmæssigt over for grundejeren. Det vil f.eks. være klart sagligt at påbyde overtagelse af vintervedligeholdelsen af en privat fællesvej, der anvendes til skoletrafik, hvis grundejerne ikke altid er lige skrappe til at sørge for det rettidigt og på rette måde.

Vejdirektoratet har i oktober 2018 desuden udtalt, at de forstår Privatvejslovens § 83 sådan, at konstateringen af et ønske fra en grundejer om, at kommunen overtager grundejerens forpligtelse, i sig selv kan udgøre et sagligt hensyn.


Mange faktorer spiller ind i afgørelse


Umiddelbart er krydsfeltet mellem Ankestyrelsens afgørelse og Vejdirektoratets udtalelse vanskelig at navigere i. Det er på ingen måde en nem opgave for kommunerne at skulle administrere Privatvejslovens § 83 på grundlag af et ønske fra grundejere.

Det er særligt udfordrende, hvis ikke alle grundejere på en vej deler ønsket og tilfælde, hvor der ikke foreligger eller vides at foreligge en saglig vejteknisk eller trafikal begrundelse for et påbud.

Det er Hortens opfattelse, at der findes forskellige bæredygtige løsningsmodeller, men en teknisk og økonomisk optimal ordning, der kan gøres permanent, vil kræve en nøje forberedelse og en tidskrævende afklaring forud for vinteren 2019/2020.

 

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny regulering af demokratiske virksomheder
Ny regulering af demokratiske virksomheder
03/07/2024
Selskabsret, Øvrige
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
04/07/2024
Øvrige
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
05/07/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted