Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres

Bech Bruun
07/02/2018
Kendelse om sikkerhedsstillelse kunne omgøres
En afgørelse om sikkerhedsstillelse angår retssagens processuelle rammer, og en tidligere afgørelse om sikkerhedsstillelse kunne derfor omgøres, da der forelå nye oplysninger om sagsøgerens bopæl. Det har Højesteret afgjort i en ny kendelse.  

 

Sagen angik, om den kærende, Zahle Malek, skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger efter retsplejelovens § 321. I henhold til § 321 kan en sagsøger blive pålagt at skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger, hvis sagsøger ikke har bopæl eller hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (eller i et land, hvor en sagsøger, der har bopæl eller hjemsted i Danmark, er fritaget for at stille sikkerhed for sagsomkostninger).

Ved afgørelser i 2014 fandt først Retten i Randers og senere Vestre Landsret, at Zahle Malek ikke skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger. Byretten og Landsretten lagde vægt på, at Zahle Malek havde haft bopæl i Danmark siden november 2013 samt tidligere fra 1985-2008.

I 2015 anmodede de sagsøgte, René Vinderslev, Karsten Michael Kirkegaard og Almera ApS, på ny om, at Zahle Malek skulle tilpligtes at stille sikkerhed, da han i september 2015 var flyttet til Dubai.

Retten i Randers udtalte, at der ikke i retsplejelovens regler var hjemmel til at omgøre kendelsen afsagt af en landsret. Denne afgørelse blev kæret til Vestre Landsret, som hjemviste sagen til fornyet behandling i byretten med den begrundelse, at byretten i henhold til retsplejelovens § 222 kan omgøre kendelser af procesledende karakter, såfremt nye oplysninger foreligger, og retten i øvrigt finder det hensigtsmæssigt. Undtagelsen gælder også kendelser, som har været påkæret til landsretten.


Højesterets afgørelse


Vestre Landsrets kendelse blev kæret til Højesteret. Højesteret udtalte indledningsvist, at afgørelser om sikkerhedsstillelse angår de processuelle rammer, som sagen skal behandles inden for. Afgørelser om sikkerhedsstillelse kan således på et senere tidspunkt omgøres i henhold til retsplejelovens § 222. Højesteret udtalte endvidere, at en anmodning om sikkerhedsstillelse som udgangspunkt skal fremsættes i svarskriftet eller på det forberedende retsmøde. Da denne betingelse ikke er nærmere begrundet i lovens forarbejder, fandt Højesteret, at den ikke udelukker, at en anmodning om sikkerhedsstillelse kan fremsættes på et senere tidspunkt i sagens forløb. En anmodning skal dog fremsættes uden ufornødent ophold, efter at sagsøgte er blevet bekendt med sagsøgerens nye bopæl.

Højesteret lagde til grund, at Zahle Maleks sidst kendte adresse var i Dubai (dvs. uden for EØS). Vestre Landsrets kendelse blev derfor stadfæstet med den ændring, at sagen blev hjemvist til byretten med henblik på fastsættelse af den sikkerhed, som Zahle Malek skulle stille for sagsomkostningerne ved byretssagens behandling.


Bech-Bruuns kommentar


Kendelsen slår fast, at en afgørelse om sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger er en kendelse af procesledende karakter i henhold til retsplejelovens § 222. Som udgangspunkt skal anmodningen fremsættes i svarskriftet, men den kan også fremsættes på et senere tidspunkt dog uden ufornødent ophold efter at være blevet bekendt med sagsøgerens nye bopæl.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
11/06/2024
Retssager og voldgift, Øvrige
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
13/06/2024
Immaterialret, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted