Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kæremål til landsretten kræver Procesbevillingsnævnet tilladelse

Bech Bruun
26/11/2015
Kæremål til landsretten kræver Procesbevillingsnævnet tilladelse
Kæremål skal afvises i landsretten, hvis ikke Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse. Det har Højesteret endnu engang bekræftet.

En byretsdommer traf afgørelse om ikke at vige sit sæde, da han ikke anså sig for inhabil. Afgørelsen skete dog under sagens forberedelse og var derfor omfattet af kærebegrænsningsreglen.

Kærebegrænsningsreglen
Som udgangspunkt kan ingen kendelser eller beslutninger kæres, hvis de træffes under selve hovedforhandlingen eller forberedelsen til den. Kærebegrænsningsreglen gælder også, selvom kendelsen eller beslutningen ikke vedrører selve sagsforberedelsen eller hovedforhandlingen.

Højesterets kendelse
Selvom retsplejelovens § 64, 2. pkt. bestemmer, at kendelser, hvor indsigelser mod en dommers habilitet ikke tages til følge, kan kæres, vurderede Højesteret, at der ikke var argumenter for at fravige kærebegrænsningsreglen og fandt derfor, at byrettens afgørelse ikke kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Bech-Bruuns kommentar
Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a trådte i kraft den 1. juli 2014. Herefter afsagde landsretterne en række modstridende afgørelser. Det førte til, at Højesteret i kendelse af 23. april 2015 (trykt i U 2015.2540 H) udtalte sig generelt om bestemmelsens fortolkning.

Det fremgår af kendelsens præmisser, at ”retsplejelovens § 389 a efter sin ordlyd og forarbejderne må forstås på den måde, at bestemmelsen som udgangspunkt skal afgrænses ud fra et tidsmæssigt kriterium. Bestemmelsen afskærer således som udgangspunkt fri kære af kendelser og beslutninger, der træffes under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, også selv om afgørelsen ikke kan siges at vedrøre sagsforberedelsen eller hovedforhandlingen som sådan."

Fortolkningen er siden slået fast i en række Højesteretsafgørelser i andet halvår af 2015. Denne sag følger Højesterets praksis som fastlagt i U 2015.2540 H.

Læs Højesterets kendelse her.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Østre Landsret: Sagsomkostninger skal betales på trods af appel af midlertidigt forbud i patentsag
Østre Landsret: Sagsomkostninger skal betales på trods af appel af midlertidigt forbud i patentsag
01/06/2023
Immaterialret, Retssager og voldgift
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
04/07/2023
EU-ret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
13/10/2023
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
Østre Landsrets tilsidesættelse af konkurrencemyndighedernes skønsudøvelse indbringes for Højesteret
02/11/2023
Konkurrenceret, Retssager og voldgift
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted