Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ikke krav på udbetaling af den 6. ferieuge ved fratræden

Dansk Erhverv
25/02/2016
Ikke krav på udbetaling af den 6. ferieuge ved fratræden
Virksomhed blev frifundet for et krav om udbetaling af den 6. ferieuge efter medarbejderens fratræden, da kontrakten ikke tog stilling til dette. Sagen er ført af Dansk Erhverv på vegne af et medlem.

Sagen handler om, hvorvidt en tidligere medarbejder kunne kræve feriegodtgørelse for en 6. ferieuge i forbindelse med, at hun fratrådte sin stilling. Det var aftalt i hendes kontrakt, at hun havde ret til en 6. ferieuge – udover de 5 uger, der følger af ferieloven.

Østre Landsret afgjorde, at medarbejderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var indgået en individuel aftale om udbetaling af den 6. ferieuge i forbindelse med fratræden. Medarbejderen havde derfor ikke krav på at få udbetalt den ikke-afholdte 6. ferieuge.

 

Det siger ferieloven

Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til 5 ugers ferie. Når en medarbejder fratræder sit ansættelsesforhold, giver ferieloven ret til feriegodtgørelse for den del af den optjente ferie, der ikke er afholdt ved fratrædelsen.

Derimod siger ferieloven ikke noget om, hvad der skal ske, hvis medarbejderen og virksomheden har aftalt en 6. ferieuge. Om denne 6. ferieuge kan kræves udbetalt, hvis den ikke er afholdt ved fratræden, afhænger derfor af, hvad der af aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen eller af overenskomsten, hvis ansættelsesforholdet er overenskomstdækket.


Kontrakten var tavs omkring udbetaling af den 6. ferieuge


Medarbejderen blev ansat d. 1. februar 2011. Der blev i den forbindelse udarbejdet en ansættelseskontrakt, hvor følgende var anført: ”Du optjener ret til 6 ugers ferie pr. år”. Ansættelseskontrakten tog ikke stilling til, hvad der skulle ske ved fratrædelse, og ansættelsesforholdet var ikke overenskomstdækket. Da medarbejderen fratrådte d. 31. marts 2014, mente hendes fagforening, at sætningen ”Du optjener ret til 6 ugers ferie pr. år” skulle fortolkes således, at den 6. ferieuge i videst muligt omfang skulle behandles som de 5 ferieuger i henhold til ferieloven og dermed skulle komme til udbetaling.


Landsretten: Der var ikke krav på betaling for den 6. ferieuge


Landsretten lagde til grund, at der hverken i ansættelseskontrakten eller senere var taget stilling til, hvorledes den 6. ferieuge skulle behandles i forbindelse med medarbejderens fratræden.

Landsretten anførte herefter, at ferieloven ikke giver krav på feriegodtgørelse for den 6. ferieuge. Da parterne ikke individuelt havde aftalt, om den ekstra ferieuge skulle godtgøres økonomisk i forbindelse med fratrædelse eller på anden måde, fandt retten ikke, at der er grundlag for at give medarbejderen medhold. Det forhold, at det fremgik af ansættelseskontrakten, at retten til ferie optjenes, kunne ikke føre til et andet resultat. Virksomheden blev derfor frifundet.

Østre Landsret afsagde i 2012 dom i en tilsvarende sag, hvor der alene var anført ”Der er 6 ugers ferie”. I den pågældende sag fandt Østre Landsret heller ikke, at medarbejderen var berettiget til udbetaling af den 6. ferieuge ved fratræden. Medarbejderens fagforening argumenterede i nærværende sag for, at sagen adskilte sig væsentligt fra 2012-sagen, fordi retten til 6. ferieuge i den nye sag var formuleret ud fra et optjeningsprincip, hvilket skulle føre til at den i videst muligt omfang skulle behandles efter ferieloven. Det argument købte Landsretten ikke.


Dansk Erhverv vurderer


Vi er naturligvis meget tilfredse med afgørelsen, hvor Landsretten igen bekræfter, at den 6. ferieuge som helt klart udgangspunkt er en frihedsrettighed og ikke en økonomisk rettighed. Udbetaling af den 6. ferieuge kræver derfor klare holdepunkter for, at parterne har aftalt det. Det er medarbejderen, der har bevisbyrden for, at der er indgået en sådan aftale. Dommen viser, at der skal relativt meget til, for at den 6. ferieuge kan kræves udbetalt.

Dansk Erhverv anbefaler dog altid, at man i forbindelse med ansættelsesforholdets indgåelse aktivt tager stilling til, hvordan den 6. ferieuge optjenes, afholdes og i særdeleshed, hvordan den 6. ferieuge skal behandles i forbindelse med fratræden. Du er velkomment til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning i den forbindelse.

Og så minder vi om, at rigtige mange kollektive overenskomster indeholder ret til 5 feriefridage. Her er der taget stilling til spørgsmålet om udbetaling ved fratræden.

 [layerslider id="67"]
 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted