Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvornår skal ”små” opgaver i EU-udbud?

Dansk Erhverv
10/11/2016
Hvornår skal ”små” opgaver i EU-udbud?


De små opgaver, der ligger under udbudsgrænsen, skal annonceres, når de har ”en klar grænseoverskridende interesse”. Klagenævnet for udbud har netop afsagt en kendelse om emnet.


Udbudsgrænsen


Udbudsgrænsen, også kaldet tærskelværdien, er den beløbsgrænse, som afgør om en opgave skal i EU-udbud eller ej. Tærskelværdien er forskellig alt efter om det er region, kommune m.fl. (også kaldet ikke-statslige ordregivere) eller stat, der køber ind, og også forskellig alt efter hvilket indkøb der fortages.

Tærskelværdierne er i øjeblikket som følger (eksklusive moms):

  • 38.624.809 kr. for bygge- og anlægskontrakter.

  • 998.019 kr. for vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, der tildeles af statslige ordregivere.

  • 1.541.715 kr. for vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, der tildeles af ikke-statslige ordregivere.

  • 5.583.000 kr. for indkøb af ”light-ydelse”, hvilket blandt andet omfatter sociale tjenesteydelser, samme beløb for statslige og ikke statslige ordregivere.


Når kontraktens værdi ligger under tærskelværdien kan der stort set købes ”frit” ind, så længe der købes ind på markedsmæssige vilkår. Dette gælder dog ikke hvis kontrakten har en grænseoverskridende interesse.


Hvornår er der klar grænseoverskridende interesse?


En kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, hvis en tilbudsgiver i en anden EU-medlemsstat kan være interesseret i at byde på en kontrakt. En i Danmark etableret dattervirksomhed eller filial af en udenlandsk koncern anses i den sammenhæng ikke for en udenlandsk tilbudsgiver.

Reglen beskytter altså ikke danske virksomheders interesse i den pågældende kontrakt, fordi det afgørende er at det er en virksomhed fra en anden EU-stat der kan tænkes at ville byde på opgaven og altså ikke om en anden national virksomhed ville byde på opgaven.

Ved vurderingen af, om der er klar grænseoverskridende interesse skal der blandt andet lægges vægt på kontraktens genstand, kontraktens anslåede værdi, forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis samt det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres.

I den kendelsen af 5. oktober 2016 kom klagenævnet frem til, at den pågældende kontrakt ikke havde klar grænseoverskridende interesse. I kendelsen lagde nævnet blandt andet vægt på, at den pågældende kommune, havde forsøgt at undersøge om der i andre udbud havde været tilbudsgivere fra andre EU stater. Det havde kommunen gjort ved at spørge to andre kommuner, om de i tidligere lignende udbud havde modtaget bud fra udenlandske virksomheder. Det havde de ikke. Derudover lagde klagenævnet vægt på følgende:

  • at kontrakten alene skulle udføres ved fysisk tilstedeværelse i Danmark,

  • at der var relativ kort responstid,

  • at tilbudsgiver skulle have repræsentation i lokalområdet,

  • at kontrakten kunne opsiges af Kommunen med et varsel på 6 måneder,

  • at der ikke var sikkerhed for en omsætning,

  • at der for social- og sundhedsassistenterne kræves dansk autorisation.


Der skal altså ret meget til, før en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse. Der skal påvises mere ”end blot en teoretisk potentiel interesse” for kontrakten. Der ligner mere at der skal være en konkret henvendelse fra en tilbudsgiver i en anden EU-medlemsstat.


Konsekvensen af klar grænseoverskridende interesse


Hvis en kontrakt har klar grænseoverskridende interesse, skal en ordregiver annoncere kontrakten. På den måde har udenlandske virksomheder mulighed for at byde ind på opgaven, men danske virksomheder har også mulighed for at byde ind på opgaven.

Derfor kan danske virksomheder i sager, hvor kontrakten er blevet tildelt direkte til en anden virksomhed, uden kontrakten for inden har været annonceret, have en interesse i at klage over, at kontakten skulle have været annonceret, så de selv kunne have budt på opgaven.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
30/04/2024
Udbud
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
03/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Tilbudsgiver får klippet pladerne
06/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
07/05/2024
Udbud
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
14/05/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted