Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvad er omfattet af miljøoplysningsloven?

Kammeradvokaten
18/10/2014
Hvad er omfattet af miljøoplysningsloven?
Oplysninger om MRSA-smitte, og oplysninger om ressortomlægningen af Kystdirektoratet, hører ifølge ombudsmanden under betegnelsen miljøoplysninger.

Ombudsmanden har i to nyere udtalelser behandlet miljøoplysningsbegrebet. I den første sag vurderede han, at oplysninger om MRSA-smitte var miljøoplysninger, fordi bakterierne fandtes i luften, som er et miljøelement. I den anden sag fandt ombudsmanden, at oplysninger vedrørende ressortomlægningen af Kystdirektoratet var miljøoplysninger, fordi omlægningen var en administrativ foranstaltning, som kunne påvirke miljøelementer.

Ombudsmanden tog i begge sager stilling til, om der var tale om miljøoplysninger, og om anmodningerne om aktindsigt derfor skulle behandles på grundlag af miljøoplysningsloven. Blev udfaldet, at anmodningerne skulle behandles efter miljøoplysningsloven, ville det give videre adgang til aktindsigt, end hvis anmodningen skulle behandles efter den nye offentlighedslov.

Sagen om MRSA-smitte
Den ene sag handlede om tre journalisters anmodning om aktindsigt i oplysninger om, hvilke svinebesætninger, der var smittet med den multiresistente bakterie MRSA. Fødevarestyrelsen gav afslag på anmodningen med henvisning til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, idet styrelsen fandt, at der var risiko for stigmatisering af besætningsejere, deres familie og ansatte.

Ombudsmanden fandt, at oplysninger om, hvilke svinebesætninger, der var smittet med MRSA, var miljøoplysninger. Ombudsmanden lagde i sin vurdering vægt på, at MRSA-bakterier kan findes i støvet, på alle overflader og i luften i svinestalden. Da luften efter miljøoplysningsloven er et miljøelement, er oplysninger om, hvilke svinebesætninger, der er smittet med MRSA derfor en miljøoplysning. Anmodningen om aktindsigt skulle derfor behandles efter miljøoplysningsloven.

Ombudsmanden var enig i, at MRSA-bakterierne kunneudgøre en risiko for menneskers sundhed, da mennesker, som færdes i staldene, kan blive smittet. Fødevarestyrelsens undersøgelse angik imidlertid ikke, hvorvidt mennesker var smittet af MRSA. Oplysningerne var derfor ikke helbredsoplysninger, som kunne undtages fra aktindsigt.

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.

Sagen om flytningen af Kystdirektoratet
I den anden sag anmodede en journalist om aktindsigt i dokumenter om flytningen af Kystdirektoratet fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Transportministeriet gav afslag på anmodningen med henvisning til ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, nr. 2. Ifølge ministerbetjeningsreglen kan interne dokumenter, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder, undtages fra aktindsigt.

I sin udtalelse henviste ombudsmanden til, at mange af Kystdirektoratets opgaver havde miljømæssige konsekvenser, og at oplysninger om direktoratets virke derfor i vidt omfang generelt var omfattet af miljøoplysningsloven. En ressortomlægning kunne derfor være en administrativ foranstaltning, som var omfattet af miljøoplysningslovens § 3, nr. 3. Det var således tilstrækkeligt, at ressortomlægningen kunne påvirke miljøelementer.

Ombudsmanden lagde i sin afgørelse vægt på, at det var vanskeligt at forestille sig, at en flytning af Kystdirektoratet fra Transportministeriets til Miljøministeriets ressortområde, ikke ville have effekt på, hvordan direktoratets opgaver blev udført. Dette gjaldt uanset om opgaverne og retsgrundlaget, var det samme før og efter omlægningen. På den baggrund mente ombudsmanden, at flytningen af Kystdirektoratet havde karakter af en foranstaltning, der kunne påvirke miljøelementer. Derfor var alle oplysninger, der vedrørte flytningen, miljøoplysninger. Ombudsmanden udtrykte dog, at spørgsmålet var omgærdet med en vis tvivl.

Da ministerbetjeningsreglen ikke kan anvendes i sager omfattet af miljøoplysningsloven, henstillede ombudsmanden til, at Transportministeriet genoptog sagen.

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
15/03/2024
EU-ret, Stats- og forvaltningsret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted